خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 1 مهر 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 1 مهر 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 1 مهر 1401

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی پروپیلن فیلم RP120L 401,412 110 66 66
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,171,636 101.2 13.2 13.2
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 219,657 160 96 96
پلی استایرن معمولی 1309 340,768 170 140 40
پلی بوتادین رابر 1220 436,580 705.6 322.56 322.56
نخ پلی استر 500D96FB 387,343 18 36 18
پلی استایرن انبساطی F305 360,275 500 120 100
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 123.2 13.2 8.8
پلی بوتادین رابر 1220 436,580 362.88 20.16 20.16
پلی استایرن معمولی 1551 340,768 855 686.25 483.75
پلی استایرن معمولی 1460 340,768 55 66 44
پلی استایرن مقاوم 6045 383,912 308 253 88
پلی استایرن معمولی 1028 340,768 66 22 22
نخ پلی استر 160D48FB 397,506 18 36 18
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 373,682 50 125 50
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 360,275 150 220 150
پلی استایرن انبساطی F305 360,275 0 70 70
پلی استایرن معمولی 1309 340,768 0 130 130
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,171,636 0 4.4 4.4
پلی پروپیلن نساجی HP502N 274,076 80 140 80
پلی کربنات 1012UR 1,075,728 120 70 70
پلی استایرن معمولی 1551 340,768 0 45 45
پلی استایرن معمولی 1460 340,768 0 11 11
پلی استایرن انبساطی 422FC 350,887 20 40 20
پلی استایرن معمولی 1540 340,768 1,001 1,606 1,001
پلی استایرن معمولی 1115 340,768 110 143 110
پلی استایرن مقاوم 6045 383,912 0 11 11
نخ پلی استر 250D48FA 405,835 220 308 220
نخ پلی استر 250D48FB 385,543 18 36 18
نخ پلی استر 160D48FA 418,427 220 242 220
پلی استایرن مقاوم 4512 381,224 198 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 373,682 500 1,135 500
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 373,682 400 590 400
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 350,887 100 0 0
پلی استایرن انبساطی F305 360,275 0 75 75
پلی استایرن انبساطی R200 352,651 250 585 250
پلی استایرن انبساطی R310 352,651 150 305 150
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,105,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,175,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,125,000 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,075,728 80 0 0
پلی کربنات W1 1,145,000 40 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 436,580 0 20.16 20.16
پلی وینیل کلراید S57 233,211 200 430 200
پلی وینیل کلراید S70 239,012 200 740 200
پلی استایرن معمولی 1160 340,768 55 22 0
پلی استایرن مقاوم 7240 383,912 1,001 1,111 1,001
پلی استایرن مقاوم 6045 383,912 0 22 22
پلی استایرن مقاوم 7055 410,786 44 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 436,580 0 100.8 100.8
نخ پلی استر 250D48FC 344,960 14 28 14
نخ پلی استر 500D96FA 407,729 110 242 110
پلی استایرن معمولی 24N 340,768 176 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 259,835 506 660 506
پلی پروپیلن نساجی HP510L 274,660 1,200 1,152 1,128
پلی پروپیلن نساجی HP510L 274,660 0 72 72
نخ پلی استر 48F280DTA 415,937 209 133 133
نخ پلی استر 48F280DTB 399,300 30 10 10
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 277,214 1,500 1,470 1,470
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 398,042 522 21.75 21.75
پلی پروپیلن نساجی I110 274,660 50 40 40
پلی پروپیلن نساجی I110 274,660 0 10 10
پلی بوتادین رابر 1220 436,580 0 20.16 20.16
پلی پروپیلن فیلم HP525J 278,491 360 504 360
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 284,111 110 418 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 283,600 550 1,496 550
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 283,600 176 682 176
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 304,036 176 572 176
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 304,036 176 242 176
پلی پروپیلن نساجی HP552R 274,660 408 768 408
پلی وینیل کلراید S65 227,925 1,500 2,920 1,500
پلی پروپیلن نساجی HP550J 274,660 264 336 264
پلی پروپیلن فیلم HP525J 278,491 360 600 360
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 304,036 176 462 176
پلی وینیل کلراید S65 227,925 2,200 2,860 2,200
پلی وینیل کلراید S65 227,925 2,607 4,070 2,607
پلی پروپیلن نساجی HP552R 274,660 600 940 600
پلی پروپیلن نساجی Z30S 274,660 500 900 500
نخ پلی استر 48F280DTC 374,343 60 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 274,660 315 483 315
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 274,660 273 441 273
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 274,660 273 357 273
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 278,491 525 777 525
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 288,709 126 210 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 274,660 42 105 42
پلی وینیل کلراید S65 227,925 3,014 4,070 3,014
پلی پروپیلن نساجی C30S 274,660 1,100 1,562 1,100
پلی پروپیلن نساجی Z30S 274,660 880 1,056 880
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 304,036 147 315 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 316,298 105 399 105
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 304,036 220 638 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 303,525 42 84 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 283,600 84 189 84
پلی پروپیلن نساجی HP552R 274,660 286 440 286
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 277,214 0 30 30
نخ پلی استر 96F560DTA 417,831 38 76 38
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 274,660 696 804.75 696
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 274,660 522 717.75 522
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 325,750 348 674.25 348
پلی پروپیلن نساجی V30S 274,660 440 682 440
پلی پروپیلن فیلم HP525J 278,491 1,320 1,936 1,320
پلی پروپیلن نساجی SF060 274,660 900 1,280 900
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 325,750 189 504 189
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 304,036 66 286 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 325,750 420 1,113 420
