عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۳ دی ۱۳۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 47

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۳ دی ۱۳۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
فارابی پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۴۱۷۹۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۴۰۶۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ شرکت پتروشیمی جم ۷۰۴ ۴۶۲۳۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۴۲۸۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۴۱۵۱۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۴۰۶۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۴۰۳۳۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۶۶۰ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۵۰۴ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۴۱۰۶۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۰۸ ۳۶۱۳۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۳۸۱۸۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۱۰۶۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۱۰۶۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۴۱۰۶۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۵۰۴ ۴۰۶۰۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۴۴۰ ۴۰۳۳۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۴۷۱۵۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۵۰۴ ۴۰۶۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۱۵۱۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.