خانه خبراطلاعیه عرضه بورس کالا عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 18 مهر 95

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 18 مهر 95

توسط مدیر سایت
0 نظرات
news

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 18 مهر 95
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک کشاورزی پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام 1000 34675 1395/07/26
باهنر پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 500 31860 1395/08/01
مدبر آسیا پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 شرکت پتروشیمی جم 506 40222 1395/07/25
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 1496 28149 1395/08/16
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 28963 1395/07/25
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ شرکت پتروشیمی جم 495 39174 1395/07/25
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 شرکت پتروشیمی جم 2002 36913 1395/07/25
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی جم 242 39700 1395/07/25
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N شرکت پتروشیمی جم 242 37566 1395/07/25
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 1210 28149 1395/08/16
شهر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 55 29505 1395/08/16
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 3000 37083 1395/07/25
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 2002 30968 1395/08/16
خبرگان سهام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 300.3 48367 1395/07/25
خبرگان سهام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندر امام 294 44895 1395/08/02
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 1012 30968 1395/08/16
شهر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 132 28626 1395/08/16
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 100 61074 1395/07/25
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 1012 29505 1395/08/16
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1518 32587 1395/08/03
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 110 32587 1395/07/25
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 32587 1395/07/25
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M شرکت صنعتی نوید زر شیمی 210 32587 1395/07/25
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1012 32587 1395/07/25
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP565S شرکت پتروشیمی شازند 160 34281 1395/07/25
بانک سامان پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام 308 28963 1395/08/02
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شرکت پتروشیمی شازند 300 37566 1395/07/25
بانک آینده پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 88 34675 1395/07/25
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 440 39574 1395/07/26
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 1000 39574 1395/07/25
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 440 40251 1395/07/26
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 410.4 42344 1395/07/26
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 1000 39574 1395/07/25
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1015.2 39574 1395/07/26
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شرکت پتروشیمی شازند 1500 37979 1395/07/25
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند 1500 37485 1395/07/25
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66 31280 1395/07/25
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 32587 1395/07/25
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 300 28963 1395/07/25
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 36235 1395/07/25
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 330 28963 1395/08/16
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 شرکت محب پلیمر قم 100 44450 1395/07/25
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 330 28963 1395/07/25
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار 600 32587 1395/07/25
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم 220 38243 1395/07/25
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم 1980 37566 1395/08/09
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم 770 32587 1395/07/25
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم 770 32587 1395/07/25
بانک ملی پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 39016 1395/07/25
بانک ملی پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 40187 1395/07/25
بانک ملی پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 40187 1395/07/25
بانک ملی پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 300 41213 1395/08/09
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن 1502 شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‌ 504 48367 1395/07/25
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 37083 1395/07/25
بانک ملی پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 300 41213 1395/07/25
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیر کبیر 330 42344 1395/07/25
رضوی پلی بوتادین رابر 1220 شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‌ 302.4 51336 1395/07/25
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیر کبیر 440 37979 1395/07/25
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV شرکت پتروشیمی لرستان 480 35352 1395/07/25
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر 400 37566 1395/07/25
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول 770 36913 1395/07/25
بانک ملی پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 300 42447 1395/08/09
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پلیمر آریا ساسول 990 39574 1395/07/25
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 37979 1395/07/25
بانک ملی پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 300 42447 1395/07/25
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی 210 37566 1395/07/25
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی 504 32587 1395/07/25
تامین سرمایه نوین پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) 506 36913 1395/07/25
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است