خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 10 آذر 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 10 آذر 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 10 آذر 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 286,455 1,392 1,104 1,104
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 430,000 210 40 40
پلی بوتادین رابر 1220 564,740 1,008 126 126
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 52.8 57.2 52.8
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 150 40 40
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 123.2 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 286,455 0 288 288
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 373,621 462 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 564,740 1,008 241.92 241.92
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 80 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,173,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,155,000 40 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 564,740 0 20.16 20.16
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 500,000 50 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 480,000 40 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 336,028 350 285 225
پلی استایرن مقاوم 4512 361,614 200 150 150
پلی استایرن مقاوم 4125 383,999 352 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 361,614 154 302.5 77
پلی استایرن معمولی 1115 336,028 550 132 66
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 390,002 150 240 150
پلی استایرن انبساطی R310 368,558 100 200 100
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 390,002 396 132 132
پلی استایرن مقاوم 7240 361,614 902 1,111 902
پلی استایرن معمولی 1540 336,028 957 1,782 957
پلی استایرن انبساطی 422FC 366,920 20 45 20
پلی استایرن معمولی 1551 336,028 956.25 821.25 686.25
پلی استایرن معمولی 1309 336,028 300 340 300
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 0 10 10
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 0 4.4 4.4
پلی استایرن معمولی 1028 336,028 220 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 366,920 70 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 336,028 0 22.5 22.5
پلی استایرن معمولی 24N 336,028 176 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 344,395 609 783 609
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 398,445 108.75 217.5 108.75
پلی پروپیلن نساجی HP552R 344,395 1,460 1,980 1,460
پلی پروپیلن نساجی Z30S 344,395 300 440 300
پلی پروپیلن نساجی SF060 344,395 693 861 693
پلی پروپیلن نساجی SIF010 344,395 63 84 63
پلی پروپیلن نساجی HP510L 344,395 480 696 480
پلی پروپیلن نساجی HP550J 344,395 168 360 168
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 347,818 132 484 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 367,816 66 220 66
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 367,816 132 286 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 375,924 132 286 132
نخ پلی استر 500D96FA 670,000 40 80 40
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 715,000 20 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 360,610 105 252 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 398,445 210 483 210
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 715,000 44 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 393,220 147 315 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 347,097 126 252 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 375,203 63 168 63
پلی پروپیلن نساجی Z30S 344,395 880 1,276 880
پلی پروپیلن نساجی HP552R 344,395 110 286 110
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 785,000 20 20 20
نخ پلی استر 500D96FA 670,000 40 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 715,000 20 40 20
پلی وینیل کلراید E6834 495,010 506 715 506
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 850,000 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 344,395 522 630.75 522
پلی پروپیلن نساجی 1102L 344,395 174 261 174
پلی پروپیلن نساجی HP510L 344,395 1,250 1,640 1,250
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 398,445 189 399 189
نخ پلی استر 48F280DTA 665,622 38 152 38
نخ پلی استر 96F560DTA 676,564 20 90 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 344,395 408 600 408
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 347,097 88 418 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 347,097 55 77 55
پلی پروپیلن نساجی I110 344,395 63 84 63
پلی وینیل کلراید S65 297,006 2,640 3,380 2,640
پلی پروپیلن نساجی HP550J 344,395 450 730 450
پلی پروپیلن نساجی HP500M 344,395 250 410 250
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 344,395 210 336 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 344,395 210 336 210
نخ پلی استر 160D48FA 690,000 20 40 20
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 344,395 210 336 210
نخ پلی استر 288F550DTA 690,000 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 715,000 0 22 22
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 715,000 44 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 347,097 147 420 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 367,816 126 273 126
پلی پروپیلن نساجی V30S 344,395 250 330 250
پلی پروپیلن نساجی HP502N 344,395 100 180 100
پلی پروپیلن نساجی C30S 344,395 1,210 1,650 1,210
پلی پروپیلن نساجی HP565S 365,058 220 286 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 367,816 990 1,848 990
پلی وینیل کلراید S65 297,006 2,530 3,740 2,530
پلی وینیل کلراید S65 297,006 560 1,240 560
پلی وینیل کلراید S65 297,006 3,014 7,843 3,014
پلی وینیل کلراید S65 297,006 2,240 2,690 2,240
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 325,563 220 1,254 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 325,563 1,804 2,970 1,804
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 604,137 302.4 201.6 201.6
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 587,346 604.8 604.8 604.8
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 362,483 330 572 330
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 342,530 220 220 198
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 379,727 130 70 60
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 332,553 2,400 1,584 1,272
پلی استایرن انبساطی F205 379,727 900 30 10
پلی استایرن انبساطی F205 379,727 100 70 70
پلی استایرن انبساطی F305 379,727 280 20 10
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 325,563 1,704 240 72
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,050 1,400 3,500 1,400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 408,440 1,800 1,820 1,740
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 272,285 1,518 2,772 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 266,946 1,342 2,266 1,342
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,050 4,708 7,392 4,708
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 332,553 242 176 154
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 383,794 2,002 1,804 1,254
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 293,529 3,100 3,460 3,100
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 325,563 1,008 2,592 1,008
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 383,995 704 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 306,231 2,400 2,784 2,376
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 604,137 282.24 40.32 40.32
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 604,137 120.96 60.48 60.48
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 332,553 1,896 3,600 1,896
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 337,958 506 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 332,553 1,000 1,570 1,000
پلی استایرن انبساطی 321HS 371,604 110 170 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 380,000 1,705 1,441 1,386
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 617,164 550 345 345
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 300,735 4,056 3,168 3,000
پلی استایرن معمولی MP08 336,028 0 125 125
پلی استایرن مقاوم 6045 361,614 0 77 77
پلی استایرن معمولی 1115 336,028 0 165 165
پلی استایرن معمولی 1115 336,028 0 187 187
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 306,231 2,816 5,258 2,816
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 604,137 0 100.8 100.8
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 332,553 1,914 3,080 1,914
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 332,553 264 792 264
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 312,050 2,016 4,968 2,016
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 325,563 3,408 5,508 3,408
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 325,563 80 120 80
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 379,727 0 30 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 332,553 0 672 672
پلی استایرن انبساطی F205 379,727 0 20 20
پلی استایرن انبساطی F305 379,727 170 10 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 325,563 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 325,563 25 85 25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 408,440 0 60 60
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 285,251 1,518 2,464 1,518
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 322,619 40 120 40
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 277,115 132 352 132
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 393,102 110 730 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 290,447 1,012 2,354 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 306,730 2,002 3,036 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 296,750 1,474 2,640 1,474
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 295,962 1,012 1,980 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 365,007 2,800 4,310 2,800
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 332,553 0 88 88
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 383,794 0 220 220
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 306,231 1,416 2,832 1,416
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 350,647 506 726 506
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 306,231 0 24 24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 604,137 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 332,553 110 770 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 337,958 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 306,231 2,200 3,212 2,200
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 617,164 150 310 150
پلی استایرن انبساطی 221HS 371,604 150 320 150
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 380,000 0 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 332,553 1,100 1,780 1,100
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 617,164 0 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 705,330 55 70 55
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 332,553 500 820 500
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 306,231 16 80 16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 300,735 0 576 576
پلی پروپیلن فیلم RP120L 475,926 176 352 176
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 475,926 326.25 348 326.25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 475,926 231 252 231
پلی پروپیلن فیلم HP525J 475,926 352 396 352
جمع 103,059 148,236 92,536
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است