عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۱ تیر ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 41

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۱ تیر ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
حافظ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ محب بسپار ایده گستر ۷۰ ۴۸۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم ۱۰۰ ۴۶۲۹۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۸ ۳۶۳۹۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۸ ۳۵۳۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۱۰ ۳۳۶۴۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۸ ۳۴۶۸۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بانک ملت پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۵۰۶ ۳۴۸۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۶۰ ۴۶۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۶۰ ۵۲۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۶۰ ۵۲۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
پارسیان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۱۰۰ ۷۵۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
پارسیان اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان ۱۰۰ ۸۲۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
پارسیان پلی کربنات ۱۰۱۲ پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۸۲۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
پارسیان پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۸۲۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بانک ملی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ شرکت پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۴۸۳۷۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.