خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 11 اسفند 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 11 اسفند 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 11 اسفند 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی استایرن معمولی 1551 366,105 956.25 776.25 776.25
پلی وینیل کلراید S57 342,631 495 630 495
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 400,000 120 80 80
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 396,202 400 120 70
پلی استایرن معمولی 1233 366,105 110 27.5 27.5
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 396,202 396 374 374
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 500,000 40 20 5
پلی استایرن مقاوم 6045 402,345 830.5 269.5 269.5
پلی استایرن مقاوم 6045 402,345 88 66 66
پلی استایرن انبساطی R310 374,650 700 180 130
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 44 35.2 35.2
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 372,985 704 660 660
پلی استایرن مقاوم 7240 402,345 803 792 594
پلی استایرن معمولی 1309 366,105 200 200 200
پلی استایرن مقاوم 4512 402,345 350 305 305
پلی استایرن معمولی MP08 366,105 450 575 450
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 379,551 462 22 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 372,985 300 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 50 70 50
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد پودری E12 1,083,000 40 0 0
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 50 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 618,108 599.76 504 504
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,131,500 44 92.4 44
پلی استایرن معمولی 1540 366,105 957 1,727 957
پلی استایرن معمولی 1160 366,105 44 176 44
پلی استایرن انبساطی 422FC 372,985 30 55 30
پلی استایرن معمولی 1309 366,105 198 264 198
پلی بوتادین رابر 1220 618,108 504 241.92 241.92
پلی استایرن مقاوم 4512 402,345 0 45 45
پلی استایرن معمولی 1551 366,105 0 180 180
پلی استایرن مقاوم 6045 402,345 0 5.5 5.5
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 396,202 0 70 70
پلی استایرن انبساطی R310 374,650 0 20 20
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 0 4.4 4.4
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 396,202 0 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 372,985 0 44 44
پلی استایرن مقاوم 7240 402,345 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 495,164 210 399 210
پلی پروپیلن نساجی I110 442,392 84 84 84
پلی پروپیلن نساجی HP552R 442,392 300 380 300
پلی پروپیلن نساجی HP510L 442,392 936 1,536 936
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 450,685 484 836 484
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 449,931 770 1,254 770
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 480,086 220 330 220
پلی پروپیلن نساجی HP500M 442,392 250 410 250
پلی وینیل کلراید S70 332,841 292.5 303.75 292.5
پلی پروپیلن نساجی C30S 442,392 1,100 1,562 1,100
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 495,164 814 1,298 814
نخ پلی استر 250D48FA 667,622 88 22 22
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 442,392 273 336 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 498,179 84 252 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 479,332 84 105 84
نخ پلی استر 160D48FA 680,214 88 66 44
نخ پلی استر 160D48FA 680,214 0 44 44
نخ پلی استر 500D96FA 669,516 0 44 44
نخ پلی استر 500D96FA 669,516 88 22 22
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 446,161 200 200 200
پلی وینیل کلراید E6834 550,720 506 451 451
پلی وینیل کلراید E6834 550,720 0 55 55
پلی وینیل کلراید S65 324,863 2,618 3,674 2,618
پلی استایرن مقاوم 6045 402,345 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی SF060 442,392 1,071 1,554 1,071
پلی پروپیلن نساجی V30S 442,392 200 250 200
پلی پروپیلن نساجی HP550P 442,392 100 130 100
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 442,392 957 1,522.50 957
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 442,392 870 1,261.50 870
پلی پروپیلن نساجی 1102L 442,392 261 456.75 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 495,164 609 913.5 609
پلی پروپیلن نساجی HP552R 442,392 3,000 3,500 3,000
پلی پروپیلن نساجی Z30S 442,392 500 600 500
پلی پروپیلن نساجی HP510L 442,392 1,050 1,550 1,050
پلی پروپیلن نساجی HP552R 442,392 816 1,104 816
پلی پروپیلن نساجی HP550J 442,392 384 600 384
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 449,931 550 902 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 449,931 198 374 198
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 463,124 286 572 286
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 463,124 198 418 198
پلی پروپیلن نساجی HP564S 468,935 144 216 144
پلی پروپیلن نساجی HP550J 442,392 300 660 300
پلی پروپیلن نساجی HP502N 442,392 100 120 100
پلی پروپیلن نساجی HP552R 442,392 1,782 2,288 1,782
پلی پروپیلن نساجی Z30S 442,392 1,386 1,606 1,386
پلی پروپیلن نساجی Z30G 442,392 374 440 374
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 442,392 273 441 273
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 442,392 273 504 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 459,354 210 315 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 495,164 357 693 357
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 449,931 63 126 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 463,124 252 441 252
پلی وینیل کلراید S65 324,863 2,000 5,100 2,000
پلی وینیل کلراید S65 324,863 2,002 5,500 2,002
پلی وینیل کلراید S65 324,863 1,500 3,370 1,500
پلی وینیل کلراید S65 324,863 500 1,170 500
پلی وینیل کلراید S65 324,863 3,751 6,721 3,751
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 396,202 600 420 410
پلی استایرن انبساطی R200 374,650 600 270 250
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 390,125 990 220 132
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 348,406 1,804 1,496 1,320
پلی استایرن انبساطی 221HS 374,650 200 280 200
پلی استایرن انبساطی 321HS 374,650 120 120 120
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 405,000 2,805 3,047 2,805
