خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 20 بهمن 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 20 بهمن 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 20 بهمن 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 369,953 880 66 66
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 80 55 55
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 430,000 210 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 393,102 396 286 264
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 80 15 15
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 44 17.6 17.6
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 376,586 440 484 440
پلی بوتادین رابر 1220 590,315 599.76 443.52 443.52
پلی وینیل کلراید S57 342,631 292.5 652.5 292.5
پلی بوتادین رابر 1220 590,315 504 488.88 488.88
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,131,500 44 96.8 44
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد پودری E12 1,083,000 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 480,000 40 15 15
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 430,000 0 10 10
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 0 8.8 8.8
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 393,102 400 270 260
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 369,953 200 20 10
پلی استایرن انبساطی R310 371,604 700 410 310
نخ پلی استر 160D48FA 680,214 110 66 66
نخ پلی استر 250D48FA 667,622 110 88 88
نخ پلی استر گرید D 342,408 60 60 48
نخ پلی استر 250D48FC 567,479 42 14 14
نخ پلی استر 160D48FB 646,203 126 18 18
نخ پلی استر 500D96FB 636,040 18 18 18
پلی استایرن معمولی 24N 364,812 176 44 44
پلی استایرن مقاوم 6045 401,364 825 660 396
پلی استایرن معمولی 1309 364,812 198 396 198
پلی استایرن معمولی GPPS1077 364,812 176 264 132
پلی استایرن مقاوم 4512 401,364 350 470 350
پلی استایرن معمولی MP08 364,812 350 705 350
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 369,953 0 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 393,102 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R310 371,604 0 30 30
نخ پلی استر 250D48FA 667,622 0 22 22
نخ پلی استر 500D96FA 669,516 110 132 110
پلی استایرن معمولی 1551 364,812 956.25 1,372.50 956.25
نخ پلی استر 250D48FB 634,241 126 54 54
پلی استایرن معمولی 24N 364,812 0 44 44
پلی استایرن معمولی 1309 364,812 200 440 200
پلی استایرن مقاوم 6045 401,364 0 11 11
پلی استایرن معمولی GPPS1077 364,812 0 27.5 27.5
پلی استایرن مقاوم 7240 401,364 803 1,540 803
پلی استایرن معمولی 1540 364,812 957 1,892 957
پلی استایرن معمولی 1160 364,812 99 231 99
پلی استایرن انبساطی 422FC 369,953 30 55 30
پلی پروپیلن نساجی HP510L 432,473 1,150 1,380 1,150
پلی پروپیلن نساجی V30S 432,473 100 200 100
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 485,038 210 399 210
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 440,733 374 814 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 439,983 550 1,320 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 439,983 814 1,210 814
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 439,983 198 330 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 470,019 264 330 264
پلی پروپیلن نساجی HP550J 432,473 400 580 400
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 485,038 273 651 273
پلی وینیل کلراید E6834 550,360 0 33 33
پلی وینیل کلراید E6834 550,360 330 165 165
پلی وینیل کلراید E6834 550,360 220 286 220
پلی وینیل کلراید S65 324,651 2,706 3,454 2,706
پلی پروپیلن نساجی Z30G 432,473 110 176 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R 432,473 1,280 1,560 1,280
پلی پروپیلن نساجی V30S 432,473 110 320 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R 432,473 200 430 200
پلی پروپیلن نساجی Z30S 432,473 150 210 150
نخ پلی استر 48F280DTA 667,890 95 0 0
نخ پلی استر 48F280DTC 641,174 45 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 432,473 1,008 1,344 1,008
پلی پروپیلن نساجی HP510L 432,473 864 1,248 864
پلی پروپیلن نساجی HP552R 432,473 864 1,056 864
پلی پروپیلن نساجی HP550J 432,473 384 456 384
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 453,124 132 286 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 453,124 132 220 132
پلی پروپیلن نساجی HP564S 458,422 360 456 360
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 432,473 522 848.25 522
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 432,473 435 696 435
پلی پروپیلن نساجی 1102L 432,473 261 391.5 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 485,038 261 543.75 261
پلی وینیل کلراید S70 332,841 292.5 405 292.5
پلی پروپیلن نساجی HP500M 432,473 300 380 300
پلی وینیل کلراید S65 324,651 630 1,080 630
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 432,473 231 378 231
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 432,473 210 483 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 432,473 210 357 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 449,369 189 273 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 453,124 168 399 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 488,041 210 378 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 439,983 210 420 210
پلی وینیل کلراید S65 324,651 1,210 2,816 1,210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 469,268 63 168 63
پلی وینیل کلراید S65 324,651 1,170 2,530 1,170
پلی وینیل کلراید S65 324,651 2,244 4,895 2,244
پلی وینیل کلراید S65 324,651 500 1,100 500
پلی وینیل کلراید S65 324,651 1,012 2,244 1,012
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 765,000 40 0 0
پلی وینیل کلراید S65 324,651 2,000 3,860 2,000
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 695,000 63 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 695,000 40 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 650,000 60 40 40
پلی پروپیلن نساجی Z30S 432,473 300 420 300
پلی پروپیلن نساجی HP510L 432,473 20 40 20
پلی پروپیلن نساجی HP565S 458,422 50 130 50
پلی پروپیلن نساجی Z30S 432,473 440 682 440
پلی پروپیلن نساجی C30S 432,473 1,012 1,452 1,012
پلی پروپیلن نساجی HP552R 432,473 1,496 1,914 1,496
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 485,038 814 1,474 814
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 366,899 1,584 880 748
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 377,906 220 220 220
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 388,012 506 550 154
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,065 1,804 1,826 1,518