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 232,707 1,008 384 384
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 232,707 600 168 168
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 227,598 1,008 432 432
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 232,076 1,008 240 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 268,669 1,200 1,464 1,104
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 253,898 110 99 77
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 232,076 240 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 285,382 1,300 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 232,076 2,596 286 242
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 412,033 201.6 161.28 161.28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 412,033 352.8 221.76 221.76
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 303,709 2,002 1,672 1,628
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 285,382 110 66 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S 294,677 462 462 462
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 309,647 1,518 1,166 1,122
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 282,913 3,900 2,760 2,510
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 315,020 110 88 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 268,669 1,496 1,364 1,232
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 282,103 462 374 220
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 393,881 1,008 100.8 100.8
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 296,000 484 946 484
پلی بوتادین رابر 1220 436,580 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 232,707 0 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 227,598 0 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 256,791 720 936 720
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 256,791 720 1,200 720
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 232,076 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 269,947 72 144 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 268,669 0 96 96
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 297,208 1,793 1,606 1,507
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 297,208 0 286 286
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 227,598 3,003 4,169 3,003
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 276,729 154 176 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 292,850 110 264 110
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 256,791 220 627 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 268,669 1,298 1,452 1,298
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 253,898 0 33 33
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 231,821 2,016 2,808 2,016
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 232,076 0 72 72
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 297,208 1,507 352 66
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 297,208 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 264,454 360 288 144
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 264,454 0 216 216
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 306,157 1,800 2,460 1,800
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 279,117 1,496 2,662 1,496
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 296,000 1,518 2,530 1,518
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 268,669 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 268,669 2,816 2,882 2,750
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 232,076 2,200 660 572
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 232,076 0 528 528
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 232,076 0 616 616
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 231,821 374 814 374
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 530,000 180 210 180
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 268,669 1,000 1,800 1,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 227,598 704 1,760 704
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 268,669 1,000 1,340 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 232,076 0 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 232,076 2,200 2,992 2,200
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 231,821 1,606 2,376 1,606
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 231,821 506 1,276 506
پلی استایرن انبساطی 221HS 358,907 120 190 120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 303,709 0 44 44
پلی استایرن انبساطی 321HS 358,907 110 195 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 285,382 2,002 1,067 1,045
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 285,382 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 309,647 0 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 262,068 352 506 352
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 282,913 0 130 130
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 239,401 55 143 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 530,000 0 45 45
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 530,000 555 305 305
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 256,791 4,400 9,064 4,400
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 315,020 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 324,069 1,870 704 330
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 268,669 0 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 282,103 0 198 198
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 393,881 0 20.16 20.16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 279,117 2,508 4,598 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 284,836 1,540 2,552 1,540
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 256,791 120 216 120
جمع 99972.28 124404 83552.9

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است