عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 11 دی 97 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲ خرداد - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۱ دی ۹۷

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۰۷,۸۸۷ انبار کارخانه
حافظ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۱۰۰ ۱۱۱,۹۶۳ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۳۰ ۱۱۶,۴۶۱ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۸۷,۹۱۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۸۲,۴۶۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۸۲,۴۶۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم ۴۱۸ ۹۸,۵۱۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۵۰ ۹۰,۷۰۹ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۲۲۵ ۹۰,۹۳۴ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۲۵ ۱۰۱,۳۴۳ انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۸۳,۵۲۱ انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲,۰۰۰ ۸۷,۹۱۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۸۳,۸۹۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۹۸,۵۱۸ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندر امام ۲۰۰ ۸۰,۰۲۳ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۰۷,۸۸۷ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۴,۲۳۵ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۶۲۷ ۸۸,۲۹۵ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۵۴۰ ۸۴,۲۳۵ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۸۷,۶۰۴ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۸۵,۰۷۷ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۸۴,۲۳۵ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۹۲,۹۵۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۳۰۸ ۸۷,۹۱۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۸۸,۲۹۵ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۵۰ ۹۰,۷۰۹ انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۸ ۱۱۱,۶۸۰ انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۸ ۱۰۸,۷۱۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۱,۹۶۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۰۲,۴۹۳ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۹۸,۴۵۶ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۶,۹۵۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۸۴,۵۲۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۸۵,۷۶۲ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۵,۰۰۲ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۹۶,۶۵۵ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۱۲,۹۶۷ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۱,۹۷۳ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۹۰,۷۰۹ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۹۹,۲۲۸ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۸۷,۹۱۷ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۷۹۲ ۸۷,۹۱۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۶۶ ۸۴,۳۱۹ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۸۷,۹۱۷ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۸۳,۸۹۹ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۳۶۰ ۸۳,۸۹۹ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 پتروشیمی مهاباد ۵۵۲ ۸۳,۸۹۹ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۸۸,۲۹۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۶۰۰ ۸۶,۳۴۱ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۹۲ ۸۴,۱۴۳ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F پتروشیمی امیر کبیر ۷۰ ۸۴,۲۳۵ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۵۴ ۸۴,۲۳۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۴۴ ۸۴,۱۴۳ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۸,۲۹۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۴۰۸ ۸۴,۲۳۵ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۸۵,۰۷۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۴۰۸ ۸۴,۲۳۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۸۴,۱۴۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۷۲۰ ۸۴,۱۴۳ انبار کارخانه

پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false