خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 7 بهمن 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 7 بهمن 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 7 بهمن 1401

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 317,580 0 110 110
پلی کربنات 0407UR 1,000,000 120 20 20
پلی پروپیلن فیلم RP120L 401,766 110 242 110
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 396,914 87 87 87
پلی بوتادین رابر 1220 346,997 1,008 120.96 120.96
پلی کربنات 1012UR 1,000,000 200 115 115
پلی پروپیلن فیلم RP120Ls 401,766 330 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,105,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,035,000 40 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 346,997 705.6 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 107,500 40 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 105.6 17.6 17.6
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,035,000 101.2 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,055,000 40 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 385,057 0 60.48 60.48
پلی بوتادین رابر 1220 346,997 0 20.16 20.16
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 0 8.8 8.8
پلی کربنات 0407UR 1,000,000 0 25 25
پلی کربنات W1 1,075,000 40 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,000,000 0 5 5
پلی کربنات 1012UR 1,000,000 0 80 80
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 339,500 100 20 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 345,000 100 40 20
پلی استایرن معمولی MP08 368,620 170 580 170
پلی استایرن معمولی 1115 368,620 330 517 330
پلی استایرن مقاوم 7055 414,175 44 11 11
پلی استایرن معمولی 1540 368,620 1,210 2,420 1,210
نخ پلی استر 160D48FB 420,306 18 54 18
پلی استایرن معمولی 1309 368,620 170 405 170
نخ پلی استر گرید D 223,514 24 60 24
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 385,057 0 423.36 423.36
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 0 8.8 8.8
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 288,547 352 858 352
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 288,547 110 374 110
پلی پروپیلن نساجی V30S 280,461 250 880 250
پلی پروپیلن نساجی HP550J 280,461 250 780 250
پلی استایرن معمولی 1551 368,620 855 1,698.75 855
پلی استایرن مقاوم 7055 414,175 0 33 33
پلی استایرن معمولی 1028 368,620 66 143 66
پلی استایرن مقاوم 7240 388,289 1,001 2,354 1,001
نخ پلی استر 250D48FA 429,835 506 682 506
نخ پلی استر 250D48FB 408,343 36 90 36
نخ پلی استر 160D48FA 442,427 110 308 110
نخ پلی استر 500D96FB 410,143 18 54 18
نخ پلی استر 500D96FA 431,729 110 220 110
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 281,809 783 1,131 783
پلی پروپیلن نساجی 1102L 280,461 174 478.5 174
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 260 200
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 510,000 42 42 42
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 281,809 441 756 441
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 326,282 105 399 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 323,047 210 609 210
پلی وینیل کلراید S65 253,205 4,455 7,898 4,455
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 512,000 20 20 20
پلی وینیل کلراید E6834 297,748 550 792 550
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 326,282 110 418 110
پلی پروپیلن نساجی V30G 280,461 594 1,188 594
پلی پروپیلن نساجی Z30S 280,461 300 980 300
پلی وینیل کلراید S65 253,205 1,606 3,630 1,606
پلی وینیل کلراید S60 288,935 902 1,012 902
نخ پلی استر 48F280DTB 438,375 30 90 30
نخ پلی استر 48F280DTC 411,535 30 30 30
پلی کربنات 0407UR 1,000,000 0 5 5
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 339,500 0 10 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 345,000 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP510L 280,461 984 2,496 984
پلی پروپیلن نساجی HP550J 280,461 168 624 168
پلی پروپیلن نساجی HP552R 280,461 960 2,400 960
پلی پروپیلن فیلم HP525J 281,809 816 1,392 816
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 288,547 308 924 308
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 289,086 176 330 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 289,086 88 242 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 288,547 506 968 506
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 288,547 176 462 176
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 303,371 110 418 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 303,371 66 242 66
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 303,371 88 264 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 303,371 88 330 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 310,110 88 198 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 310,110 176 286 176
پلی پروپیلن نساجی HP510L 280,461 750 2,200 750
پلی پروپیلن نساجی HP500M 280,461 250 790 250
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 280,461 957 1,740 957
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 280,461 957 1,892.25 957
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 326,282 261 717.75 261
پلی وینیل کلراید S65 253,205 2,320 3,560 2,320
پلی وینیل کلراید S65 253,205 704 3,366 704
پلی پروپیلن نساجی SF060 280,461 840 1,660 840
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 326,282 200 460 200
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 80 80
پلی وینیل کلراید S70 332,841 400 420 400
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 280,461 210 651 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 280,461 210 609 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 280,461 210 588 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 292,590 147 336 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 303,371 168 441 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 288,547 63 189 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 288,547 147 273 147
