کتاب تکنیک های تشخیص پیشرفته برای سلول های خورشیدی فیلم نازک

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 45

Print Friendly, PDF & Email
کتاب تکنیک های تشخیص پیشرفته برای سلول های خورشیدی فیلم نازک

نویسندگان: Daniel Abou-Ras, Thomas Kirchartz, Uwe Rau

سال چاپ: ۲۰۱۶

ناشر: Wiley

مقدمه این کتاب بر فتوولتائیک فیلم نازک اشاره دارد. در بخش دوم روش های شناسایی دستگاه و مواد از قبیل تحلیل الکترولومینسانس، طیف سنجی خازنی و روش‌های مختلف میکروسکوپی بررسی گردیده است. در بخش نهایی تکنیک های شبیه سازی ارائه شده است که برای محاسبات ab-initiatory نیمه هادی های مربوطه و برای شبیه سازی دستگاه در ۱D، ۲D و ۳D استفاده می شود. این نسخه جدید همچنین دما نگاری، روش‌های اپتوالکترونیک گذرا و طیف سنجی جذبی و نوری را پوشش می دهد.

Advance Characterization techniques for thin film solar cells

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.