خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 28 مهر 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 28 مهر 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 28 مهر 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 52.8 35.2 35.2
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 388,445 506 22 22
پلی بوتادین رابر 1220 584,036 2,016 241.92 241.92
پلی بوتادین رابر 1220 584,036 1,008 287.28 287.28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 326,799 240 920 240
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 150 25 25
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 490,000 40 0 0
پلی وینیل کلراید S57 342,631 1,012.50 1,417.50 1,012.50
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,155,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,173,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 70.4 0 0
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 80 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 510,000 100 10 10
پلی بوتادین رابر 1220 584,036 0 20.16 20.16
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 0 13.2 13.2
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 405,502 400 140 80
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 382,082 200 10 10
پلی استایرن انبساطی R310 383,788 700 280 260
پلی استایرن انبساطی R310 383,788 0 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 405,502 484 0 0
نخ پلی استر 160D48FA 670,214 88 154 88
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 0 22 22
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 176 176 154
نخ پلی استر 250D48FB 624,741 144 252 144
نخ پلی استر 500D96FA 659,516 88 264 88
نخ پلی استر 500D96FB 626,540 18 90 18
پلی استایرن انبساطی 422FC 382,082 80 65 60
پلی استایرن انبساطی 422FC 382,082 0 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 715,000 66 44 44
نخ پلی استر 48F180DTA 696,325 38 19 19
نخ پلی استر 48F280DTA 671,791 114 76 76
پلی پروپیلن نساجی HP510L 363,410 480 1,248 480
پلی پروپیلن نساجی HP552R 363,410 288 768 288
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 372,129 176 418 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 371,418 198 946 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 371,418 33 198 33
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 394,551 110 440 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 394,551 154 462 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 399,889 132 330 132
پلی پروپیلن نساجی HP550J 363,410 250 660 250
پلی پروپیلن نساجی HP500M 363,410 200 510 200
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 424,801 210 504 210
پلی پروپیلن نساجی PYI250 363,410 168 357 168
پلی وینیل کلراید S65 283,441 1,200 1,800 1,200
پلی وینیل کلراید S65 283,441 4,048 5,720 4,048
پلی پروپیلن نساجی SF060 363,410 588 1,491 588
پلی وینیل کلراید E6834 469,703 506 704 506
پلی وینیل کلراید S65 283,441 1,940 2,520 1,940
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 379,425 105 420 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 424,801 189 483 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 371,418 105 315 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 416,972 147 399 147
پلی پروپیلن نساجی HP510L 363,410 800 2,100 800
پلی پروپیلن نساجی HP552R 363,410 1,460 3,340 1,460
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 366,969 33 33 33
پلی پروپیلن نساجی C30S 363,410 990 2,508 990
پلی پروپیلن نساجی Z30G 363,410 132 506 132
پلی پروپیلن نساجی HP500J 363,410 198 484 198
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 394,551 396 1,342 396
پلی وینیل کلراید S65 283,441 600 1,200 600
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 0 4.4 4.4
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 363,410 174 609 174
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 363,410 174 652.5 174
پلی پروپیلن نساجی 1102L 363,410 174 435 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 424,801 261 630.75 261
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 40 0 0
نخ پلی استر 160D48FA 695,000 80 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 680,000 60 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 715,000 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 720,000 40 0 0
نخ پلی استر SD160D48FAA 712,000 20 0 0
نخ پلی استر 48F180DTA 696,325 0 19 19
نخ پلی استر 96F560DTA 671,394 19 76 19
پلی پروپیلن نساجی HP502N 363,410 150 350 150
پلی پروپیلن نساجی V30S 363,410 200 500 200
پلی پروپیلن نساجی HP550P 363,410 40 100 40
پلی پروپیلن نساجی HP550J 363,410 168 672 168
پلی وینیل کلراید S65 283,441 704 1,562 704
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 363,410 210 504 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 363,410 210 420 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 363,410 210 441 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 394,551 168 357 168
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 850,000 40 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S 363,410 260 760 260
پلی پروپیلن نساجی HP552R 363,410 506 1,452 506
پلی پروپیلن نساجی Z30S 363,410 880 2,200 880
پلی وینیل کلراید S65 283,441 2,508 4,620 2,508
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 340,233 2,520 1,128 936
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 340,233 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 294,856 1,752 2,760 1,752
پلی استایرن معمولی 1028 343,526 88 82.5 82.5
پلی استایرن مقاوم 6045 375,295 506 264 44
پلی استایرن معمولی 1115 343,526 396 132 110
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 398,527 1,000 910 910
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 398,527 0 90 90
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 398,527 600 370 340
پلی استایرن انبساطی R200 376,935 600 280 270
پلی استایرن مقاوم 4512 375,295 200 150 150
پلی استایرن معمولی MP08 343,526 320 260 240
