پوشش‌های فیلمی نازک برای کاربردهای زیست پزشکی و زیست موادها

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 64

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب پوشش‌های فیلمی نازک برای کاربردهای زیست پزشکی و زیست موادها
نویسنده: Hans J Griesser
سال چاپ: ۲۰۱۶
ناشر: Woodhead Publishing


این کتاب راهنمای جامعی برای پوشش‌های فیلمی نازک و کاربردهای آن در زمینه زیست مواد می‌باشد. بخش اول کتاب به جزئیات اساسی در مورد فیلم‌های نازک مورد استفاده در کاربردهای زیست پزشکی می‌پردازد. بخش دوم بر روی خواص ویژه ای از فیلم‌های نازک متمرکز می‌باشد و در نهایت بخش آخر مروری بر فیلم‌های نازک کاربردی و استفاده از آن‌ها در کاربردهای زیست پزشکی دارد.

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.