تحلیل گرمایی در صنعت خودرو سازی

تکنولوژی آزمايشگاه
Print Friendly, PDF & Email

Thermal Analysis in Automotiveروش‌های تحلیل گرمایی برای تجزیه و تحلیل مواد استفاده شده در صنعت خودرو سازی دارای اهمیت می‌باشند. این روش‌ها می‌توانند در کنترل کیفیت، تحلیل شکست و همچنین برای توسعه مواد پیشرفته و با کارایی بالا مورد استفاده قرار گیرند. در این صنعت دانش خواص مواد وابسته به حرارت گرمایی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
تنها چند میلی گرم نمونه کافیست تا مهمترین خواص و ویژگی‌های مواد مانند دمای انتقال شیشه، ضریب انبساط، ذوب، تبلور، رفتار تجزیه و الاستیسیته در یک بازه دمایی گسترده از منفی ۱۵۰ تا ۱۶۰۰درجه سلسیوس اندازه گیری شوند.
چهار تکنیک اصلی که عبارتند از: DSC، TGA، TMA و DMA برای تحقق نیازمندی‌های تجزیه و تحلیل در این صنعت بسیار مناسب محسوب می‌شوند.
در ویدیوی زیر نشان خواهیم داد که تحلیل گرمایی چگونه در صنعت خودرو سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخی نمونه‌های اندازه گیری شده بوسیله DSC، TGA،TMA یا DMA‌ نشان داده شده است.
این ویدیو در بردارنده موارد زیر می‌باشد:
***مقدمه
***سوالات رایج
***تحلیل گرمایی
***تجهیزات و کاربردها

  • DSC
  • TGA
  • TMA
  • DMA

***نتیجه گیری

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.