خانه علمی پژوهشیمقالات مقیاس اندازه گیری معتبر برای عملکرد نوآوری محصول پایدار

مقیاس اندازه گیری معتبر برای عملکرد نوآوری محصول پایدار

توسط منیره جوادی
0 نظرات

مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) :

چکیده

در نوآوری پایدار، اندازه‌گیری یکی از مهم‌ترین مسائل می‌باشد. اگرچه مطالعاتی در مورد اندازه‌گیری نوآوری زیست محیطی صورت گرفته است، اما تحقیقات در مورد اندازه‌گیری نوآوری پایدار هم‌چنان در مرحله ابتدایی قراردارد و به حد مورد نظر نرسیده است. هدف از این مطالعه توسعه یک مقیاس تأیید ‌شده برای اندازه‌گیری عملکرد نوآوری محصول پایدار می‌باشد. از این جهت، بررسی های دقیقی صورت گرفته است تا اقلام اندازه‌گیری به‌دست آیند و هم‌چنین یک پرسش‌نامه مبتنی بر وبسایت آماده‌ گشته تا داده‌ها از شرکت‌های تولیدی در ترکیه جمع‌آوری شوند. فرآیند توسعه مقیاس با استفاده از تحلیل عامل توضیحی و تحلیل عامل تأییدی بررسی شده تا تحلیل نهایی به‌دست آید. این مقیاس اولین مقیاس تأییدشده‌ای است که برای اندازه‌گیری عملکرد نوآوری محصول پایدار در شرکت‌های تولیدی شناخته می‌شود. از طرفی این مقیاس می‌تواند توسط پژوهشگرانی که در حوزه نوآوری پایدار فعالیت می‌کنند، برای آزمون روابط بین انواع مفاهیم سازمانی و توسط مدیران تولیدی برای ارزیابی عملکرد نوآوری محصول پایدار سازمان‌هایشان استفاده شود.

نتایج

این مطالعه یک مقیاس اندازه‌گیری معتبر برای عملکرد نوآوری پایدار را از طریق رویکردی ارائه می‌دهد که هدف آن تعادل بین سه بعد پایداری بدون به خطر انداختن هیچ یک از آنها می‌باشد. تاکنون هیچ مطالعه توسعه مقیاسی در زمینه نوآوری پایدار موجود نمی‌باشد و تحقیقات تجربی در این زمینه در درجه اول بر بعد زیست محیطی پایداری متمرکز شده اند و مطالعات اندکی نیز هر سه ستون پایداری را با تمرکز ویژه بر جنبه اجتماعی مورد بررسی قرار داده‌اند. لذا، عدم توسعه مقیاسی که به‌طور کامل با مفهوم نوآوری پایدار هماهنگ باشد، منجر به شکافی در نشریات قابل توجه شده است؛ زیرا مقیاس‌های موجود اغلب به اندازه کافی بعد اجتماعی را به دلیل ماهیت مبهم آن بررسی نمی‌نمایند. این مطالعه با اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر مدل که به جنبه‌های چند بعدی پایداری می‌پردازد، تحقیقات پیشین را پیش می‌برد. برای غلبه بر چالش‌های اندازه‌گیری و جلوگیری از ابهام مفهومی، از این مدل چند بعدی در اندازه‌گیری عملکرد نوآوری پایدار از طریق شناسایی نقاط تصمیم‌گیری اندازه‌گیری برای بهبود دقت مدل استفاده می‌گردد. در این زمینه، با توجه به هدف توسعه مقیاس برای نوآوری محصول پایدار، ابتدا یک مجموعه اندازه‌گیری برای شناسایی مطالعاتی که شامل موارد اندازه‌گیری مطابق با مدل پیشنهادی بوده، مرور شده است. از این مجموعه، مقیاسی اولیه با 19 مورد به‌دست آمده که بر اساس اعتبار محتوا انتخاب شده و پس از انجام تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی(EFA)و عاملی مالی(CFA)، یک مقیاس اندازه‌گیری معتبر برای عملکرد نوآوری محصول پایدار ایجاد گشته است. در طول فرآیند اعتبار سنجی، توصیه‌های مربوطه در توسعه مقیاس رعایت شدند. این مقیاس از 13 مورد تشکیل شده است که ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و جامعه‌ای به‌ترتیب با 3، 6 و 4 مورد اندازه‌گیری شده‌اند. این مقیاس معتبر به شرکت‌‌های تولیدی ارائه شده است تا عملکرد نوآوری محصول پایدار خود را ارزیابی نمایند. علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند به‌صورت مستقیم عملکرد نوآوری محصول پایدار خود را اندازه‌گیری نموده و همچنین امتیاز عملکرد خود را از نظر ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی ارزیابی نمایند و پیشرفت خود را در طول سال‌ها با استفاده از مقادیر وزن استاندارد و نرمال‌شده نشان داده شده‌اند.

