خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 15 اردیبهشت 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 15 اردیبهشت 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 15 اردیبهشت 1402

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 293,958 0 60 60
پلی استایرن معمولی 1115 401,059 0 11 11
اپوکسی رزین جامد E011P 1,149,700 30 5 5
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 44 30.8 30.8
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 369,763 440 22 22
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 44 35.2 35.2
پلی بوتادین رابر 1220 403,797 705.6 423.36 423.36
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 70 35 35
پلی بوتادین رابر 1220 403,797 1,008 221.76 221.76
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 293,959 1,216 1,024 912
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 293,959 0 64 64
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 0 5 5
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 0 8.8 8.8
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 0 4.4 4.4
پلی وینیل کلراید S57 342,631 500 620 500
پلی پروپیلن فیلم RP120L 421,703 44 242 44
پلی کربنات W1 1,266,500 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,101,200 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,296,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,226,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,246,500 40 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 403,797 0 40.32 40.32
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 387,159 814 110 110
پلی استایرن مقاوم 6045 416,126 352 253 253
پلی استایرن معمولی 1115 401,059 264 225.5 225.5
پلی استایرن معمولی 1551 401,059 1,001.25 731.25 641.25
پلی استایرن مقاوم 4125 441,886 460 230 230
پلی استایرن معمولی 1028 401,059 44 55 27.5
پلی استایرن معمولی 1460 401,059 55 66 44
پلی استایرن انبساطی R310 365,309 225 350 125
پلی استایرن معمولی 1460 401,059 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1551 401,059 0 360 360
پلی استایرن انبساطی R310 365,309 0 100 100
پلی استایرن مقاوم 6045 416,126 0 71.5 71.5
پلی استایرن معمولی 1115 401,059 0 22 22
پلی استایرن معمولی MP08 401,059 130 225 130
نخ پلی استر 160D48FC 407,513 12 24 12
پلی استایرن مقاوم 7240 416,126 1,155 1,815 1,155
نخ پلی استر 500D96FB 445,293 54 144 54
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 387,159 1,650 2,550 1,650
نخ پلی استر 160D48FB 455,456 72 162 72
نخ پلی استر 250D48FC 396,810 12 60 12
نخ پلی استر 500D96FC 398,420 12 48 12
پلی استایرن انبساطی R310 365,309 750 800 750
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 220 418 220
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 293,958 0 80 80
پلی استایرن مقاوم 4512 409,100 242 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 401,059 40 60 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 387,159 825 1,250 825
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 387,159 525 800 525
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 373,432 500 800 500
پلی استایرن انبساطی R200 365,309 825 1,175 825
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 387,159 0 88 88
پلی استایرن معمولی 1540 401,059 1,595 2,233 1,595
پلی استایرن معمولی 1160 401,059 55 110 55
پلی استایرن معمولی 1115 401,059 0 16.5 16.5
پلی استایرن معمولی 1309 401,059 175 200 0
پلی استایرن معمولی 24N 401,059 176 0 0
نخ پلی استر گرید D 242,014 36 36 36
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 234 504 234
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 88 176 88
نخ پلی استر 160D48FA 479,427 110 132 110
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 289,124 696 848.25 696
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 287,770 522 1,805.25 522
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 287,770 522 1,696.50 522
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 339,889 108.75 369.75 108.75
پلی پروپیلن نساجی SF060 287,770 840 2,240 840
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 339,889 220 440 220
نخ پلی استر 48F280DTA 598,699 133 190 133
نخ پلی استر 96F560DTA 621,439 90 18 18
نخ پلی استر 48F280DTC 574,751 30 15 15
نخ پلی استر 48F280DTB 586,725 30 30 30
پلی پروپیلن نساجی Z30S 287,770 500 1,500 500
پلی پروپیلن نساجی HP552R 287,770 1,800 3,600 1,800
پلی پروپیلن نساجی HP510L 287,770 600 1,872 600
پلی پروپیلن نساجی HP550J 287,770 312 912 312
پلی پروپیلن نساجی HP552R 287,770 624 2,088 624
پلی پروپیلن فیلم HP525J 289,124 1,488 2,016 1,488
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 293,185 770 1,716 770
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 293,727 374 616 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 293,185 132 704 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 293,185 88 264 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 316,876 176 572 176
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 316,876 176 352 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 314,845 220 418 220
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 700,000 44 44 44
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700,000 44 44 44
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 770,000 20 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 725,000 20 20 20
نخ پلی استر SD485D96FAA 641,500 20 0 0
نخ پلی استر SD250D48FAA 669,725 20 0 0
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 260 220
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 60 60
نخ پلی استر SD485D96FAA 641,500 40 40 40
نخ پلی استر SD485D96FAA 641,500 20 0 0
پلی وینیل کلراید S65 240,031 2,640 4,820 2,640
نخ پلی استر SD250D48FAA 670,740 40 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 287,770 147 567 147
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 287,770 210 651 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 287,770 210 672 210
