خانه خبراطلاعیه عرضه بورس کالا اطلاعیه عرضه گروه پلیمری بوری کالا: مورخه 29 شهریور 95

اطلاعیه عرضه گروه پلیمری بوری کالا: مورخه 29 شهریور 95

توسط مدیر سایت
0 نظرات
news

عرضه گروه پلیمری با بیش از 29000 تن انواع پلیمر در برنامه تالار بورس کالا

 اطلاعیه عرضه گروه پلیمری بوری کالا: مورخه 29 شهریور 95
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV شرکت پتروشیمی لرستان 240 35248 1395/07/04
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV شرکت پتروشیمی لرستان 168 35248 1395/07/04
بانک ملی پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 150 40814 1395/07/13
بانک ملی پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 150 42128 1395/07/13
رضوی پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 110 34574 1395/07/05
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر 60 27005 1395/07/05
باهنر پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 60 29706 1395/07/25
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39101 1395/07/04
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 100 61446 1395/07/04
پارس ایده بنیان استایرن بوتادین رابر روشن 1502 شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) 504 46438 1395/07/04
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی P5000 بانیار پلیمر گنبد 50 40000 1395/07/04
پارس ایده بنیان پلی بوتادین رابر 1220 شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) 302.4 48717 1395/07/04
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی P4000 بانیار پلیمر گنبد 50 44000 1395/07/04
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 39710 1395/07/05
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی P3000 بانیار پلیمر گنبد 50 44000 1395/07/04
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 432 40988 1395/07/05
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 50 41000 1395/07/04
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم 220 37609 1395/07/04
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 50 44500 1395/07/04
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 50 44500 1395/07/04
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 44500 1395/07/04
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 37908 1395/07/04
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 799.2 39036 1395/07/05
باهنر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 902 30000 1395/07/26
تامین سرمایه نوین پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) 506 36840 1395/07/04
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 682 28006 1395/07/26
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی جم 506 40875 1395/07/04
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N شرکت پتروشیمی جم 506 37375 1395/07/04
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پلیمر آریا ساسول 660 39036 1395/07/04
مدبر آسیا پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 شرکت پتروشیمی جم 220 40106 1395/07/04
بانک ملت پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 1000 36958 1395/07/26
مدبر آسیا پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU شرکت پتروشیمی جم 110 40888 1395/07/04
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 52343 1395/07/04
بانک ملت استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 300.3 47366 1395/07/13
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند 440 32422 1395/07/04
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شرکت پتروشیمی شازند 500 37908 1395/07/04
بانک کارآفرین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام 66 27005 1395/07/23
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام 3000 34574 1395/07/04
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 32422 1395/07/04
بانک ملت استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 300.3 46438 1395/07/13
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 1500 39036 1395/07/04
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 1210 28006 1395/07/26
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند 1000 37092 1395/07/04
بانک صادرات پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 1000 39036 1395/07/04
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 36130 1395/07/04
بانک ملی پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 39408 1395/07/04
بانک ملی پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 40590 1395/07/04
بانک ملی پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 40590 1395/07/04
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 506 32422 1395/07/13
بانک اقتصاد نوین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 1430 31488 1395/07/26
بانک ملی پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 40814 1395/07/04
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم 110 39785 1395/07/04
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 220 37382 1395/07/04
بانک ملی پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 42128 1395/07/04
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 506 32422 1395/07/04
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم 220 37382 1395/07/04
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان 946 31488 1395/07/26
بانک انصار پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66 29165 1395/07/04
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 36958 1395/07/04
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم 1320 32636 1395/07/04
بانک انصار پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 60 27005 1395/07/04
بانک انصار پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66 27005 1395/07/04
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 36958 1395/07/04
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی 126 37609 1395/07/04
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی 231 32422 1395/07/04
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار 700 32422 1395/07/04
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر 250 37375 1395/07/04
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیر کبیر 250 37908 1395/07/04
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی 147 37382 1395/07/04
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی 210 37382 1395/07/04
 مرجع پلیمر در بازار ایران: پليم پارت

 

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است