خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 20 مرداد 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 20 مرداد 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 20 مرداد 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی استایرن معمولی 1028 311,508 0 16.5 16.5
پلی استایرن معمولی 1115 311,508 0 330 330
پلی استایرن معمولی MP08 317,407 90 35 35
پلی بوتادین رابر 1220 367,137 504 60.48 60.48
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 231,776 1,008 128 112
پلی کربنات 0407UR 1,019,000 100 20 20
پلی استایرن معمولی MP08 317,407 100 100 100
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 372,951 400 70 50
پلی استایرن انبساطی R310 351,806 700 70 20
پلی استایرن معمولی 1551 317,407 956.25 753.75 573.75
پلی استایرن معمولی 1115 317,407 132 126.5 82.5
پلی استایرن مقاوم 6045 347,541 506 247.5 159.5
پلی استایرن مقاوم 7240 347,541 902 814 517
پلی استایرن انبساطی 422FC 350,242 100 10 10
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 255,629 700 1,274 700
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,161,875 61.6 4.4 4.4
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 372,951 600 270 220
پلی استایرن انبساطی R200 351,806 600 220 170
پلی پروپیلن RP270G 301,981 200 240 200
پلی وینیل کلراید S57 342,631 400 160 100
نخ پلی استر 250D48FA 481,835 110 308 110
نخ پلی استر 250D48FB 457,743 144 306 144
نخ پلی استر 250D48FC 409,560 14 56 14
نخ پلی استر 160D48FA 494,427 66 198 66
نخ پلی استر 160D48FB 469,706 90 144 90
نخ پلی استر 160D48FC 420,263 14 28 14
نخ پلی استر 500D96FC 411,170 14 28 14
پلی استایرن معمولی 1028 317,407 88 71.5 49.5
پلی استایرن معمولی 1460 317,407 88 132 88
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 120 145 120
پلی استایرن معمولی MP08 317,407 0 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 231,776 0 16 16
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 357,316 550 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) 239,289 400 896 400
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,161,875 0 13.2 13.2
پلی کربنات W1 1,171,961 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,153,454 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,063,880 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,199,722 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,026,680 70.4 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,134,947 40 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 347,541 396 0 0
پلی استایرن انبساطی R200 351,806 0 30 30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 372,951 484 22 0
پلی بوتادین رابر 1220 367,137 403.2 0 0
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 40 40
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 40 40
نخ پلی استر 500D96FB 459,543 18 90 18
نخ پلی استر 500D96FA 483,729 88 220 88
پلی استایرن معمولی 1309 317,407 180 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 317,407 176 0 0
پلی استایرن معمولی 1028 317,407 0 38.5 38.5
پلی استایرن مقاوم 6045 347,541 0 22 22
پلی استایرن مقاوم 4125 369,056 220 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 347,541 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1540 317,407 957 1,562 957
پلی استایرن انبساطی 422FC 350,242 0 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 675,000 40 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB500D96FAA 675,000 20 20 20
نخ پلی استر 500D96FA 640,000 60 40 40
نخ پلی استر 96F560DTA 658,462 38 19 19
پلی وینیل کلراید E6834 378,116 253 429 253
پلی بوتادین رابر 1220 367,137 0 10.08 10.08
پلی پروپیلن نساجی HP510L 265,169 552 1,320 552
پلی پروپیلن نساجی HP550J 265,169 288 504 288
پلی پروپیلن نساجی HP552R 265,169 720 1,392 720
پلی پروپیلن فیلم HP525J 266,523 312 576 312
پلی پروپیلن فیلم RP120L 398,107 132 352 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 273,292 352 858 352
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 273,833 132 330 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 273,292 484 1,188 484
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 273,292 110 264 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 278,707 176 330 176
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 278,707 220 440 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 294,952 132 440 132
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 266,523 174 304.5 174
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 265,169 1,044 1,783.50 1,044
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 265,169 1,044 2,131.50 1,044
پلی پروپیلن نساجی 1102L 265,169 261 522 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 301,720 174 326.25 174
پلی پروپیلن نساجی SF060 265,169 940 1,340 940
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 301,720 160 260 160
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 740,000 40 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 655,000 44 66 44
نخ پلی استر 48F180DTA 686,211 38 57 38
نخ پلی استر 48F280DTA 633,872 95 133 95
پلی پروپیلن نساجی HP550J 265,169 250 540 250
پلی پروپیلن نساجی HP500M 265,169 250 410 250
پلی پروپیلن نساجی HP502N 265,169 120 220 120
نخ پلی استر 96F560DTC 632,124 30 30 30
پلی وینیل کلراید S65 237,991 2,040 3,420 2,040
پلی وینیل کلراید S65 237,991 616 1,452 616
نخ پلی استر 48F180DTB 672,487 30 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 265,169 210 483 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 265,169 210 399 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 265,169 252 420 252
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 266,523 189 441 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 277,353 126 210 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 301,720 189 378 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 307,948 126 231 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 273,292 105 210 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 278,707 147 273 147
