عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۷ دی ۱۳۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 32

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۷ دی ۱۳۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ پتروشیمی جم ۴۵۵۷۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
آگاه پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون ۳۶۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۴۳۴۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۴۲۰۸۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۴۰۳۹۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۴۲۰۸۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
مفید پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ شرکت پتروشیمی شازند ۴۳۴۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۴۰۶۹۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۸۳۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۴۲۲۷۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۶۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۴۱۱۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۴۱۱۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.