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 606,796 604.8 604.8 604.8
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 623,647 302.4 302.4 302.4
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 340,233 0 484 484
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 340,233 2,398 1,936 1,870
پلی استایرن انبساطی 321HS 376,935 110 80 80
پلی استایرن انبساطی 321HS 376,935 0 20 20
پلی استایرن معمولی 1460 343,526 55 22 22
پلی استایرن مقاوم 7240 375,295 0 22 22
پلی استایرن مقاوم 7240 375,295 902 638 528
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 338,667 1,200 1,200 1,008
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 338,667 0 192 192
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 345,571 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 345,571 506 154 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 345,571 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 345,571 506 44 22
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 306,957 3,504 1,920 1,824
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 306,957 0 1,056 1,056
پلی استایرن معمولی 1551 343,526 1,305 258.75 236.25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 340,233 1,012 1,166 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 340,233 506 88 44
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 397,166 506 198 88
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 397,166 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S 317,714 1,518 1,496 1,496
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 623,647 0 20.16 20.16
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 623,647 181.44 161.28 161.28
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 715,000 0 22 22
نخ پلی استر 48F280DTA 671,791 0 19 19
پلی پروپیلن فیلم HP525J 535,438 220 260 220
پلی پروپیلن فیلم RP120L 535,438 154 352 154
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 338,667 80 150 80
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 338,667 3,216 5,184 3,216
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 331,024 240 360 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 332,803 240 360 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 331,024 1,944 3,072 1,944
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 323,835 120 408 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 301,974 1,632 1,992 1,632
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 301,974 30 70 30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 301,974 1,632 1,848 1,632
پلی استایرن مقاوم 6045 375,295 0 16.5 16.5
پلی استایرن معمولی 1115 343,526 0 5.5 5.5
پلی استایرن مقاوم 4125 398,528 286 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 375,295 0 10 10
پلی استایرن معمولی MP08 343,526 0 20 20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 623,647 100.8 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 350,440 220 352 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 370,854 110 264 110
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,151 2,002 3,278 2,002
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,151 2,002 2,838 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 331,024 110 352 110
پلی استایرن انبساطی 221HS 376,935 150 210 150
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 365,500 803 2,046 803
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 578,956 550 1,020 550
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 661,664 55 90 55
پلی استایرن معمولی 1540 343,526 957 1,199 957
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 302,089 2,992 5,368 2,992
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 319,044 2,002 3,586 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 285,555 2,266 3,234 2,266
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 272,575 1,012 1,716 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 267,230 2,222 3,278 2,222
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 340,233 990 1,364 990
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 340,233 110 242 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 345,571 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 386,844 506 1,034 506
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 338,667 2,398 3,234 2,398
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 338,667 110 154 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 340,233 1,000 1,420 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 338,667 110 330 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 306,957 2,816 5,588 2,816
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 340,233 1,100 1,290 1,100
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 578,956 200 300 200
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 306,957 704 2,420 704
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 331,024 4,708 7,392 4,708
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 371,164 1,200 1,580 1,200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 371,164 1,500 2,880 1,500
پلی پروپیلن نساجی HP565S 385,215 990 1,562 990
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 331,024 1,300 2,420 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 414,169 1,800 2,140 1,800
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 357,244 220 572 220
پلی استایرن معمولی 1309 343,526 180 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 343,526 176 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 623,647 423.36 40.32 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J 535,438 352 352 352
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 535,438 273 336 273
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 535,438 326.25 456.75 326.25
جمع 105122.75 151973.87 91982.3
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است