خانه خبراطلاعیه عرضه بورس کالا عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱7 فروردین ۹۵

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱7 فروردین ۹۵

توسط مدیر سایت
0 نظرات
news

 

 

 عرضه گروه پلیمری مورخه 17 فروردین 95
کارگزار نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) حداقل عرضه قیمت پایه تاریخ تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 50 36309 1395/01/22
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 132 50 36971 1395/01/22
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 66 50 36309 1395/01/22
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 50 36971 1395/01/22
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 50 36971 1395/01/22
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 5005 50 36309 1395/02/01
مفید پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 50 37820 1395/01/22
فارابی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 50 50557 1395/01/22
مفید پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 50 50 39387 1395/01/22
مفید پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 50 50 39215 1395/01/22
مفید پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 50 36971 1395/01/22
مفید پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 50 37762 1395/01/22
بانک انصار پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 4312 50 28671 1395/01/22
تامین سرمایه نوین پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 100 50 42241 1395/02/01
فارابی پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 50 41770 1395/01/22
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 50 36983 1395/01/22
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 370 50 38482 1395/01/22
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 50 26065 1395/01/22
فارابی پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 50 42605 1395/01/22
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1100 50 39215 1395/01/22
فارابی پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 50 42605 1395/01/22
بانک انصار پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 600 50 26065 1395/01/22
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 550 50 38574 1395/01/22
بانک انصار پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1980 50 26065 1395/01/22
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 50 36983 1395/01/22
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 550 50 38574 1395/01/22
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 147 50 37307 1395/01/22
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1001 50 32391 1395/02/01
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1008 50 31349 1395/01/22
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 50 39268 1395/02/07
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1001 50 32391 1395/02/01
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 63 50 31349 1395/01/22
فارابی پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 50 42241 1395/01/22
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 700 50 31349 1395/01/22
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 147 50 31349 1395/01/22
بانک ملت استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2002 20 41330 1395/01/22
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 50 39236 1395/01/23
فارابی پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 50 42928 1395/01/22
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518/4 50 38574 1395/01/23
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 300 50 31349 1395/01/22
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518/4 50 38574 1395/01/23
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 2000 50 37961 1395/01/22
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 315 50 31349 1395/01/22
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 50 27847 1395/02/01
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 315 50 31349 1395/01/22
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 50 39215 1395/01/22
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 50 36983 1395/01/22
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 294 50 31349 1395/01/22
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1100 50 38574 1395/01/22
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 2200 50 36983 1395/01/23
تدبیرگران فردا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1507 50 30860 1395/02/01
بانک اقتصاد نوین پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1012 50 27847 1395/02/04
بانک صادرات استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2499 50 41330 1395/01/22
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 50 27847 1395/02/01
باهنر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1012 50 30860 1395/02/01
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1012 50 27847 1395/02/01
پارس ایده بنیان پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 50 36983 1395/01/22
باهنر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1001 50 32391 1395/02/01
بانک صادرات پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1000 50 38574 1395/01/29
باهنر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 660 50 32663 1395/02/01
بانک صادرات پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2992 50 26065 1395/01/29
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000 50 38574 1395/01/26
بانک ملت استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2982 50 45019 1395/01/22
بانک ملت پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3000 50 36309 1395/01/31
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 770 50 31680 1395/01/22
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1518 50 31349 1395/01/22
 مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart

 

 

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است