ویسکوالاستیسیته غیرخطی کامپوزیت‌ها و نانو‌کامپوزیت‌های لاستیک

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 176

Print Friendly, PDF & Email

کتاب ویسکوالاستیسیته غیرخطی کامپوزیت‌ها و نانو‌کامپوزیت‌های لاستیک

نویسندگان: Deepalekshmi Ponnamma, Sabu Thomas

سال چاپ: ۲۰۱۴

ناشر: Springer; 2014 edition (November 20, 2014)

در این کتاب مروری بر کامپوزیت‌های الاستومری با انواع مختلف نانوفیلرها از جمله نانولوله‌ها، نانومیله‌ها و نانو الیاف می‌شود. انواع مختلف الاستومرها و نانوفیلرها همراه با روش‌های آماده سازی کامپوزیت‌ها مطرح می‌شود. بهبود خواص حرارتی و مکانیکی الاستومرها از جمله خواص مکانیکی دینامیکی در حضور نانو فیلرهای یک بعدی مورد بحث قرار گرفته است.

هم چنین مروری بر وسیکوالاستیسیسته سیستم‌های الاستومری و غیرخطی شدن در حضور نانو فیلرهای یک بعدی شده است. خواص رئولوژیکی از جمله سینتیک پخت، ذخیره سازی و مدول اتلاف و ویسکوزیته پیچیده به عنوان تابعی از فرکانس نانوکامپوزیت ها مورد بحث قرار گرفته است. تاثیر طبیعت پرکننده با تغییرات شیمیایی آن‌ها بر روی ویسکوالاستیسیته نیز ارزیابی شده است.

ویسکوالاستیسیته غیرخطی کامپوزیت‌ها و نانو‌کامپوزیت‌های لاستیک

1
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.