عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 6 فروردین 98 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۱ مرداد - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۶ فروردین ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
بانک مسکن پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲,۰۰۲ ۶۸,۷۹۳ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲,۰۰۰ ۶۶,۷۲۹ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۳۰۸ ۶۸,۷۹۳ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۶,۷۶۴ تهران
بانک مسکن پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند ۷۰۴ ۷۱,۴۶۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۴,۸۸۹ تهران
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۲۰,۴۲۴ تهران
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۲۶,۳۴۳ تهران
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۷,۵۶۷ تهران
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۲۱,۶۱۹ تهران
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۸۶,۷۷۹ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۹۵۸ ۸۵,۹۱۹ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۸۶,۶۷۸ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۵,۹۱۹ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۵,۹۱۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۰۸ ۸۰,۹۹۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۳۶۰ ۸۵,۹۱۹ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۳,۴۶۱ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۳,۴۶۱ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۸۳,۴۶۱ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۸۶,۷۹۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۸۶,۳۳۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۱,۰۰۸ ۹۵,۵۶۸ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۳۰۸ ۸۶,۶۷۸ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۳۰۸ ۸۸,۲۴۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۳,۰۱۴ ۶۸,۷۹۳ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۰۶,۹۷۱ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۵۰۴ ۸۶,۶۷۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۳,۰۴۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۰۳,۷۶۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۰۳,۸۷۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۰۳,۸۷۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۰۰,۸۷۸ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۱۲۷,۰۲۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۸۳,۸۷۸ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۵,۹۱۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۸۶,۷۷۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۵۴ ۸۸,۲۴۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۱,۰۰۰ ۹۵,۵۶۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۶۰۰ ۹۵,۵۶۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱,۲۰۰ ۸۳,۴۶۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۲,۰۰۰ ۹۹,۹۰۵ انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۹۵,۵۶۸ انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۹۵,۵۶۸ انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۳۲ ۹۵,۵۶۸ انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۱۰۷,۴۰۰ انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۹۷,۶۵۱ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۹۵,۵۶۸ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۹۵,۵۶۸ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۱۰۹,۸۹۹ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۶۳ ۱۱۲,۸۱۶ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۲۷,۰۲۱ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۳۲۰ ۸۸,۲۴۰ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۸۸,۲۴۰ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۲۴۰ ۱۰۰,۸۷۸ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۷۵ ۹۰,۵۲۲ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false