خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 خرداد 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 خرداد 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 خرداد 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 269,623 0 20 20
پلی بوتادین رابر 1220 415,127 1,008 181.44 181.44
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 269,623 1,504 1,008 1,008
پلی پروپیلن فیلم RP120L 416,728 88 374 88
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 270 230
پلی بوتادین رابر 1220 415,127 786.24 166.32 166.32
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 269,623 0 416 416
پلی استایرن معمولی MP08 346,049 190 100 55
پلی استایرن مقاوم 4512 372,559 198 55 33
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 372,281 616 0 0
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 50 50
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 356,036 506 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 372,559 506 159.5 148.5
پلی استایرن معمولی 1028 346,049 154 198 154
پلی استایرن معمولی 1309 346,049 180 200 0
پلی استایرن معمولی 24N 346,049 176 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 346,049 440 583 440
پلی استایرن مقاوم 6045 372,559 0 11 11
پلی استایرن مقاوم 4125 395,622 220 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 372,559 902 1,551 902
پلی استایرن معمولی 1540 346,049 1,111 2,321 1,111
پلی استایرن معمولی 1551 346,049 1,001.25 1,946.25 1,001.25
نخ پلی استر گرید D 242,014 24 72 24
نخ پلی استر 160D48FB 455,456 18 126 18
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 108 216 108
نخ پلی استر 250D48FC 396,810 14 56 14
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 154 418 154
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 330 528 330
نخ پلی استر 160D48FA 479,427 88 176 88
پلی وینیل کلراید E6834 321,853 506 715 506
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 282,798 522 630.75 522
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 281,445 348 1,174.50 348
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 281,445 174 391.5 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 334,241 261 543.75 261
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 281,445 126 567 126
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700,000 66 22 22
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700,000 0 22 22
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 760,000 20 40 20
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 282,798 357 525 357
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 311,227 147 441 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 281,445 63 147 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 334,241 231 525 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 321,516 189 483 189
نخ پلی استر SD485D96FAA 655,964 20 20 20
نخ پلی استر SD485D96FAA 655,964 20 20 20
پلی وینیل کلراید S65 226,576 814 2,090 814
پلی پروپیلن نساجی HP550J 281,445 648 1,680 648
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 286,860 770 1,188 770
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 281,445 126 336 126
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 311,227 242 682 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 308,520 154 242 154
نخ پلی استر 48F180DTA 698,590 57 19 19
پلی پروپیلن نساجی HP510L 281,445 1,050 2,060 1,050
پلی وینیل کلراید S65 226,576 4,246 6,303 4,246
پلی وینیل کلراید S65 226,576 1,000 2,280 1,000
پلی پروپیلن نساجی HP552R 281,445 400 1,640 400
پلی وینیل کلراید S65 226,576 2,618 4,312 2,618
پلی پروپیلن نساجی HP550P 281,445 150 370 150
پلی پروپیلن نساجی HP510L 281,445 480 1,140 480
نخ پلی استر SD160D48FAA 743,120 20 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R 278,254 70 150 70
پودر پلی وینیل کلراید EP450 670,000 72 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 281,445 348 1,174.50 348
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 281,445 174 543.75 174
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 715,000 20 0 0
نخ پلی استر SD485D96FAA 655,964 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 700,000 66 88 66
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 281,445 168 420 168
پلی پروپیلن نساجی SF060 281,445 860 1,740 860
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 293,628 105 210 105
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 334,241 240 440 240
نخ پلی استر 48F280DTA 598,699 114 133 114
نخ پلی استر 96F560DTA 599,862 54 90 54
پلی وینیل کلراید S65 226,576 1,840 2,840 1,840
پلی پروپیلن نساجی HP510L 281,445 1,056 2,784 1,056
پلی پروپیلن نساجی HP552R 281,445 648 2,592 648
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 334,241 154 616 154
پلی پروپیلن فیلم HP525J 282,798 1,536 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP565S 298,331 26 117 26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 287,401 242 858 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 286,860 814 1,430 814
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 286,860 110 352 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 311,227 220 418 220
پلی پروپیلن نساجی HP550J 281,445 450 1,140 450
پلی پروپیلن نساجی V30S 281,445 250 570 250
پلی پروپیلن نساجی HP500M 281,445 350 750 350
نخ پلی استر 48F180DTA 698,590 0 19 19
پلی وینیل کلراید S65 226,576 500 1,010 500
پلی پروپیلن نساجی Z30S 281,445 350 890 350
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 286,860 600 1,240 600
پلی پروپیلن نساجی HP565S 298,331 680 1,240 680
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 369,303 500 960 500
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 369,303 2,000 140 140
پلی استایرن انبساطی R200 347,968 840 60 40
پلی استایرن انبساطی R310 347,968 980 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 266,377 1,368 3,000 1,368
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 245,197 120 744 120
پلی استایرن انبساطی 221HS 347,968 120 260 120
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 262,030 240 600 240
پلی استایرن انبساطی 321HS 347,968 110 100 100
پلی استایرن انبساطی 422FC 346,357 30 30 30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 335,500 1,705 1,683 1,628
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 275,992 110 242 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 255,215 504 504 504
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 243,777 110 198 110
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 255,717 3,014 3,762 3,014
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 266,662 1,008 1,584 1,008
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 432,252 705.6 544.32 544.32
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,377 3,410 5,478 3,410
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 325,268 2,400 3,550 2,400
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 255,717 1,992 3,264 1,992
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 496,624 180 250 180
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 245,130 120 336 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 245,130 120 168 120
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 340,798 2,992 4,906 2,992
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 266,377 110 352 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 249,800 1,620 1,020 920
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 255,717 2,200 3,718 2,200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 325,268 66 286 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 298,930 1,012 2,288 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 293,358 3,520 8,140 3,520
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 309,808 1,980 3,564 1,980
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 437,532 181.44 463.68 181.44
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 437,532 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 258,386 600 200 160
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 0 0
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 120 120
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 369,303 0 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 369,303 540 0 0
پلی استایرن انبساطی R200 347,968 0 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 245,197 120 456 120
پلی استایرن انبساطی 321HS 347,968 0 10 10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 335,500 0 77 77
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 266,377 55 187 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 496,624 550 780 550
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 567,570 55 135 55
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 243,777 2,398 4,642 2,398
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 432,252 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 266,662 20 60 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 245,197 3,264 4,440 3,264
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 243,777 1,728 4,104 1,728
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 266,662 2,208 3,792 2,208
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 243,777 240 552 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 255,385 506 1,518 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 266,662 1,804 4,257 1,804
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 340,798 506 913 506
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 340,798 1,012 3,102 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 249,800 880 2,288 880
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 249,800 0 480 480
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 266,662 198 792 198
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 255,717 198 748 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 243,777 1,100 2,020 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 243,777 1,000 1,930 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,377 1,300 2,620 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 348,780 1,800 4,340 1,800
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 258,386 0 160 160
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 258,386 0 140 140
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 368,389 1,012 2,992 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 345,757 1,298 2,222 1,298
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 371,218 484 1,034 484
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 352,358 2,706 3,234 2,706
پلی پروپیلن فیلم HP525J 282,798 1,536 2,136 1,536
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 368,389 1,518 1,562 1,320
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 368,389 0 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 266,662 4,510 8,657 4,510
جمع 110061.89 185363.78 99540.79
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.