دادوستد محصولات پتروشیمیایی طی هفته گذشته در بورس کالا همراه با ذهنیت افزایشی اهالی بازار رقم خورد و در عین آنکه حجم معاملات در کانالی بیش از ۸۰ هزار تن به پرواز درآمد، رکورد بی‌سابقه رشد حجم تقاضا نیز به ثبت رسید. این در حالی بود که اهالی بازار به دلیل ترس از رشد هر چه بیشتر نرخ پایه سعی کردند با تمام قوا در دادوستد بورس کالا طی هفته‌های اخیر ظاهر شوند تا بتوانند تا آنجا که برایشان امکان‌پذیر است به تامین مواد اولیه مورد نیاز خود بپردازند تا به نوعی از تکانه‌های افزایشی قیمتی در امان باشند. این نوسانات افزایشی از سوی سیگنال‌های متعددی به این بازار مخابره می‌شود و عرف هر ساله خرید در ماه پایانی سال مزید بر علت شده و پوشش ریسکی برای انتظارات تورمی سنتی در ابتدای سال آینده به حساب می‌آید. از این رو روند رشد حجم معاملات و میزان تقاضا برای محصولات پلیمری و شیمیایی که از ابتدای بهمن‌ماه آغاز شده تاکنون در معاملات هفتگی بورس کالا تداوم یافته است.