عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۹ اردیبهشت ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 47

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۹ اردیبهشت ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۳۰۰۳ ۳۸۳۹۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۳۹۰۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۵۰ ۳۹۰۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
آگاه پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۵۴۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
آگاه پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۴۶۷۴۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
آگاه پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۶۷۴۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
آگاه پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۱۱۴۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۳۹۰۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۶۰ ۴۷۳۶۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۴۸۰ ۴۳۰۵۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۳۰ ۷۸۰۶۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۵۵ ۶۶۵۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۱۲۸۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۴۴۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
مفید پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۱۱۰ ۳۳۷۸۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۷۴۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۰۰۰ ۳۱۲۸۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۹۹۲ ۳۱۲۸۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۸ ۶۱۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
مبین سرمایه پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۲۱۰ ۳۹۰۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۹۹ ۳۶۳۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۶۱۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
مبین سرمایه پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۲۱۰ ۳۹۰۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۴۱۸ ۶۵۴۹۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۹۳ ۳۴۲۹۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۷۱۰۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۶۵۴۹۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۲۴۲ ۶۱۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۷۱۰۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۴۰۱۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۲۲۰۰ ۶۵۴۹۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱۶۸ ۶۵۴۹۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۹۲۱۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک تجارت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۳۰۵۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۴۹۱ ۶۵۴۹۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۲۷۳ ۶۱۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۹۲۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۹۲۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۱۲۸۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۹۵ ۳۲۵۹۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
سینا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۵۳۵۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی V30S شرکت پتروشیمی شازند ۲۴۰ ۳۹۰۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۳۰۵۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
سینا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۱۶۱۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۵۶۷ ۶۱۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۳۹۰۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۷۲۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۳۰۱۴ ۳۹۳۸۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۵۰۶ ۳۲۸۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۱۱۰ ۴۱۸۸۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۳۹۰۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۵۰۶ ۳۴۴۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۳۹۰۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۲۲۰ ۴۳۷۷۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۳۲۰ ۳۹۸۶۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک ملی پلی پروپیلن پزشکی V30GA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰ ۴۰۲۷۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۳۲۰ ۴۳۰۵۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰ ۳۹۰۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۹۹۳۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۴۱۶۷۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۳۲۰ ۳۹۸۶۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۲۰۲۴ ۳۹۸۶۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۵۰ ۴۲۶۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۴۳۰۵۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۴۱۸۸۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.