عرضه بورس کالا:گروه پلیمری مورخه 20 بهمن ۹۴ - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۶ خرداد - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری ۲۰ بهمن ۹۴
کارگزار نام کالا تولید
کننده
حجم قیمت پایه نوع
قرارداد
تاریخ
تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۵۰۴UV پتروشیمی جم ۱۱۰ ۳۴۶۶۹ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ پتروشیمی جم ۷۷ ۳۳۳۳۶ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
مفید پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۳۶۲۰۴ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۶۰۵ ۳۴۰۲۲ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
مفید پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۳۶۹۲۸ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱۵۱۸ ۳۳۳۳۶ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
مفید پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۳۶۹۲۸ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم ۲۲۰ ۳۵۴۷۵ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۳۳۰ ۳۶۲۴۴ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
مفید پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰۰ ۴۰۱۷۰ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۵۱۸/۴ ۳۷۰۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
مفید پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰۰ ۴۱۳۳۷ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۵۱۸/۴ ۳۷۰۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۳۰۰ ۵۹۲۷۸ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۱۰۰۰ ۲۱۵۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۹۰۲ ۳۶۲۴۴ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۶۵۱ ۲۹۶۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۱۵۱۸ ۳۷۰۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
تامین سرمایه نوین پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز ۱۰۰ ۴۰۱۷۰ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
خبرگان سهام استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۹۹۰/۹۹ ۳۳۱۹۴ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۲۹۶۰۱ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
بهمن پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۴۵۰۰ ۲۳۶۵۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
خبرگان سهام استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۹۸۷۰ ۳۳۱۹۴ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
پارس ایده بنیان پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J پتروشیمی ایلام ۹۹۰ ۳۳۳۳۶ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم ۶۶۰ ۳۵۷۸۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بهمن پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۰ ۲۱۵۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بهمن پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۹۹۰ ۲۱۵۰۱ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
خبرگان سهام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۱۱۹۷ ۳۶۷۱۳ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
پارسیان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان ۳۴۱ ۳۰۰۱۶ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۲۰۱۳ ۲۸۳۶۰ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
پارسیان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان ۱۰۱۲ ۲۶۲۴۲ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
خبرگان سهام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۴۹۰/۴۹ ۳۶۷۱۳ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
حافظ پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۳۶۲۴۴ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
باهنر پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان ۲۰۰ ۲۳۶۵۱ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان ۱۰۱۲ ۲۶۲۴۲ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم ۸۸۰ ۳۵۷۸۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم ۱۰۰ ۴۰۱۷۰ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۳۸۳۴۶ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۵۵۰ ۳۸۱۹۵ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک ملی پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم ۲۴۸۶ ۲۹۹۴۴ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۵۵۰ ۳۷۰۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۳۶۲۴۴ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰KJ پتروشیمی امیرکبیر ۴۷۰ ۳۷۵۲۲ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم ۳۰۱۴ ۲۹۶۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۶۲۰EA پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۳۵۵۶۹ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۶۸۸۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۲۰۰ ۴۲۰۰۰ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۸۱۹۵ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان ۱۱۰ ۳۰۰۱۶ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۲۰۰ ۴۲۰۰۰ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک کشاورزی پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۳۵۰۰ ۳۵۴۷۵ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
صبا جهاد پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۸۳۶۰ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
رضوی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۱۵۰۰ ۳۷۰۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد ۲۰۰ ۴۲۰۰۰ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان ۱۵۱۸ ۲۶۲۴۲ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
صبا جهاد پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۱۵۰۷ ۲۹۷۶۶ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۱۵۰۷ ۲۹۷۶۶ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۲۹۶۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان ۱۰۱۲ ۲۶۲۴۲ سلف ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی SE1000 بانیار پلیمر گنبد ۲۰۰ ۴۲۰۰۰ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
فارابی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۳۸۳۷۳ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
فارابی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۳۸۱۹۵ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
تامین سرمایه نوین پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۱۵۰۰ ۳۷۰۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
فارابی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۱۸UA پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۳۴۰۲۲ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
فارابی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۳۴۶۶۹ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بانک توسعه صادرات پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۳۹۹۳ ۲۱۵۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
کالای خاورمیانه پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۴۵۲ ۳۶۲۴۴ نقدی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
PolymPart مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false