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 674,720 550 415 375
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 771,108 55 45 25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 416,237 1,800 1,800 1,580
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 324,791 3,982 1,650 1,342
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 303,512 640 480 480
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 324,791 2,200 1,540 1,254
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 368,912 1,100 1,340 1,100
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 628,549 604.8 483.84 483.84
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 320,437 2,400 1,968 1,872
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 348,406 2,496 2,736 2,472
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 419,453 330 44 22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 333,292 1,008 1,344 1,008
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 370,913 500 1,120 350
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 343,600 1,000 2,090 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 324,791 1,200 144 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 368,912 380 110 90
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 368,912 500 420 280
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 348,406 50 130 50
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 348,406 1,200 216 192
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 760,000 20 20 20
نخ پلی استر 500D96FA 650,000 60 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 312,899 3,520 4,400 3,520
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,125 2,024 1,364 1,144
پلی استایرن مقاوم 6045 402,345 0 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 396,202 1,000 1,070 1,000
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 396,202 0 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 396,202 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R200 374,650 0 60 60
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 390,125 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 348,406 0 484 484
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 674,720 0 65 65
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 771,108 0 15 15
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 343,600 1,400 1,900 1,400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 416,237 0 220 220
نخ پلی استر 48F280DTA 667,890 95 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 348,406 3,504 4,884 3,504
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 324,791 0 572 572
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 303,512 0 64 64
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 324,791 0 572 572
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 324,791 0 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 368,912 2,400 2,832 2,400
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 368,912 1,000 1,860 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 324,791 15 30 15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 320,437 0 240 240
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 348,406 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 348,406 216 336 216
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 409,892 110 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 324,791 2,112 3,672 2,112
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 368,912 2,304 2,832 2,304
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 368,912 216 504 216
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 343,600 2,016 4,056 2,016
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 370,913 2,300 2,800 2,300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 370,913 0 150 150
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 343,600 4,004 6,556 4,004
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 324,791 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 348,406 240 24 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 368,912 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 368,912 0 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 286,846 1,496 2,508 1,496
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 292,583 1,012 1,892 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 306,516 2,002 2,662 2,002
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 348,406 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 348,406 240 312 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 320,437 192 792 192
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 324,791 1,200 1,584 1,200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 291,511 1,320 2,618 1,320
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 690,000 42 84 42
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 690,000 40 60 40
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 286,081 2,706 4,950 2,706
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 302,112 1,474 2,530 1,474
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 416,237 660 1,628 660
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 674,720 180 290 180
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,125 1,320 3,476 1,320
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,125 0 88 88
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,125 0 330 330
پلی پروپیلن فیلم HP525J 472,070 576 576 576
پلی پروپیلن فیلم RP120L 472,070 242 352 242
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 653,870 423.36 322.56 322.56
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 653,870 181.44 100.8 100.8
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 472,070 435 435 435
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 472,070 252 273 252
پلی پروپیلن فیلم HP525J 472,070 462 462 462
جمع 119978.61 162320.87 109101.97
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است