خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 27 بهمن 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 27 بهمن 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 27 بهمن 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 80 30 30
پلی استایرن مقاوم 6045 400,710 616 335.5 335.5
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 371,469 616 22 22
پلی استایرن معمولی GPPS1077 365,366 165 104.5 16.5
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 44 8.8 8.8
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 80 20 20
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 400,000 210 50 50
پلی استایرن مقاوم 4512 400,710 350 225 225
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 394,652 400 90 80
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 371,469 300 20 10
پلی استایرن انبساطی R310 373,127 700 330 230
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 394,652 396 110 110
پلی بوتادین رابر 1220 602,162 599.76 20.16 20.16
پلی وینیل کلراید S57 342,631 292.5 607.5 292.5
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 480,000 40 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 400,710 0 30 30
پلی استایرن معمولی MP08 365,366 200 530 200
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 378,069 484 572 484
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 394,652 0 40 40
پلی استایرن انبساطی R310 373,127 0 170 170
پلی استایرن معمولی 1551 365,366 956.25 1,046.25 956.25
پلی استایرن معمولی 1309 365,366 198 264 198
پلی استایرن معمولی 1309 365,366 200 220 200
پلی استایرن مقاوم 7240 400,710 803 1,265 803
پلی استایرن معمولی 1540 365,366 957 1,562 957
پلی استایرن انبساطی 422FC 371,469 20 40 20
پلی استایرن معمولی GPPS1077 365,366 0 33 33
پلی بوتادین رابر 1220 602,162 504 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 447,492 50 170 50
پلی استایرن مقاوم 4512 400,710 0 95 95
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 371,469 0 572 572
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 0 20 20
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی 1102L 432,473 261 239.25 239.25
پلی پروپیلن نساجی HP552R 432,473 200 370 200
پلی پروپیلن نساجی SF060 432,473 903 924 903
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 485,038 210 315 210
پلی پروپیلن نساجی HP510L 432,473 1,150 1,150 1,150
پلی پروپیلن نساجی HP510L 432,473 600 696 600
پلی پروپیلن نساجی HP552R 432,473 816 744 744
پلی پروپیلن نساجی HP550J 432,473 384 336 336
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 439,983 572 1,100 572
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 439,983 836 1,122 836
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 439,983 220 198 198
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 453,124 220 352 220
پلی پروپیلن نساجی HP550J 432,473 450 470 430
پلی پروپیلن نساجی HP500M 432,473 400 310 310
پلی پروپیلن نساجی RG1102H 432,473 43.5 65.25 43.5
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 432,473 252 231 231
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 432,473 252 252 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 449,369 210 378 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 485,038 294 420 294
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 488,041 189 126 126
پلی وینیل کلراید S65 324,651 2,618 3,234 2,618
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 439,983 105 189 105
پلی وینیل کلراید E6834 550,360 176 220 176
پلی وینیل کلراید E6834 550,360 0 11 11
پلی وینیل کلراید E6834 550,360 330 143 143
پلی وینیل کلراید S65 324,651 2,112 3,443 2,112
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,131,500 44 74.8 44
پلی وینیل کلراید S65 324,651 594 1,408 594
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 0 4.4 4.4
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 432,473 696 783 696
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 432,473 609 717.75 609
پلی پروپیلن نساجی 1102L 432,473 0 21.75 21.75
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 485,038 261 304.5 261
پلی پروپیلن نساجی HP552R 432,473 1,360 1,540 1,360
پلی پروپیلن نساجی Z30S 432,473 400 560 400
پلی پروپیلن نساجی HP552R 432,473 0 72 72
پلی پروپیلن نساجی HP550J 432,473 0 48 48
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 440,733 418 682 418
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 439,983 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 470,019 242 286 242
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 453,124 198 220 198
پلی پروپیلن نساجی HP564S 458,422 696 864 696
پلی پروپیلن نساجی HP550J 432,473 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP500M 432,473 0 90 90
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 432,473 252 378 252
پلی وینیل کلراید S65 324,651 500 690 500
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 432,473 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 488,041 0 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 453,124 189 252 189
پلی وینیل کلراید S65 324,651 700 1,010 700
پلی وینیل کلراید S65 324,651 1,144 2,233 1,144
اپوکسی رزین جامد پودری E12 1,083,000 40 0 0
پلی وینیل کلراید S65 324,651 1,300 2,220 1,300
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
پلی وینیل کلراید S65 324,651 2,060 2,420 2,060
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 760,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 690,000 84 21 21
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 690,000 40 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 650,000 60 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 432,473 2,486 2,948 2,486
پلی پروپیلن نساجی C30S 432,473 286 352 286
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 485,038 814 1,474 814
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 318,503 2,400 1,224 1,224
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 301,663 640 320 304
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 366,899 2,400 1,320 1,032
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,065 1,704 168 168
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 318,784 1,200 96 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 366,899 264 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 366,899 1,584 902 770
