چشم انداز قیمت نفت در سال ٢٠١٧ در برآورد بانک جهانی

گزارش و تحلیل
Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: باتوجه به برقراری تعادل بین رشد تولید نفت شیل وتاثیر توافق نامه اوپک در محدود کردن میزان تولید نفت، بانک جهانی برآورد خود از قیمت های جهانی نفت در سال جاری راهمچنان در سطح ۵۵ دلار ثابت نگه داشت.


بانک مزبور در گزارش اخیر خود تحت عنوان چشم انداز بازار جهانی نفت، قیمتهای نفت را در سال ۲۰۱۸ در سطح ۶۰ دلار در هر بشکه پیش بینی کرد.

ترکیب قیمت

قیمت مذکور میانگین وزنی نفت خام برنت ،WTI وقیمت نفت خام دوبی می باشد. برپایه این گزارش، پیش بینی شده است که با فرض حفظ سقف تولید نفت ۳۲/۵ میلیون بشکه درروز از سوی اعضای اوپک تا ۳۰ ژوئن، ذخیره سازی جهانی نفت در نیمه دوم سال جاری با کاهش مواجه خواهد شد.
بانک مزبور اعلام کرد: تولید کمتر اعضای اوپک ودیگر تولید کنندگان نفت غیر اوپک طی سال جاری نسبت به تولید سال ۲۰۱۶ باید به ایجاد تعادل و توازن بازار نفت کمک کند.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآخرین گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود، میانگین قیمت نفت خام برنت طی سالهای ۲۰۱۷ و۲۰۱۸ را به ترتیب ۵۴/۲۳ و ۵۷/۱۰ دلار در هر بشکه پیش بینی کرده است.
این اداره همچنین میانگین قیمت نفت خام WTI رانیز حدود ۲ دلار در هر بشکه کمتر از قیمت برنت اعلام نموده است. طبق نظر سنجی که آرگوس از ۱۶ تحلیل گر نفتی به عمل آورد، قیمت نفت خام برنت در سال جاری ۵۷/۹۱ دلار درهر بشکه پیش بینی گردیده است.
،بانک جهانی پایبندی بالاتر از حد انتظار اعضای اوپک در اجرای برنامه کاهش تولید نفت ونیز قطع عرضه نفت لیبی و نیجریه را ازجمله موارد دخیل در تغییر برآوردهایش از قیمت نفت اعلام نموده است.

منبع: پتروتحلیل

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.