×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۹ اردیبهشت ۹۹

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۸۸۰ ۱۰۸,۷۲۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۸۶,۶۹۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 پتروشیمی جم ۳۳۰ ۱۰۰,۷۱۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۸,۶۸۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۲۲۰ ۸۹,۳۳۷ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۶۰۰ ۹۸,۰۷۲ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۱۰۳,۵۸۱ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۴۰ ۹۸,۸۱۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر ۴۰ ۱۰۳,۵۸۱ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر ۹۰ ۸۸,۶۸۴ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲۰ ۱۳۹,۷۳۰ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۹۸,۸۱۸ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۹۸,۸۱۸ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۸۸,۶۸۴ انبار کارخانه
بانک آینده استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۸ ۱۲۰,۰۲۰ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۴۴ ۱۰۱,۷۸۲ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۸۸ ۱۰۵,۷۳۵ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۹۸,۸۱۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۶۰۰ ۱۰۳,۵۸۱ انبار کارخانه
نهایت نگر پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۵۱۸ ۹۰,۴۴۶ انبار کارخانه
بانک انصار پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۵۱۸ ۹۰,۴۴۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۱۰۵,۷۳۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 پتروشیمی کردستان ۱۶۸ ۹۹,۴۷۸ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۶۰۰ ۹۸,۸۱۸ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۹۱۲ ۸۸,۶۸۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پتروشیمی لرستان ۸۱۶ ۸۹,۳۳۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 پتروشیمی لرستان ۱۶۸ ۸۶,۶۹۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۵ ۱۰۳,۳۵۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۵ ۱۰۳,۳۵۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱,۰۰۱ ۹۷,۱۸۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۵۰۶ ۹۰,۱۶۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی تبریز ۱۹۸ ۹۸,۰۷۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۱۹۸ ۹۸,۷۳۲ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۱۳۹,۷۳۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۱,۲۹۸ ۸۸,۶۸۴ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ پتروشیمی مهاباد ۳۶۰ ۹۸,۷۳۲ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۱۰ ۸۸,۶۸۴ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲,۲۰۰ ۹۵,۱۳۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱,۶۰۶ ۹۸,۸۱۸ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۲,۵۰۸ ۹۰,۴۴۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۱۰۰,۷۹۸ انبار کارخانه
آبان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۴,۸۱۱ تهران
آبان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۳,۰۰۶ تهران
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۱۰۰ ۹۵,۱۳۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند ۲,۰۰۰ ۱۱۱,۵۵۶ انبار کارخانه
آبان پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۵,۵۸۴ تهران
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۹۷,۱۸۰ انبار کارخانه
آبان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۵,۰۶۹ تهران
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۵۰۴ ۱۰۸,۴۸۶ انبار کارخانه
آبان پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۸,۳۳۵ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایرن – پلیم‌پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.