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 399,920 440 264 264
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 377,906 220 264 220
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 388,012 990 550 374
نخ پلی استر 96F560DTA 669,607 40 20 20
نخ پلی استر 48F280DTC 641,174 45 0 0
نخ پلی استر 48F280DTA 667,890 95 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 394,652 1,000 420 420
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 394,652 600 240 240
پلی استایرن انبساطی R200 373,127 600 110 100
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 611,999 907.2 624.96 624.96
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 302.4 201.6 201.6
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 676,869 550 445 385
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 318,784 3,014 2,222 2,090
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 349,065 110 198 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 366,899 2,808 1,608 1,344
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 366,899 216 288 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 366,899 700 240 230
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 414,038 2,002 1,804 1,716
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 388,012 2,002 1,320 1,188
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 423.36 423.36 423.36
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 181.44 141.12 141.12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 676,869 150 150 130
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 676,869 50 50 20
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 690,000 0 21 21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 318,784 1,200 1,800 1,200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 318,503 0 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 301,663 0 32 32
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 366,899 0 240 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 339,378 2,400 3,264 2,400
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 329,197 630 868 630
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,065 0 120 120
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 318,784 0 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 366,899 0 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 388,012 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,065 1,804 2,266 1,804
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 291,713 1,012 2,024 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 285,993 1,980 3,124 1,980
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 305,604 1,518 2,772 1,518
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 349,065 40 70 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 339,378 1,400 2,260 1,400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 414,038 1,800 2,380 1,800
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 366,899 1,000 2,010 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 366,899 1,100 1,270 1,100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 318,784 1,716 1,892 1,716
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 310,993 506 726 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 287,536 1,980 3,542 1,980
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 293,775 1,496 1,826 1,496
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 303,652 1,012 2,420 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 292,995 1,012 2,266 1,012
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 394,652 0 110 110
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 611,999 0 20.16 20.16
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 0 40.32 40.32
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 0 45.36 45.36
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 100.8 0 0
پلی استایرن انبساطی 221HS 373,127 120 200 120
پلی استایرن انبساطی 321HS 373,127 150 160 150
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 400,000 1,705 3,509 1,705
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 676,869 0 20 20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,065 3,504 4,344 3,504
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 318,784 0 924 924
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 368,898 2,400 3,830 2,400
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 366,899 0 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 366,899 0 192 192
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 366,899 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 339,378 1,200 1,690 1,200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 339,378 3,806 5,544 3,806
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 366,899 0 30 30
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 349,065 1,392 1,776 1,392
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 349,065 216 576 216
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 410,402 110 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 318,784 1,416 3,096 1,416
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 414,038 0 286 286
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 388,012 0 396 396
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 388,012 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 349,065 220 286 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 310,993 3,520 3,652 3,520
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 318,784 15 40 15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 676,869 0 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 676,869 0 10 10
پلی پروپیلن فیلم HP525J 448,433 288 288 288
پلی پروپیلن فیلم HP525J 448,433 120 120 120
پلی پروپیلن فیلم RP120L 448,433 220 352 220
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 448,433 348 348 348
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 448,433 168 168 168
پلی پروپیلن فیلم HP525J 448,433 462 484 462
جمع 111383.21 133965.45 97655.65
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است