×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

افزونه جلالی را نصب کنید.  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 30 اردیبهشت 99 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,200 110,273 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 880 89,402 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 330 94,979 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 92,112 انبار کارخانه صبا ...

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 23 اردیبهشت 99 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,200 105,928 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 880 88,534 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 330 94,810 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 89,672 انبار کارخانه صبا ...

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 16 اردیبهشت 99 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 106,422 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 880 89,440 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 330 96,089 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 90,109 انبار کارخانه صبا ...

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 9 اردیبهشت 99
28 آوریل 2020

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 9 اردیبهشت 99 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 880 108,726 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 86,697 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 26 فروردین 99
14 آوریل 2020

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 26 فروردین 99 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 880 106,451 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,518 78,177 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورحه 19 فروردین 99
07 آوریل 2020

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورحه 19 فروردین 99 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 72 113,632 انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 600 113,632 انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 20 اسفند 98
10 مارس 2020

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 20 اسفند 98 کارگزار نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 814 116,407 صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 93,427 صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 110 110,445 صبا جهاد […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 13 اسفند 98
03 مارس 2020

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 13 اسفند 98 کارگزار نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 814 113,930 صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 91,439 صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 220 108,095 صبا جهاد […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 6 اسفند 98
25 فوریه 2020

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 6 اسفند 98 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 814 113,396 صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 88,814 صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 110 104,956 صبا جهاد […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 29 بهمن 98
18 فوریه 2020

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 29 بهمن 98 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 90,125 صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,804 111,553 صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 220 106,428 صبا جهاد […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 23 بهمن 98
12 فوریه 2020

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 23 بهمن 98 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 748 88,707 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 704 109,627 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 15 بهمن 98
04 فوریه 2020

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 15 بهمن 98 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 726 88,915 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 704 106,726 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 8 بهمن 98
28 ژانویه 2020

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 8 بهمن 98 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 726 88,043 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 704 105,416 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 […]