پلی پروپیلن نساجی HP510L 265,169 1,150 1,550 1,150
پلی پروپیلن نساجی Z30S 265,169 300 760 300
پلی پروپیلن نساجی HP552R 265,169 150 370 150
پلی پروپیلن نساجی V30S 265,169 300 460 300
پلی وینیل کلراید S65 237,991 500 1,130 500
پلی وینیل کلراید S65 237,991 2,618 5,170 2,618
پلی پروپیلن نساجی HP550P 265,169 80 130 80
پلی وینیل کلراید S65 237,991 1,826 4,411 1,826
پلی وینیل کلراید S65 237,991 800 2,040 800
پلی پروپیلن نساجی HP552R 265,169 1,460 3,040 1,460
پلی پروپیلن فیلم HP525J 266,523 110 286 110
پلی پروپیلن نساجی HP565S 281,079 616 1,166 616
پلی پروپیلن نساجی C30S 265,169 330 880 330
پلی پروپیلن نساجی Z30S 265,169 880 1,452 880
پلی پروپیلن نساجی Z30S 265,169 12 24 12
پلی پروپیلن نساجی HP500J 265,169 21 49 21
پلی پروپیلن نساجی F30S 265,169 12 36 12
پلی پروپیلن نساجی HP552R 265,169 1,320 2,530 1,320
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 301,720 16 64 16
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 278,707 440 1,100 440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 245,354 3,000 1,968 1,608
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 268,822 1,512 336 192
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 400,879 604.8 342.72 342.72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 239,939 1,180 1,120 960
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 376,051 1,500 520 370
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 376,051 0 150 150
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 268,822 1,804 2,376 1,804
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 259,412 2,520 2,784 2,520
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 268,822 1,606 2,860 1,606
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 268,822 3,000 5,388 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 250,564 48 72 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 265,382 1,680 1,752 1,680
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 265,382 240 264 192
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 262,194 240 624 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 245,354 0 336 336
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 250,564 1,078 2,244 1,078
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 268,822 0 72 72
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 400,879 0 40.32 40.32
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 400,879 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 259,412 0 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 259,412 2,288 2,156 1,848
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 250,564 2,136 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 250,564 0 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 250,564 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 250,564 286 330 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 281,648 220 440 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 245,354 25 75 25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 447,523 160 230 160
پلی استایرن انبساطی 221HS 354,852 180 360 180
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 250,564 2,200 2,068 2,002
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 250,564 0 176 176
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 406,768 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 259,412 1,000 2,240 1,000
پلی استایرن انبساطی 321HS 354,852 110 90 90
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 2,002 2,046 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 259,412 1,100 2,000 1,100
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 447,523 550 660 550
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 406,768 181.44 383.04 181.44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 265,382 1,300 2,000 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 334,376 1,800 2,200 1,800
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 316,236 2,992 3,190 2,618
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 316,236 0 374 374
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 316,236 1,012 2,574 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 239,939 0 80 80
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 239,939 792 2,354 792
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 265,382 110 242 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 268,822 880 1,078 880
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 250,564 2,816 2,662 2,530
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 250,564 0 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 268,822 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 268,822 2,016 624 432
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 266,824 220 462 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 265,382 5,632 8,668 5,632
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 259,412 506 1,342 506
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 301,616 2,400 3,190 2,400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 316,236 1,012 880 682
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 316,236 0 330 330
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 315,965 990 1,760 990
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 304,865 2,552 3,498 2,552
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 297,543 462 638 462
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 305,896 2,002 2,970 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 307,301 1,518 1,716 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 292,584 1,518 2,178 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 287,103 1,518 2,046 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 299,179 1,452 1,958 1,452
جمع کل 107191.05 147350.76 92604.41
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است