×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۷ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 


آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۲۴ تیر ۱۴۰۱
 
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۱۵,۲۷۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک
خطی ۰۴۱۰AA
۳۰۵,۹۳۷ ۷۷ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 ۴۱۷,۰۴۹ ۱۰۰ ۱۰۵ ۶۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۳۱,۳۰۶ ۴۵۰ ۳۱۰ ۲۹۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۳۱,۳۰۶ ۹۰۰ ۱,۰۹۵ ۷۶۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۸۴,۱۳۴ ۱۷۶ ۱۱ ۱۱
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۱۷,۷۵۲ ۷۰۵٫۶ ۶۰۴٫۸ ۶۰۴٫۸
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۱۷,۷۵۲ ۳۶۲٫۸۸ ۶۰٫۴۸ ۶۰٫۴۸
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 ۴۰۷,۷۲۶ ۵۰ ۱۰ ۵
پلی وینیل کلراید S70 ۳۱۹,۴۲۳ ۶۰۰ ۴۵۰ ۴۵۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۳۸۴,۱۳۴ ۸۸ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۸۴,۱۳۴ ۹۵۷ ۴۱۸ ۲۶۴
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۳۱,۳۰۶ ۵۰ ۱۰۵ ۱۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۱,۰۷۵,۷۲۸ ۹۰ ۷۰ ۲۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۱,۰۷۵,۷۲۸ ۹۰ ۹۰ ۸۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۴۰۹,۷۷۵ ۵۰۰ ۳۱۰ ۲۵۰
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC ۴۰۷,۷۲۶ ۲۵ ۲۵ ۲۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۸۴,۱۳۴ ۸۵۵ ۲۰۲٫۵ ۴۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۴۳۱,۳۰۶ ۳۰۰ ۴۵ ۴۵
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۸۴,۱۳۴ ۲۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 ۲۳۵,۴۹۰ ۱۶۰ ۴۸ ۴۸
پلی استایرن انبساطی R310 ۴۰۹,۷۷۵ ۶۰۰ ۲۳۰ ۱۵۵
اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC ۱,۱۷۱,۶۳۶ ۷۰٫۴ ۱۱۴٫۴ ۷۰٫۴
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۳۱,۳۰۶ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۱۱,۶۷۰ ۴۰۰ ۵۳۰ ۴۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸ ۳۸۴,۱۳۴ ۴۴ ۴۴ ۴۴
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۵۰,۰۲۵ ۴۴۰ ۷۷ ۷۷
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۵۰,۰۲۵ ۹۰۲ ۲۷۵ ۲۳۱
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۰۲۸,۳۳۴ ۷۰٫۴ ۶۱٫۶ ۶۱٫۶
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۵۸,۳۶۹ ۴۴۰ ۳۳۰ ۳۳۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۳۸۴,۱۳۴ ۸۸ ۲۲ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۸۴,۱۳۴ ۱۷۰ ۲۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۳۴۹,۶۲۱ ۵۰۰ ۴۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۴۶,۵۲۶ ۱۹۸ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۴۱۰,۸۱۸ ۴۷۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۴۳۱,۳۰۶ ۳۹۶ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۲۴N ۳۸۴,۱۳۴ ۱۷۶ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۰۵۵ ۴۸۱,۵۲۷ ۴۴ ۰ ۰
پلی کربنات W1 ۱,۱۴۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۸۴,۱۳۴ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA ۳۰۵,۹۳۷ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S70 ۳۱۹,۴۲۳ ۰ ۱۵۰ ۱۵۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۱۷,۷۵۲ ۰ ۵۰٫۴ ۵۰٫۴
پلی استایرن انبساطی R310 ۴۰۹,۷۷۵ ۰ ۲۵ ۲۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۴۰۹,۷۷۵ ۰ ۵۰ ۵۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۳۱,۳۰۶ ۰ ۳۰ ۳۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۳۱,۳۰۶ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۵۰,۰۲۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۱,۰۷۵,۷۲۸ ۰ ۵ ۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۳۱,۳۰۶ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۱۷,۷۵۲ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۱۵,۲۷۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید E6834 ۳۵۳,۵۳۶ ۵۰۶ ۵۷۲ ۵۰۶
