خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 13 خرداد 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 13 خرداد 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 13 خرداد 1401

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی بوتادین رابر 1220 511,166 362.88 201.6 201.6
پلی پروپیلن فیلم RP120L 483,656 38 38 38
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 396,758 490 200 200
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 416,539 800 1,005 795
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 416,539 300 125 25
پلی بوتادین رابر 1220 511,166 504 252 252
پلی پروپیلن فیلم RP120L 483,656 110 110 110
پلی بوتادین رابر 1220 511,166 0 20.16 20.16
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 416,539 700 465 220
پلی استایرن انبساطی R200 395,636 300 455 220
پلی استایرن انبساطی R310 395,636 600 330 210
پلی کربنات 1012UR 861,305 110 110 95
پلی کربنات 0407UR 861,305 80 105 55
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,022,017 70.4 66 39.6
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 232,150 150 165 150
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 416,539 198 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 416,539 198 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 416,539 0 5 5
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 416,539 0 15 15
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 416,539 0 5 5
پلی استایرن انبساطی R310 395,636 0 55 55
پلی استایرن انبساطی R200 395,636 200 235 0
پلی کربنات 1012UR 861,305 0 15 15
اپوکسی رزین جامد E011P 1,084,821 40 60 40
آلیاژ پلی کربنات ABS 928,693 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 992,393 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,022,017 0 4.4 4.4
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 946,893 40 0 0
پلی کربنات W1 967,693 40 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,163,822 70.4 88 70.4
پلی بوتادین رابر 1220 511,166 0 120.96 120.96
پلی بوتادین رابر 1210S 534,786 120.96 120.96 120.96
پلی استایرن معمولی 1309 374,082 300 240 235
نخ پلی استر 500D96FA 389,729 110 396 110
نخ پلی استر 250D48FB 368,443 18 90 18
نخ پلی استر 250D48FA 387,835 220 462 220
نخ پلی استر 160D48FA 400,427 220 374 220
نخ پلی استر 160D48FB 380,406 108 180 108
پلی استایرن معمولی MP08 374,082 160 310 150
پلی استایرن مقاوم 4512 439,224 198 55 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 355,000 100 30 30
پلی استایرن مقاوم 7240 443,407 858 825 660
پلی استایرن مقاوم 7240 443,407 0 44 44
پلی استایرن معمولی 1540 374,082 0 143 143
پلی استایرن معمولی 1540 374,082 1,507 1,573 1,364
پلی استایرن انبساطی 422FC 393,657 20 95 20
پلی استایرن معمولی 1551 374,082 0 22.5 22.5
پلی استایرن معمولی 1551 374,082 855 483.75 236.25
پلی استایرن مقاوم 6045 443,407 418 198 11
پلی استایرن معمولی 1115 374,082 110 165 110
پلی استایرن معمولی 24N 369,219 143 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S 342,670 300 400 280
پلی پروپیلن نساجی HP552R 342,670 1,200 1,392 1,008
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 342,670 672 567 504
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 342,670 420 546 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 342,670 168 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 357,167 210 231 210
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 347,889 348 413.25 282.75
پلی وینیل کلراید E6834 392,204 451 572 451
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 342,670 870 696 587.25
پلی پروپیلن نساجی HP565S 363,230 198 242 198
پلی پروپیلن شیمیایی MR240C 390,800 110 88 88
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 344,990 30 30 30
پلی پروپیلن نساجی HP552R 342,670 1,300 1,780 1,300
پلی پروپیلن نساجی Z30S 342,670 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP502N 342,670 200 60 0
پلی وینیل کلراید S65 344,039 1,860 2,660 1,860
پلی پروپیلن نساجی HP510L 342,670 1,296 2,112 1,296
پلی پروپیلن نساجی HP550J 342,670 0 24 24
پلی پروپیلن نساجی HP550J 342,670 960 408 384
پلی پروپیلن نساجی HP550J 342,670 0 72 72
پلی پروپیلن نساجی HP552R 342,670 0 48 48
پلی پروپیلن نساجی HP552R 342,670 0 144 144
پلی پروپیلن نساجی HP564S 363,230 360 408 360
پلی پروپیلن فیلم HP525J 347,889 960 960 960
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 354,152 330 660 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 353,688 154 462 154
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 361,806 110 484 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 361,806 220 660 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 372,244 110 242 110
نخ پلی استر 48F280DTA 419,372 190 437 190
نخ پلی استر 48F280DTC 377,435 45 0 0
نخ پلی استر 48F180DTA 444,225 76 171 76
نخ پلی استر 48F180DTB 426,456 50 0 0
نخ پلی استر 48F180DTC 399,803 45 0 0
نخ پلی استر 96F560DTA 420,683 38 247 38
پلی پروپیلن نساجی SF060 342,670 1,200 1,660 1,200
پلی وینیل کلراید S65 344,039 3,014 3,718 3,014
پلی پروپیلن نساجی SIF010 342,670 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 342,670 0 105 105
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 342,670 315 525 315
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 342,670 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 342,670 0 105 105
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 347,889 945 945 945
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 381,522 210 567 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 361,806 168 399 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 383,377 105 294 105
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 347,889 0 65.25 65.25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 342,670 957 1,413.75 957
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 342,670 0 43.5 43.5
پلی وینیل کلراید S65 344,039 1,820 2,790 1,820
پلی وینیل کلراید S65 344,039 1,826 3,421 1,826
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 381,522 261 413.25 261
نخ پلی استر SD250D48FAA 456,789 40 40 40
نخ پلی استر SD485D96FAA 451,789 40 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 496,543 20 40 20