به این ترتیب، مدیران این فرصت را دارند تا با ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت‌های خود در هر بعد، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و استراتژی‌های نوآوری محصول پایدار را بازنگری نمایند. علاوه بر این، آن‌ها هنگام ارزیابی عملکرد نوآوری محصول پایدار و مشاهده نتایج عملکرد، می‌توانند از نتایج عددی مستقیم به جای بیان‌های ادراکی استفاده نمایند. هم‌چنین، این مقیاس می‌تواند توسط پژوهشگران در زمینه نوآوری پایدار برای آزمون روابط بین مفاهیم سازمانی مختلف (مانند عملکرد شرکت، عوامل نوآوری، فرهنگ نوآوری) و عملکرد نوآوری محصول پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر ، با وجود اینکه این مطالعه با توسعه یک مقیاس معتبر برای اندازه‌گیری عملکرد نوآوری محصول پایدار، سهم ارزشمندی داشته است، چنین محدودیت‌هایی نیز دارد. اولین محدودیت این است که، از آنجایی که این مقیاس با داده‌های شرکت‌های ترکیه اعتبارسنجی شده است و داده‌ها در آزمایش عملکرد نوآوری محصول بسیار مهم هستند، می‌توان آن را عمدتاً برای شرکت‌های ترکیه کاربردی در نظر گرفت و باید توجه داشت که اگر با داده‌های کشورهای دیگر آزمایش شود، نتایج ممکن است دقیقاً یکسان نباشد. درحالی که در بسیاری از مطالعات توسعه مقیاس این موضوع رخ داده است، محققان باید توجه داشته باشند که این می‌تواند قابل تعمیم به کشورهای دیگر نباشد. در چنین مواردی، به محققین توصیه می‌شود که از مدل نظری پیروی نمایند. محدودیت دوم این است که داده‌های جمعیت در مورد اندازه شرکت و بخش به طور جداگانه در دسترس است و در آمار منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه اطلاعات دقیقی در مورد تعداد شرکت‌ها در هر اندازه و بخش وجود ندارد. بنابراین، نمونه به راحتی به دست آمده و توزیع اندازه شرکت و بخش با جمعیت تفاوت دارد، اگرچه رتبه‌بندی بخش موازی است. به همین علت، نتایج نهایی باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند.

سومین محدودیت این است که تأثیرات بلند مدت نوآوری در تعیین نقاط تصمیم‌گیری مدل اندازه‌گیری مشمول نشده‌اند. در این زمینه، باید توجه داشت که نتایج نوآوری مانند سود، سهم بازار، بازگشت سرمایه در مقیاس پیشنهادی لحاظ نشده است.

همچنین باید یادآوری کرد که با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های زیاد در اندازه‌گیری نوآوری پایدار که هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد، این مطالعه پژوهشگران را به تحقیقات آینده تشویق می‌نماید. پژوهشگران می‌توانند این تحقیق را در کشورهای دیگر تکرار نموده و اعتبار نتایج را بررسی نمایند. علاوه بر این، این مطالعه تنها محدود به اندازه‌گیری عملکرد نوآوری محصول پایدار شرکت‌های تولیدی بوده است و پژوهشگران می‌توانند مقیاسی برای دیگر انواع نوآوری توسعه دهند یا از اطلاعات متفاوتی که از صنایع مختلف، مانند صنعت خدمات، به‌دست می‌آیند، اقلام اندازه‌گیری مشابه تأیید گردند. در نهایت، این مقیاس می‌تواند به منظور درج دقیق‌تر اثرات بلندمدت نوآوری پایدار به‌کار گرفته شود.

دانلود فایل : مقیاس اندازه گیری معتبر برای عملکرد نوآوری محصول پایدار

 

Reference

Calik E. A validated measurement scale for sustainable product innovation performance. Technovation. 2024 Jan 1; 129:102882.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102882

ترجمه و ویرایش : سروین ابراهیمی

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است