پلی پروپیلن نساجی HP510L 287,770 1,600 3,210 1,600
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 289,124 420 693 420
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 299,954 105 189 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 339,889 252 588 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 327,841 231 336 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 316,876 252 567 252
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 293,185 638 1,276 638
نخ پلی استر SD160D48FAA 683,487 20 100 20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 339,889 330 748 330
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 339,889 11 88 11
پلی پروپیلن فیلم HP525J 289,124 10 35 10
پلی پروپیلن فیلم HP525J 289,124 14 49 14
پلی پروپیلن نساجی HP565S 305,036 440 748 440
پلی پروپیلن نساجی HP550J 287,770 11 110 11
پلی پروپیلن نساجی Z30G 287,770 13 104 13
پلی پروپیلن نساجی V30G 287,770 18 81 18
پلی وینیل کلراید S65 240,031 3,762 6,149 3,762
پلی وینیل کلراید S65 240,031 1,500 3,110 1,500
پلی وینیل کلراید S65 240,031 2,398 4,224 2,398
پلی پروپیلن نساجی F30G 287,770 18 72 18
پلی وینیل کلراید S65 240,031 700 1,480 700
پلی وینیل کلراید E6834 318,386 506 649 506
پلی پروپیلن نساجی V30S 287,770 350 590 350
پلی پروپیلن نساجی HP550P 287,770 150 350 150
پلی پروپیلن نساجی HP550J 287,770 500 1,070 500
پلی پروپیلن نساجی HP500M 287,770 500 1,300 500
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 453,726 705.6 302.4 302.4
پلی استایرن انبساطی 422FC 369,641 35 50 15
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 303,050 55 55 55
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 303,050 2,304 1,824 1,680
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 260,421 768 504 456
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 293,958 400 20 20
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 293,958 0 80 80
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 458,588 423.36 423.36 423.36
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 458,588 181.44 100.8 80.64
پلی بوتادین رابر 1220 403,797 0 302.4 302.4
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 272,490 3,014 7,909 3,014
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 453,726 0 40.32 40.32
پلی استایرن انبساطی 221HS 371,361 120 320 120
پلی استایرن انبساطی 321HS 371,361 110 240 110
پلی استایرن انبساطی 422FC 369,641 0 10 10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 356,000 1,705 2,090 1,705
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 291,795 143 264 143
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 535,000 550 1,030 550
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 615,250 50 95 50
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 303,050 0 576 576
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 345,769 2,002 3,542 2,002
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 345,769 2,002 4,180 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 260,421 2,304 3,456 2,304
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 255,006 3,520 3,696 3,520
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 260,421 360 648 360
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 303,050 110 506 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 260,421 360 648 360
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 277,979 480 912 480
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 254,437 4,200 4,128 4,080
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 260,421 0 264 264
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 272,490 768 2,040 768
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 260,421 20 70 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 303,050 1,300 2,860 1,300
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 300,634 3,014 7,766 3,014
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 267,443 2,112 3,264 2,112
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 317,504 638 1,496 638
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 268,797 96 120 96
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 306,348 1,012 2,486 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 353,613 1,800 2,480 1,800
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 293,958 0 100 100
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 267,443 2,486 4,488 2,486
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 330,055 506 792 506
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 254,437 3,014 3,520 3,014
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA (پودر) 269,640 20 60 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 267,443 1,100 2,030 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 267,443 1,000 1,830 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 303,050 4,510 7,524 4,510
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 254,437 2,200 3,014 2,200
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 535,000 180 430 180
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 458,588 0 20.16 20.16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 305,342 1,980 3,366 1,980
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 319,882 1,518 2,354 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 299,355 2,508 3,564 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 308,797 1,848 2,398 1,848
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 330,055 3,000 3,390 3,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 280,179 550 1,232 550
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 267,443 1,518 2,596 1,518
جمع 110566 182247.58 106529.92
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.