عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۰ دی ۱۳۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 32

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۰ دی ۱۳۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ شرکت پتروشیمی جم ۷۰۴ ۴۵۵۷۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ شرکت پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۳۴۰۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA شرکت پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۲۰۸۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 شرکت پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۰۳۹۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 شرکت پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۵۵۰ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
آگاه پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۵۵۰ ۴۱۳۷۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۳۸۳۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۶۳۰ ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۲۲۷۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۱۴۷ ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۱۸۹ ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۵۱۲ ۳۶۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۱۱۶۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۱۱۶۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.