خانه خبراطلاعیه عرضه بورس کالا عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 15 آبان 97

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 15 آبان 97

توسط مدیر سایت
0 نظرات
news

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 15 آبان 97
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیر کبیر 220 85,399 انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر 200 102,604 انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیر کبیر 110 93,821 انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیر کبیر 110 87,683 انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیر کبیر 220 87,683 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 106,195 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 85,071 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 95,545 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 352 96,205 انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 30 130,334 انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 95,545 انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 95,545 انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شرکت پتروشیمی شازند 140 85,399 انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند 140 109,443 انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA شرکت پتروشیمی شازند 80 82,837 انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند 140 96,157 انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه 400 114,635 انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند 140 96,157 انبار کارخانه
بانک ملی پلی بوتادین رابر 1220 شرکت پتروشیمی شازند 800 125,935 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی 147 96,157 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی 147 96,157 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی 147 96,157 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی 210 96,957 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی 105 101,356 انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان 154 100,342 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی 147 107,515 انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی شهید تندگویان 110 99,475 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L شرکت صنعتی نوید زر شیمی 84 107,515 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی 147 107,515 انبار کارخانه
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان 154 102,364 انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 80 116,927 انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 120,536 انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان 154 104,193 انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 114,635 انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 86,671 انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان 110 108,142 انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 500 87,683 انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان 154 107,275 انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 115,459 انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 115,459 انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 96,205 انبار کارخانه
شهر پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 500 87,683 انبار کارخانه
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر 100 66,667 انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 112,128 انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 30 107,198 انبار کارخانه
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر 100 66,667 انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 100 87,198 انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان 154 101,106 انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 360 95,545 انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 130,334 انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 105 96,957 انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 96,157 انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان 154 98,819 انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 360 87,683 انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 105 96,157 انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV شرکت پتروشیمی لرستان 360 86,671 انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV شرکت پتروشیمی لرستان 360 86,671 انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار 140 96,157 انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 154 87,683 انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 500 96,205 انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 60 107,515 انبار کارخانه
بانک آینده پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 506 66,667 انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 154 90,313 انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان 154 104,727 انبار کارخانه
بانک آینده پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 66,667 انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 864 85,399 انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 600 85,399 انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 360 93,821 انبار کارخانه
بانک آینده پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 110 68,667 انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 600 85,399 انبار کارخانه
رضوی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام 506 66,667 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم 144 96,157 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پلیمر آریا ساسول 110 87,683 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم 144 96,157 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم 312 96,957 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم 132 107,515 انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 110 106,195 انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 110 96,157 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم 132 107,515 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم 110 114,554 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول 154 95,545 انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم 132 107,515 انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 شرکت پتروشیمی لرستان 600 85,071 انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 66 107,515 انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 96,157 انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پلیمر آریا ساسول 66 93,821 انبار کارخانه
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است