تحلیل گرمایی پلیمرهای زیستی

اخبار پلیمری تکنولوژی آزمايشگاه
Print Friendly, PDF & Email

تحلیل گرمایی می‌تواند در راستای بررسی پلیمرهایی که بطور مستقیم توسط موجودات زنده تولید شده‌اند، یعنی از زیست توده‌های تجدید پذیر استخراج شده‌اند یا از مونومرهای بدست آمده از منابع زیستی سنتز شده‌اند، مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین خواص فیزیکی اندازه‌گیری شده شامل انتقال شیشه‌ای، بلورینگی و دماهای تجزیه می‌باشند.

biopolymers

چهار تکنیک اصلی تحلیل گرمایی عبارتند از DSC, TGA, TMA و DMA‌ که می‌توانند برای مشخصه یابی پلیمرها به عنوان تابع دمایی در طیف دمایی گسترده‌ای از منفی ۱۵۰ درجه الی ۱۶۰۰ درجه سلسیوس مورد استفاده قرار گیرند.

در ویدیو زیر به شما نشان داده می‌شود که تحلیل گرمایی چگونه برای بررسی پلیمرهای زیستی استفاده می‌شود و چندین نمونه اندازه‌گیری شده با روش  DSC،TGA ،TMA و DMA ارائه شده است. ویدیویی که در زیر مشاهده می‌نمایید شامل موارد ذیل می‌باشد:

  • مقدمه
  • پلیمرها زیستی
  • تحلیل گرمایی
  • صنایع وکاربردها
  • تجهیزات وکاربردها

     – DSC – TGA – TMA – DMA

  • نتیجه‌گیری

 

2
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.