نخ پلی استر SD160D48FAA 498,756 20 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP565S 363,230 84 84 84
پلی پروپیلن نساجی C30S 342,670 1,320 2,002 1,320
پلی پروپیلن نساجی HP552R 342,670 990 1,210 990
پلی پروپیلن نساجی HP552R 342,670 22 55 22
پلی پروپیلن نساجی Z30S 342,670 616 748 616
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 381,522 308 770 308
پلی پروپیلن شیمیایی MR240C 390,800 110 198 110
پلی پروپیلن شیمیایی MR240C 390,800 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 353,688 80 300 80
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 465,492 332.64 332.64 332.64
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 325,505 100 100 100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 342,406 100 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 335,572 480 216 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 335,572 240 240 192
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ 336,732 120 120 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 322,641 120 120 120
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S 296,433 616 2,200 616
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 457,986 504 504 504
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 339,052 1,100 341 341
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 342,670 0 42 42
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 334,877 2,508 3,234 2,508
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 312,957 1,078 1,760 1,078
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 319,350 2,178 2,794 2,178
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 252,883 1,804 4,576 1,804
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 406,143 150 290 150
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 249,345 1,408 2,662 1,408
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 321,482 1,408 3,014 1,408
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 249,345 2,838 3,036 2,838
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 465,492 231.84 322.56 231.84
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 252,883 616 2,156 616
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,572 0 400 400
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,572 1,300 980 840
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,572 0 60 60
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 342,406 1,400 2,760 1,400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 342,406 0 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 249,345 2,266 3,300 2,266
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 252,883 440 2,156 440
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 331,126 154 198 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 343,985 132 198 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 237,458 1,008 1,680 1,008
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 321,482 900 1,690 900
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,572 4,950 4,994 4,532
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,572 0 418 418
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 321,482 900 1,370 900
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 237,458 504 960 504
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 237,458 600 792 600
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 335,572 0 168 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 335,572 0 168 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 335,572 960 1,080 840
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 335,572 0 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 335,572 0 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 337,556 240 120 70
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 337,556 0 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 343,985 120 144 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 335,572 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 321,482 120 288 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ 336,732 0 24 24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 286,533 1,518 2,178 1,518
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 321,482 840 2,160 840
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 318,141 2,000 2,300 2,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 280,780 3,520 4,290 3,520
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 249,345 1,704 2,904 1,704
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 297,764 1,386 2,090 1,386
پلی استایرن انبساطی 221HS 386,775 180 210 180
پلی استایرن انبساطی 321HS 386,775 110 150 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 310,217 110 242 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 316,611 418 616 418
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 283,891 1,507 1,617 1,507
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 325,135 220 506 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,572 209 121 55
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,572 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 336,732 0 11 11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 336,732 209 99 66
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 335,572 55 20 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 406,143 850 1,065 850
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 321,482 1,188 2,134 1,188
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 343,333 1,012 2,288 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 334,007 1,507 3,135 1,507
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 232,819 3,003 5,137 3,003
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 339,052 0 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 339,052 0 22 22
جمع کل 94192.12 135009.5 87652.06

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت 

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است