کتاب خواص مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت ها

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 1069

Print Friendly, PDF & Email

مترجمان : اسماعیل قاسمی، محمد مینایی زعیم، مرضیه ریاحی نژاد,مکانیک

نویسندگان : larens nilson- robert landol

کتاب خواص مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت ها مرجعی برای دانشجویان و محققان رشته مهندسی و علوم و فناوری پلیمر است. در واقع این کتاب، اثری کلاسیک تلقی می شود که حاوی مطالب آموزشی پایه و بسیار مهمی در زمینه پلیمر است. درکتاب خواص مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت ها محدوده وسیعی از خواص پلیمرها با جزییات کامل شرح داده شده است.

کتاب خواص مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت ها مشتمل بر هشت فصل است. فصل اول به آزمون های مکانیکی و مفهوم انتقال می پردازد. در فصل دوم مدول های الاستیک و روابط بین آنها بررسی شده است. فصل سوم به بحث خزش و آسایش تنش و فصل چهارم به خواص دینامیکی مکانیکی اختصاص دارد. رفتار تنش-کرنش و مقاومت پلیمرها در فصل پنجم این کتاب آمده است. سایر خواص از قبیل مقاومت به ضربه، دمای نرم-شدگی و خواص خستگی در فصل ششم و در فصل های هفتم و هشتم خواص کامپوزیت های پودری، لیفی و صفحه ای ارائه شده است.

 

 

11
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.