خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 1 اردیبهشت 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 1 اردیبهشت 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)


آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 1 اردیبهشت 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 470,458 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 270,571 0 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) 247,356 1,056 1,056 1,024
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 246,804 1,104 304 288
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 293,959 1,952 896 608
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 44 4.4 4.4
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) 247,356 0 32 32
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 293,959 0 96 96
پلی بوتادین رابر 1220 416,793 504 100.8 100.8
پلی وینیل کلراید S57 342,631 800 970 750
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 50 50
پلی بوتادین رابر 1220 416,793 705.6 45.36 45.36
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 44 61.6 44
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 60 65 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 246,804 0 80 80
پلی بوتادین رابر 1220 416,793 0 20.16 20.16
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 362,859 550 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,226,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,296,500 40 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 416,793 0 20.16 20.16
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,246,500 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,149,700 30 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,101,200 40 0 0
پلی کربنات W1 1,266,500 40 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 400,135 0 10 10
پلی استایرن معمولی MP08 400,135 120 75 75
پلی استایرن معمولی 1551 400,135 990 877.5 765
پلی استایرن معمولی 1551 400,135 0 225 225
پلی استایرن مقاوم 6045 418,827 462 352 352
پلی استایرن معمولی 1115 400,135 154 33 33
پلی استایرن مقاوم 4512 414,639 198 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 400,135 170 230 170
نخ پلی استر گرید D 242,014 24 60 24
پلی استایرن مقاوم 7240 418,827 1,507 2,024 1,507
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 54 180 54
پلی استایرن معمولی 1540 400,135 1,804 2,739 1,804
پلی استایرن معمولی 1460 400,135 110 187 110
پلی استایرن معمولی 1160 400,135 110 231 110
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 440 836 440
نخ پلی استر 160D48FA 479,427 110 264 110
نخ پلی استر 160D48FB 455,456 72 198 72
نخ پلی استر 500D96FB 445,293 18 72 18
پلی استایرن معمولی 24N 400,135 176 0 0
پلی استایرن معمولی 1028 400,135 44 49.5 44
پلی استایرن معمولی 1309 400,135 175 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 110 352 110
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 750,000 40 20 20
نخ پلی استر SD250D48FAA 627,100 20 100 20
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 690,000 20 80 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 288,765 528 816 528
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 316,517 154 572 154
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 316,517 44 176 44
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 290,119 609 717.75 609
پلی وینیل کلراید S70 332,841 400 160 160
پلی پروپیلن نساجی HP552R 288,765 1,560 2,480 1,560
پودر پلی وینیل کلراید EP450 750,000 104 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 328,836 210 378 210
پلی وینیل کلراید E6834 318,386 506 605 506
پلی پروپیلن نساجی HP550P 288,765 50 50 50
پلی پروپیلن نساجی HP552R 288,765 30 30 30
پلی پروپیلن نساجی Z30S 288,765 990 1,584 990
پلی پروپیلن نساجی HP565S 306,091 18 24 18
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 680,000 44 154 44
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 680,000 44 176 44
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 694,000 38 152 38
نخ پلی استر SD485D96FAA 615,020 20 100 20
نخ پلی استر SD485D96FAA 615,020 20 120 20
پلی پروپیلن نساجی HP510L 288,765 672 1,296 672
نخ پلی استر 96F560DTA 586,725 95 323 95
نخ پلی استر 48F280DTB 543,779 60 90 60
پلی پروپیلن نساجی HP550J 288,765 312 456 312
پلی پروپیلن فیلم HP525J 290,119 1,080 1,488 1,080
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 294,180 550 1,452 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 294,722 264 506 264
پلی پروپیلن نساجی SF060 288,765 840 1,140 840
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 339,531 220 420 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 294,180 550 1,760 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 294,180 44 143 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 315,840 198 418 198
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 288,765 609 935.25 609
پلی پروپیلن نساجی 1102L 288,765 174 261 174
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 288,765 609 978.75 609
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 339,531 174 413.25 174
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 288,765 210 420 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 288,765 210 378 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 288,765 210 252 210
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 50 50
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 60 60
پلی وینیل کلراید S65 240,031 3,680 6,220 3,680
پلی پروپیلن نساجی HP510L 288,765 950 1,470 950
پلی پروپیلن نساجی Z30S 288,765 200 580 200
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 290,119 420 588 420
پلی وینیل کلراید S65 240,031 1,700 2,520 1,700
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 300,949 105 252 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 339,531 252 357 252
