اختراع ضربه‌گیر استوانه‌ای تقویت‌شده به‌وسیله رینگ‌های حلقوی و فوم پلی اورتان

علمی پژوهشی

بازدید: 33

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران به نقل از خبرگزاری آنا، مدیر پژوهش و یکی از مالکان این اثر پژوهشی با اعلام این خبر گفت: «ضربه‌گیر استوانه‌ای تقویت‌شده با رینگ‌های حلقوی و فوم پلی اورتان با آغازگر جهت افزایش میزان جذب انرژی، جلوگیری از شدت اعمال بار وارده به سازه اصلی یا سرنشینان طراحی‌شده است.»

اخبار

محمدجواد رضوانی درباره این اختراع این‌گونه توضیح داد: «برای این ایده، رینگ‌های حلقوی بافاصله‌های مساوی در خارج لوله ایجادشده تا ضربه‌گیر با طول زیاد به جزءهای کوچکی از استوانه تبدیل شود.»

وی افزود: «در اثر اعمال بار وارده، لوله‌های پلاستیک یکنواختی در فاصله بین دو رینگ به وجود آمده و ضمن افزایش پایداری ضربه‌گیر در هنگام تغییر شکل، باعث اتلاف انرژی ناشی از برخورد می‌شود.»

این عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در باره مزایای این طرح نیز این‌گونه توضیح داد: «استفاده از آغازگر در ابتدای ضربه‌گیر پرشده از فوم پلی اورتان منجر به جلوگیری از شدت اعمال بار وارده به سازه اصلی یا سرنشینان خواهد شد.»

رضوانی افزود: «این نوع ضربه‌گیر در صنایع مختلف ازجمله صنایع خودروسازی، صنایع حمل‌ونقل ریلی و صنایع هوافضا مورداستفاده قرار می‌گیرد.»

وی در باره مزایای این اختراع گفت: «افزایش پایداری ضربه‌گیر در هنگام تغییر شکل، ایجاد فروریزشی متقارن در طول کل لوله، ایجاد لوله‌های پلاستیک یکنواخت در طول کل لوله، قابلیت افزایش جذب انرژی به‌واسطه وجود فوم پلی اورتان و آغازگر، جلوگیری از اعمال شدت نیروی ناگهانی به سازه اصلی و سرنشینان به‌واسطه وجود آغازگر ازجمله مزایای این اختراع است.»

ساخت این ضربه‌گیر حاصل طرح پژوهشی بوده است که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی سمنان تصویب و اجرایی شده است.

این مخترع در سال جاری نیز موفق به ثبت اختراع فوم کامپوزیتی پولی یورتان به عنوان جاذب انرژی شده بود.

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.