پلی وینیل کلراید S65 253,205 1,500 2,510 1,500
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 303,371 396 836 396
پلی پروپیلن فیلم HP525J 281,809 550 946 550
پلی پروپیلن نساجی Z30S 280,461 880 1,694 880
پلی پروپیلن نساجی Z30G 280,461 330 638 330
پلی پروپیلن نساجی HP552R 280,461 440 1,166 440
پلی پروپیلن نساجی HP552R 280,461 1,300 3,040 1,300
نخ پلی استر 48F280DTA 447,321 114 437 114
پلی وینیل کلراید S60 288,935 616 979 616
نخ پلی استر 96F560DTA 473,510 38 114 38
پلی وینیل کلراید S65 253,205 440 1,782 440
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 388,301 1,000 820 810
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 388,301 500 245 245
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 388,301 300 70 70
پلی استایرن انبساطی R200 366,496 500 265 265
پلی استایرن انبساطی R310 366,496 600 245 245
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 247,349 1,716 3,080 1,716
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 412,968 564.48 120.96 120.96
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 320,417 1,518 1,298 1,298
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 248,601 360 456 360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 248,601 4,608 4,296 4,056
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 281,809 408 336 312
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 306,000 1,408 1,276 968
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 287,691 3,476 9,086 3,476
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 293,153 1,518 6,402 1,518
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 305,654 3,000 3,620 3,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 293,816 110 616 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 247,349 4,608 1,848 1,728
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 388,301 0 70 70
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 388,301 0 30 30
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 388,301 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R200 366,496 0 30 30
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 412,968 241.92 322.56 241.92
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 280,461 1,716 2,178 1,716
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 256,618 1,210 2,794 1,210
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 247,349 1,012 1,100 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 287,674 110 462 110
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 412,968 0 100.8 100.8
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 412,968 0 40.32 40.32
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 550,000 180 240 180
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 280,461 1,430 1,936 1,430
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 304,501 176 308 176
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 288,474 176 352 176
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 320,417 0 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 256,618 2,200 4,488 2,200
پلی استایرن انبساطی 221HS 366,496 120 260 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 248,601 240 336 240
پلی استایرن انبساطی 321HS 366,496 110 160 110
پلی استایرن انبساطی 422FC 364,750 20 55 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 265,573 408 576 408
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 248,601 0 552 552
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 280,461 1,488 2,040 1,488
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 280,461 504 696 504
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 281,809 0 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 272,183 1,656 3,096 1,656
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 248,601 1,008 1,104 1,008
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 306,000 0 187 187
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 273,531 360 480 360
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 256,618 528 1,392 528
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 265,573 33 55 33
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 284,423 2,002 3,300 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 279,428 33 121 33
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 290,112 1,386 2,926 1,386
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 550,000 550 715 550
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 303,927 2,002 3,982 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 303,817 1,518 2,706 1,518
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 256,618 2,200 5,522 2,200
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 280,461 800 1,890 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 280,461 1,300 2,070 1,300
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 272,183 4,202 7,216 4,202
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 280,461 1,100 1,870 1,100
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 632,500 55 140 55
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 320,417 3,212 4,774 3,212
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 243,210 3,300 4,180 3,300
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 272,183 1,300 2,400 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 328,886 1,800 2,780 1,800
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 247,349 2,420 2,530 2,420
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 247,349 0 432 432
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 247,349 1,800 3,096 1,800
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 407,265 1,512 524.16 524.16
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 407,265 0 20.16 20.16
جمع کل 113238.8 192378.37 106214.48
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است