پلی وینیل کلراید S65 240,031 3,564 4,719 3,564
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 315,299 63 105 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 294,180 231 504 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 316,517 252 525 252
پلی وینیل کلراید S65 240,031 2,420 3,652 2,420
پلی وینیل کلراید S65 240,031 700 1,150 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R 288,765 200 320 200
پلی پروپیلن نساجی Z30S 288,765 150 230 150
پلی پروپیلن نساجی V30S 288,765 350 810 350
پلی پروپیلن نساجی HP500M 288,765 350 630 350
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 339,531 550 990 550
پلی پروپیلن فیلم HP525J 290,119 462 594 462
پلی پروپیلن نساجی C30S 288,765 880 1,232 880
پلی پروپیلن نساجی HP552R 288,765 990 1,452 990
پلی پروپیلن نساجی Z30S 288,765 21 28 21
پلی پروپیلن شیمیایی X30G 288,765 24 144 24
پلی پروپیلن نساجی HP565S 306,091 440 484 440
پلی پروپیلن نساجی HP550J 288,765 350 710 350
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 269,291 2,398 1,078 902
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 467,669 705.6 443.52 443.52
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 255,290 1,386 374 374
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 269,291 2,486 2,068 1,826
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 255,290 4,200 1,296 1,152
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 303,050 2,304 456 432
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 260,421 2,472 288 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 269,291 2,136 1,776 1,704
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 255,290 2,200 1,276 1,232
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 255,290 2,816 594 550
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 472,261 420 420 420
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S 316,182 1,518 1,518 1,518
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 269,291 700 420 330
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 60 60
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,485 3,014 4,631 3,014
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 276,985 220 484 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 292,373 110 220 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 269,291 0 528 528
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 269,291 0 176 176
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 467,669 0 60.48 60.48
پلی استایرن انبساطی 221HS 365,309 120 290 120
پلی استایرن انبساطی 321HS 365,309 110 190 110
پلی استایرن انبساطی 422FC 363,570 35 55 35
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 273,485 1,584 1,782 1,584
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 303,050 1,300 2,640 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 353,613 1,800 2,980 1,800
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 269,291 0 550 550
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 345,769 2,002 2,090 2,002
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 345,769 2,002 2,750 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 255,006 3,520 4,598 3,520
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 324,439 1,012 1,606 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 303,050 110 462 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 309,691 1,474 2,728 1,474
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 303,619 1,518 2,640 1,518
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,485 1,804 2,728 1,804
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 315,185 1,496 1,936 1,496
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 255,290 0 384 384
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 303,050 0 1,584 1,584
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 260,421 360 528 360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 260,421 360 648 360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 260,421 0 840 840
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 260,421 30 70 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 269,291 0 432 432
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 270,645 72 24 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 356,000 1,705 2,288 1,705
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 291,795 55 198 55
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 303,050 55 231 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 530,000 550 740 550
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 255,290 0 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 530,000 140 220 140
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 330,055 506 814 506
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 472,261 181.44 131.04 110.88
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 472,261 0 20.16 20.16
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 472,261 0 40.32 40.32
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 255,290 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 300,634 2,970 5,764 2,970
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 269,291 1,000 1,780 1,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 306,348 1,012 1,892 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 269,291 1,100 1,190 1,100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 317,504 1,012 1,166 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 303,050 4,510 6,754 4,510
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 330,055 2,500 2,970 2,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 282,115 110 380 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 269,291 0 210 210
جمع 112932.64 144462.16 98359.4
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است