آغاز فروش بلیط رویداد ایده‌ بازار مهندسی پلیمر و رنگ (ظروف و لوازم یکبار مصرف)

کنفرانس ها و سمينارها
Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: این رویداد در حوزه ظروف و لوازم یکبار مصرف در دانشگاه امیرکبیر با حمایت شرکت های طب پلاستیک، انجمن ملی صنایع پلاستیک، انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی و همچنین صنایع پتروشیمی با همت انجمن علمی دانشکده مهندسی پلیمرورنگ و با حضور اساتید دانشگاه و بزرگان صنعت، ۳۰ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۹ برگزار خواهد شد.

Poster-Ideazbazar-Finall

به گزارش روابط عمومی ایده بازار، ایده بازار رویدادی است که در آن یک حوزه خاص برای ایده پردازان معرفی شده و در آن حوزه ایده ها جمع آوری می شود و سپس طی یک فرآیند خاص و دقیق تعدادی از ایده ها غربال شده و به مرحله نهایی رویداد راه پیدا می کنند. در مرحله نهایی، ایده پرداز، ایده خود را در رویداد در حضور شرکت کنندگان و داوران ارائه می دهد. داوران رویداد ایده بازار افرادی متشکل از صاحبین سرمایه، صنعتگر در حوزه پلیمر و همچنین صاحبین سرمایه هستند که هر کدام از نقطه نظر خودشان ایده را ارزیابی می کنند..

از اهداف این همایش، آماده سازی جهت افزایش توانایی و روحیه کارآفرینی و ایده پردازی دانشجویان و همچنین ارتباط موثر بین و شفاف بین دانشگاه و صاحبین سرمایه و صنعت است. بدیهی است که از جمله پیامدها و نتایج مثبت ایده بازار تخصصی برای ایده پردازان آشنا شدن صاحبین صنعت و وسرمایه و اساتید دانشگاه با دانشجویان فعال در زمینه کارها و پژوهش های صنعتی و برای صاحبان صنعت، آشنایی با دانشجویان مستعد برای به کارگیری آنان در زمینه های مختلف صنعتی است.

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.