عرضه گروه پلیمری بورس کالا: ۵ اردیبهشت ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 12

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری مورخه ۵ اردیبهشت ۹۵
کارگزار نام کالا تولید
کننده
حجم کالای
قابل عرضه (تن)
قیمت پایه تاریخ
تحویل
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی تخت جمشید ۴۰۰/۴ ۴۱۳۳۰ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی تخت جمشید ۵۰۰/۵ ۴۵۰۱۹ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ پتروشیمی تخت جمشید ۵۰۴ ۴۲۳۴۹ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart 
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.