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۴۸۲,۴۷۲ ۵۷ ۱۹ ۱۹
نخ پلی استر ۲۵۰D48FC ۳۵۳,۴۶۰ ۱۴ ۱۴ ۱۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۳۳۶,۸۹۱ ۱۰۵ ۲۱ ۲۱
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۴۵۵,۴۵۰ ۵۷ ۵۷ ۵۷
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۴۷۲,۷۶۰ ۳۸ ۱۹ ۱۹
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE ۳۵۳,۲۵۸ ۲۶۰ ۲۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۰,۱۲۰ ۳,۳۰۰ ۲,۸۰۵ ۲,۴۵۳
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۳۳۶,۸۹۱ ۳۰۰ ۱۴۰ ۱۰۰
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۳۴۰,۵۲۸ ۳۱۵ ۳۱۵ ۳۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۶۷,۲۰۰ ۳۳۰ ۲۴۲ ۲۴۲
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۳۶,۸۹۱ ۲۵۲ ۱۴۷ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی V30S ۳۳۶,۸۹۱ ۱,۱۰۰ ۲۸۶ ۲۴۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۳۶,۸۹۱ ۱,۱۰۰ ۹۶۰ ۸۰۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۳۳۶,۸۹۱ ۱۹۸ ۱۷۶ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۳۶,۸۹۱ ۲۰۰ ۲۶۰ ۲۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۳۳۶,۸۹۱ ۲۸۶ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۰,۱۲۰ ۶۰۰ ۱,۰۶۰ ۵۶۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۰,۱۲۰ ۸۰۰ ۱,۴۰۰ ۴۴۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۰,۱۲۰ ۴,۰۰۴ ۳,۵۶۴ ۳,۳۲۲
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۳۶,۸۹۱ ۸۱۴ ۲۴۲ ۱۳۲
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۳۶,۸۹۱ ۳۶۰ ۴۳۲ ۳۶۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۳۶,۸۹۱ ۲۱۰ ۳۵۷ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۳۳۶,۸۹۱ ۸۷ ۳۲۶٫۲۵ ۸۷
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۳۶,۸۹۱ ۶۰۰ ۹۸۴ ۶۰۰
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 ۳۷۱,۴۴۳ ۴۲۰ ۴۴۰ ۴۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۵۳,۲۵۸ ۸۸ ۲۶۴ ۸۸
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۳۴۷,۸۰۳ ۹۹۰ ۱,۴۷۴ ۹۹۰
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۳۶,۸۹۱ ۹۶۰ ۱,۶۵۶ ۹۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۳۴۷,۸۰۳ ۲۱۰ ۲۳۱ ۲۱۰
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۴۱۵,۸۳۵ ۶۶۰ ۷۴۸ ۶۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۳۷۳,۸۶۸ ۳۴۸ ۵۶۵٫۵ ۳۴۸
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۳۶,۸۹۱ ۱,۳۲۰ ۱,۷۸۲ ۱,۳۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۳۶۶,۷۱۵ ۴۲ ۶۳ ۴۲
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE ۳۷۳,۸۶۸ ۸۷ ۱۷۴ ۸۷
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۷۳,۸۶۸ ۱۰۵ ۳۱۵ ۱۰۵
نخ پلی استر ۱۶۰D48FC ۳۶۴,۱۶۳ ۱۴ ۲۸ ۱۴
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۴۰,۵۲۸ ۶۰۰ ۷۲۰ ۶۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۷۳,۸۶۸ ۱۶۸ ۳۵۷ ۱۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۳۴۷,۸۰۳ ۳۳۰ ۴۴۰ ۳۳۰
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۴۲۸,۴۲۷ ۲۲۰ ۳۵۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۵۳,۲۵۸ ۱۶۸ ۲۳۱ ۱۶۸
نخ پلی استر گرید D ۲۱۶,۵۱۴ ۱۲ ۲۴ ۱۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۳۶,۸۹۱ ۱۹۸ ۴۶۲ ۱۹۸
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۳۴۸,۲۸۸ ۲۲۰ ۳۷۴ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۵۳,۲۵۸ ۶۶ ۲۴۲ ۶۶
پلی پروپیلن نساجی RG1102M ۳۳۶,۸۹۱ ۸۷ ۱۰۸٫۷۵ ۸۷
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۴۱۷,۷۲۹ ۲۴۲ ۳۹۶ ۲۴۲
نخ پلی استر ۵۰۰D96FB ۳۹۶,۸۴۳ ۳۶ ۹۰ ۳۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۳۷۸,۸۳۹ ۲۱۰ ۳۹۹ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۳۳۶,۸۹۱ ۳۱۵ ۴۸۳ ۳۱۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۳۳۶,۸۹۱ ۵۲۲ ۸۰۴٫۷۵ ۵۲۲
