ارزش صادرات محصولات پتروشیمی به بیش ١٠ میلیارد دلار رسید

اخبار اقتصادی

بازدید: 32

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش مرجع پلیمر در بازار ایران به نقل از خبرنگار شانا، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در گزارشی به مناسب دهه مبارکه فجر، تعداد مجتمع های پتروشیمی را در پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ۶ مجتمع عنوان کرده که این تعداد به ۴٨ مجتمع در سال ٩٢ و ۵٠ مجتمع در سال ٩٣ رسیده است.

گزارش

همچنین براساس این گزارش، میزان تولید مجتمع های پتروشیمی در سال ٩٢ به ۴٠,۴ میلیون تن و در سال ٩٣ به ۴۴.۵ میلیون تن رسیده و در این در حالی است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، میزان تولید مجتمع ها تنها ١.۶ میلیون تن بوده است.

شایان ذکر است که ٠,۶ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۴۶ میلیون دلار، در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی صادر شده است که این میزان به ١۵.٩ میلیون تن به ارزش ١٠ هزار و ٣٠٠ میلیون دلار در سال ٩٣ رسیده است؛ میزان صادرات در سال ٩٢ نیز ١٢.٨ میلیون تن به ارزش ٩ هزار و ٩٠٠ میلیون تن بوده است.

این گزارش با اشاره به این که مقدار فروش داخلی انواع محصولات پتروشیمی با احتساب فروش بین مجتمع ها، در سال ٩٢، ١۴,۵ میلیون تن به ارزش ٣١٣ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال بوده که به ١۶.٣ میلیون تن به ارزش ٣٣٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال در سال ٩٣ رسیده است، ادامه داده است: مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ٠.۵٧ میلیون تن به ارزش ١١ میلیارد ریال بوده است.

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.