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 394,652 1,000 840 810
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 394,652 350 270 270
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 394,652 250 270 130
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 414,038 1,800 1,580 1,520
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 301,663 320 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 366,899 990 792 638
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 676,869 80 90 80
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 773,565 55 45 40
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 676,869 150 170 150
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 388,012 2,002 1,540 1,408
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 410,402 110 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 366,899 2,520 1,872 1,632
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 366,899 1,100 1,240 1,060
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 318,784 1,716 1,826 1,716
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 318,784 36 36 36
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 349,065 110 286 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 318,784 3,014 3,190 2,750
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 318,784 0 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 366,899 264 264 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 366,899 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 399,920 440 506 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,065 3,504 5,076 3,504
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 388,012 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,065 0 286 286
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 394,652 0 100 100
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 394,652 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R200 373,127 600 170 150
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 339,378 1,400 1,880 1,400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 414,038 0 280 280
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 611,999 0 20.16 20.16
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 611,999 0 120.96 120.96
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 611,999 907.2 524.16 524.16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 366,899 2,400 1,560 1,128
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 366,899 0 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 339,378 2,304 3,624 2,304
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 329,197 630 1,456 630
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 339,378 96 408 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 318,503 0 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 318,503 2,520 2,064 1,896
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 301,663 0 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 301,663 160 224 160
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,065 600 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,065 1,104 144 120
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 318,784 1,200 624 432
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 318,784 0 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 349,065 40 60 40
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 423.36 60.48 60.48
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 0 90.72 90.72
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 181.44 231.84 181.44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 339,378 5,016 7,898 5,016
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 368,898 2,400 3,250 2,400
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 366,899 0 154 154
پلی استایرن انبساطی 221HS 373,127 180 190 180
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 400,000 1,001 2,519 1,001
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 318,784 1,200 2,184 1,200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 360,979 209 341 209
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 676,869 550 555 450
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 676,869 0 15 15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 773,565 0 10 10
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 414,038 0 110 110
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 414,038 2,002 2,068 1,782
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 388,012 0 242 242
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 310,993 2,508 3,080 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 292,995 1,012 2,112 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 310,993 1,000 1,900 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 349,065 220 484 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 287,536 2,508 4,268 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 293,775 1,012 1,782 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 349,065 1,608 2,400 1,608
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 303,652 1,980 3,058 1,980
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 318,784 1,416 2,832 1,416
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 305,604 2,002 3,256 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 366,899 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 366,899 0 192 192
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 291,713 1,518 2,442 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 285,993 1,980 3,124 1,980
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 366,899 1,000 1,870 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 366,899 0 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 310,993 506 880 506
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 506,071 348 348 348
پلی پروپیلن فیلم HP525J 506,071 216 216 216
پلی پروپیلن فیلم HP525J 506,071 200 200 200
پلی پروپیلن فیلم RP120L 506,071 220 330 220
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 506,071 168 168 168
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 0 25.2 25.2
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 302.4 40.32 40.32
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 637,080 100.8 45.36 20.16
پلی پروپیلن فیلم HP525J 506,071 462 572 462
جمع 114175.21 155268.8 102568.15
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است