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۳۳۶,۸۹۱ ۷۶۰ ۱,۶۸۰ ۷۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۳۴۷,۸۰۳ ۷۷۰ ۱,۱۶۶ ۷۷۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۳۵۰,۲۲۷ ۱۴۷ ۱۸۹ ۱۴۷
پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۳۳۶,۸۹۱ ۴۳۵ ۲۱٫۷۵ ۰
پلی پروپیلن RP270G ۳۸۶,۱۱۳ ۲۸۶ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTB ۴۶۳,۱۷۳ ۸۰ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTC ۴۱۶,۸۵۶ ۹۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102H ۳۳۶,۸۹۱ ۸۷ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL ۳۳۶,۸۹۱ ۷۸۳ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی V30G ۳۳۶,۸۹۱ ۶۶ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP502N ۳۳۶,۸۹۱ ۲۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۱XR ۳۳۶,۸۹۱ ۱۷۴ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۰,۱۲۰ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۳۳۶,۸۹۱ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۶۷,۲۰۰ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۰,۱۲۰ ۰ ۴۰ ۴۰
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۴۷۲,۷۶۰ ۰ ۱۹ ۱۹
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۳۶,۸۹۱ ۰ ۱۰۵ ۱۰۵
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۳۶,۸۹۱ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۰,۱۲۰ ۰ ۳۰۸ ۳۰۸
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۰,۱۲۰ ۰ ۲۸۶ ۲۸۶
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۰,۱۲۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۳۳۶,۸۹۱ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۳۶,۸۹۱ ۰ ۳۰۰ ۳۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۵۵,۲۰۰ ۳,۱۰۲ ۱,۴۰۸ ۱,۲۱۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۵۵,۲۰۰ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۴۹,۲۷۹ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۴۹,۲۷۹ ۱,۵۰۷ ۱,۹۹۱ ۱,۳۹۷
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۳۴۱,۴۲۱ ۲,۰۰۲ ۱,۵۸۴ ۱,۳۰۹
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۳۴۱,۴۲۱ ۰ ۶۹۳ ۶۹۳
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۲,۷۷۳ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۲,۷۷۳ ۲,۰۲۴ ۱,۷۳۸ ۱,۵۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۲,۷۷۳ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۰۵,۹۳۷ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۰۵,۹۳۷ ۵۵۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۰۵,۹۳۷ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۴,۸۹۷ ۲,۲۰۰ ۴,۳۴۵ ۲,۲۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۵۵,۲۰۰ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۵۵,۲۰۰ ۲,۰۰۲ ۱,۸۴۸ ۱,۵۶۲
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۵۵,۲۰۰ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۵,۹۳۷ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۵,۹۳۷ ۱,۳۰۰ ۵۴۰ ۵۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۵,۹۳۷ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۲۴,۷۳۰ ۱۵۴ ۱۳۲ ۸۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۴۳,۶۴۷ ۱۱۰ ۳۰۸ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۴۹,۲۷۹ ۰ ۳۸۰ ۳۸۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۴۹,۲۷۹ ۱,۶۰۰ ۱,۹۸۰ ۱,۲۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۱۵,۲۷۲ ۵۲۸ ۱۷۶ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۱۵,۲۷۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۱۵,۲۷۲ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۱۵,۲۷۲ ۷۷۰ ۲۶۴ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۱۵,۲۷۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS ۴۰۹,۷۷۵ ۱۲۰ ۳۷۰ ۱۲۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۷۹,۲۶۰ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۷۹,۲۶۰ ۱۹۱٫۵۲ ۱۶۱٫۲۸ ۱۶۱٫۲۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۳۲۶,۸۴۷ ۸۵۸ ۱,۳۲۰ ۸۵۸
