عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۷ خرداد ۹۶

اخبار پلیمری
Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۷ خرداد ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۵۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد ۵۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
حافظ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ محب بسپار ایده گستر ۲۰۰ ۴۹۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم ۱۰۰ ۴۷۲۲۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
پارسیان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۶۰ ۷۵۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
پارسیان اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۶۰ ۸۲۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۲۵ ۲۳۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
پارسیان پلی کربنات ۱۰۱۲ پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۸۶۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
پارسیان پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۸۶۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۴۰ ۴۶۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۴۰ ۵۲۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۴۰ ۵۲۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
بانک اقتصاد نوین پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۳۲۴۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
بانک اقتصاد نوین پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۷۷۰ ۳۳۴۱۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.