×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۷ مهر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

عرضه گروه پلیمری بورس کالا

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۱ اردیبهشت ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
قیمت پایه نوع
قرارداد
تاریخ
تحویل
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۳۹۸۶۴ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۰۱۲ ۳۲۵۳۸ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۰۰۱ ۲۸۱۴۳ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
تامین سرمایه نوین پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) ۵۰۶ ۳۶۹۳۰ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۶۶۸۵ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
پارسیان پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۳۷۴۰ ۲۹۰۰۵ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL4 شرکت پتروشیمی جم ۵۵ ۳۷۲۴۱ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
پارسیان پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۰۰ ۲۶۳۶۹ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ شرکت پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۳۶۰۳۰ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
پارسیان پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۴۰ ۲۶۳۶۹ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۷۲۴۱ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
تدبیرگران فردا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۰۱۲ ۲۸۱۴۳ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۱۰۰ ۴۰۳۶۶ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۲۰۰۲ ۳۲۵۳۸ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۵۰۰ ۲۶۳۶۹ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۸۸۰ ۳۱۴۳۵ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
باهنر پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۲۷۷۰۰ سلف ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
بانک اقتصاد نوین پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۰۱۲ ۲۸۱۴۳ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۲۹۰۰۵ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۲۶۳۶۹ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
رضوی پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۴۰۸ ۳۶۹۳۰ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۲۰۰۲ ۳۷۳۳۱ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
باهنر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۲۵۰۸ ۳۱۰۰۱ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۳۱۴۳۵ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۵۰۷ ۳۲۵۳۸ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۵۵۰ ۳۱۷۶۲ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۵۵۰ ۳۶۹۳۰ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۳۳۰ ۳۸۷۰۴ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۳۸۰۴۹ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۵۱۸ ۳۸۰۴۹ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۷۱۳ ۳۸۰۴۹ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
بانک کارآفرین استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۵۰۱ ۴۲۳۷۲ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۳۷۴۷۱ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک کارآفرین استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۰۱ ۴۷۴۰۸ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۴۹۰۹۳ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۰۶۶۱ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۰۶۶۱ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک کارآفرین پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰۰ ۳۸۰۴۹ سلف ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۴۲۱۲۴ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۳۵۰۰ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک ملی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۵۰۴ ۴۲۳۷۲ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک صادرات استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۰۴ ۴۷۴۰۸ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک ملی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۱۵۰۷ ۲۶۳۶۹ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک صادرات پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۳۸۰۴۹ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۳۶۹۳۰ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰KJ پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۳۸۳۶۸ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۱۱۰۰ ۳۹۱۰۵ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۱۰۰۰ ۴۰۳۶۶ سلف ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
 مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.