پلی اتیلن سبک در چین از مرز ۱۲۰۰ دلار گذشت

اخبار اقتصادی پلی‌اتیلین‌

بازدید: 26

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پلیم پارت به نقل از پتروتحلیل، در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سبک فیلم در چین در محدوده ۱۱۶۰ تا ۱۲۱۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۱۰ دلار رشد داشته است. همچنین در این روز قیمت پلی اتیلن سبک فیلم همه منظوره در جنوب شرق آسیا ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار در هر تن سی اف آر و با گمرکی هم ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۰ دلار و بدون گمرک هم ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که این کالا همه منظوره و با گمرکی ۲۰ دلار و بدون گمرکی ۳۰ دلار نسبت به هفته قبل گران شده است.

پلی اتیلن

همچنین در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سبک خطی در چین ۱۱۲۰ تا ۱۱۹۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که ۱۰ دلار نسبت به هفته قبل افت داشته است. در جنوب شرق آسیا پلی اتیلن سبک خطی همه منظوره ۱۲۰۰ تا ۱۲۸۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۲۰ دلار گران شده است. پلی اتیلن سبک خطی با گمرکی هم در جنوب شرق آسیا ۱۲۰۰ تا ۱۲۳۰ و بدون گمرکی نیز ۱۲۶۰ تا ۱۲۸۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که به ترتیب ۲۰ و ۱۰ دلار نسبت به هفته قبل رشد داشته است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم نیز در چین در محدوده ۱۱۰۰ تا ۱۱۶۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شد که نسبت به هفته قبل ۱۰ دلار رشد کرده است.

در جنوب شرق آسیا، قیمت پلی اتیلن سنگین همه منظوره ۱۱۸۰ تا ۱۲۴۰ دلار در هر تن اعلام شده که ۲۰ دلار گران شده است. پلی اتیلن سنگین فیلم با گمرکی نیز در جنوب شرق آسیا با ۲۰ دلار افزایش به ۱۱۸۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم بدون گمرکی نیز در جنوب شرق آسیا ۱۲۳۰ تا ۱۲۴۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که روندی ثابت داشته است.

قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی نیز در چین در محدوده ۱۰۷۰ تا ۱۱۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۲۰ دلار رشد کرده است، قیمت این کالا به صورت همه منظوره در جنوب شرق آسیا ۱۱۸۰ تا ۱۲۴۰ دلار در هر تن سی اف آر و با گمرکی ۱۱۸۰ تا ۱۲۰۰ دلار درهر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۲۰ دلار رشد کرده است. قیمت این کالا بدون گمرکی ۱۲۳۰ تا ۱۲۴۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که روندی ثابت داشته است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین بادی هم در چین ۱۱۲۰ تا ۱۱۷۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۳۰ دلار رشد کرده است. قیمت این کالا به صورت همه منظوره ۱۱۸۰ تا ۱۲۵۰ و با گمرکی ۱۱۸۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که ۲۰ دلار گران شده است. قیمت این کالا بدون گمرکی ۱۲۳۰ تا ۱۲۵۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که روند ثابتی داشته است.

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.