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS ۴۰۹,۷۷۵ ۱۱۰ ۱۳۵ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۳۰۳,۴۰۶ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۳۰۳,۴۰۶ ۲,۰۰۲ ۱,۸۲۶ ۱,۸۲۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۳۱۷,۸۶۸ ۲,۰۰۲ ۳,۵۸۶ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۰۳۰UA ۳۰۳,۴۰۶ ۲۰۹ ۵۵ ۳۳
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۳۲۴,۱۵۳ ۱,۰۱۲ ۲,۶۶۲ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۷۷,۳۴۲ ۱,۱۰۰ ۱,۹۳۶ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۰۷,۱۴۹ ۲۰۹ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۳۷۰,۶۳۲ ۲,۰۰۲ ۲,۴۴۲ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۹۳,۶۳۷ ۱,۸۹۲ ۵,۲۱۴ ۱,۸۹۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۳۳۶,۴۲۵ ۱,۶۲۸ ۱,۹۱۴ ۱,۶۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 ۴۲۳,۶۸۷ ۸۰ ۱۱۰ ۸۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 ۳۷۴,۴۶۶ ۲۴۲ ۵۵۰ ۲۴۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۰۵,۹۳۷ ۴۸۰ ۲۴ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۵۴,۸۹۷ ۲,۲۰۰ ۳,۳۰۰ ۲,۲۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۱۵,۲۷۲ ۱,۴۰۸ ۱,۱۶۶ ۹۶۸
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۱۵,۲۷۲ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۰۵,۹۳۷ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۰۵,۹۳۷ ۱,۲۰۰ ۶۲۴ ۵۷۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HY01 ۳۲۴,۱۵۳ ۳۳۰ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 ۳۹۳,۶۳۷ ۷۰۴ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK801L ۳۷۷,۳۴۲ ۷۰۴ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۷۹,۲۶۰ ۵۰۴ ۴۲۳٫۳۶ ۴۲۳٫۳۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ ۳۰۷,۱۴۹ ۱۲۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۵۵,۲۰۰ ۱,۲۰۰ ۱,۲۰۰ ۱,۱۲۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۵۵,۲۰۰ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۷,۶۲۳ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۷,۶۲۳ ۲,۰۴۰ ۹۳۶ ۹۱۲
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۴,۸۹۷ ۱,۲۰۰ ۲,۵۴۴ ۱,۲۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV ۲۴۷,۶۲۳ ۱,۰۰۸ ۱۲۰ ۹۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۴۰۶,۷۱۴ ۱۶۰ ۲۵۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۲۴۲,۷۷۳ ۱۲۰ ۴۰۸ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۳۴۳,۶۴۷ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۳۴۳,۶۴۷ ۱۲۰ ۹۶ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۱۵,۲۷۲ ۲۴۰ ۹۶ ۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۱۵,۲۷۲ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۱۵,۲۷۲ ۸۴۰ ۶۰۰ ۳۸۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۱۵,۲۷۲ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۵,۹۳۷ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۵,۹۳۷ ۴,۹۵۰ ۲,۸۳۸ ۲,۳۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۱۵,۲۷۲ ۱,۰۰۰ ۱,۶۶۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۱۵,۲۷۲ ۱,۰۰۰ ۱,۳۱۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۳۲۵,۵۴۹ ۲,۸۰۰ ۳,۶۵۰ ۲,۸۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV ۲۴۷,۶۲۳ ۱۲۰ ۲۴۰ ۹۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۱۵,۲۷۲ ۲۲۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۱۵,۲۷۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV ۲۴۷,۶۲۳ ۱۲۰ ۲۶۴ ۱۲۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۶۳,۷۷۶ ۷۴۵٫۹۲ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۶۳,۷۷۶ ۰ ۳۰۲٫۴ ۳۰۲٫۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ ۲۴۲,۷۷۳ ۱۲۰ ۴۸ ۰
نخ پلی استر SD250D48FAA ۴۷۰,۲۳۶ ۴۰ ۴۰ ۴۰
نخ پلی استر SD485D96FAA ۴۷۳,۶۴۵ ۶۰ ۲۰ ۲۰
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA ۵۱۲,۱۲۳ ۲۰ ۲۰ ۲۰
جمع کل ۹۷۷۵۴٫۷۲ ۱۰۳۱۴۹٫۴ ۷۲۰۹۷٫۹۲
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.