خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 8 مهر 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 8 مهر 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)


آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 8 مهر 1401

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 300,205 200 20 20
پلی استایرن مقاوم 4512 384,300 198 11 11
پلی استایرن معمولی 1460 342,367 55 22 22
پلی استایرن معمولی 1160 342,367 55 55 55
پلی بوتادین رابر 1220 438,791 362.88 60.48 60.48
پلی استایرن مقاوم 6045 387,006 308 22 22
پلی پروپیلن فیلم RP120L 402,640 110 66 66
پلی پروپیلن فیلم RP120L 402,640 0 22 22
پلی استایرن معمولی MP08 342,367 160 160 160
پلی استایرن انبساطی F305 366,570 500 435 280
پلی استایرن انبساطی F305 366,570 0 205 205
پلی استایرن مقاوم 7240 387,006 1,001 418 374
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,171,636 101.2 66 66
پلی بوتادین رابر 1220 438,791 1,008 383.04 383.04
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 380,135 500 1,075 500
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 380,135 100 415 100
پلی استایرن انبساطی R200 358,907 100 345 100
پلی استایرن انبساطی R310 358,907 75 205 75
پلی استایرن معمولی 1551 342,367 855 281.25 146.25
پلی وینیل کلراید S57 229,065 200 350 200
پلی استایرن معمولی 1540 342,367 1,001 297 231
پلی وینیل کلراید S70 234,763 300 540 300
پلی استایرن انبساطی 422FC 357,112 35 50 35
نخ پلی استر گرید D 214,014 24 48 24
نخ پلی استر 160D48FB 402,256 18 36 18
نخ پلی استر 250D48FA 410,835 330 374 330
نخ پلی استر 500D96FA 412,729 110 220 110
نخ پلی استر 160D48FA 423,427 110 242 110
نخ پلی استر 250D48FB 390,293 36 72 36
پلی کربنات 1012UR 1,075,728 120 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 220,770 160 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 357,112 100 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 387,006 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1540 342,367 0 143 143
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,105,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,175,000 40 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 387,006 0 11 11
پلی استایرن مقاوم 7055 414,097 44 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,075,728 80 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 342,367 110 22 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,125,000 40 0 0
پلی استایرن معمولی 1028 342,367 66 0 0
پلی کربنات W1 1,145,000 40 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 342,367 176 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 101.2 0 0
پلی وینیل کلراید S65 227,925 2,200 4,240 2,200
پلی وینیل کلراید S65 227,925 2,618 4,224 2,618
پلی وینیل کلراید E6834 259,835 495 550 495
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 283,600 176 638 176
پلی پروپیلن نساجی HP510L 274,660 960 2,424 960
پلی پروپیلن نساجی HP552R 274,660 600 936 600
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 274,660 252 630 252
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 398,042 522 130.5 130.5
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 274,660 42 84 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 283,600 84 210 84
پلی پروپیلن نساجی Z30S 274,660 200 540 200
پلی پروپیلن نساجی HP552R 274,660 1,562 2,266 1,562
پلی پروپیلن نساجی Z30S 274,660 440 1,188 440
پلی پروپیلن فیلم HP525J 278,491 506 792 506
نخ پلی استر 48F280DTA 417,937 0 19 19
نخ پلی استر 48F280DTA 417,937 133 114 114
نخ پلی استر 48F280DTC 376,143 45 15 15
پلی وینیل کلراید S65 227,925 1,500 1,980 1,500
پلی پروپیلن فیلم HP525J 278,491 360 576 360
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 284,111 88 330 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 283,600 440 1,166 440
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 304,036 176 462 176
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 304,036 88 264 88
پلی پروپیلن نساجی SF060 274,660 600 1,440 600
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 304,036 220 308 220
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 325,750 210 399 210
پلی پروپیلن نساجی HP550J 274,660 240 792 240
پلی پروپیلن فیلم HP525J 278,491 360 576 360
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 304,036 88 242 88
پلی وینیل کلراید S65 227,925 3,014 4,884 3,014
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 274,660 210 525 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 274,660 210 840 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 278,491 504 861 504
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 288,709 105 210 105
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 274,660 348 1,109.25 348
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 304,036 147 273 147
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 278,491 522 739.5 522
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 303,525 42 105 42
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 274,660 261 1,131 261
پلی پروپیلن نساجی 1102L 274,660 174 413.25 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 325,750 261 609 261
پلی پروپیلن نساجی HP552R 274,660 800 1,640 800
پلی پروپیلن نساجی V30S 274,660 120 240 120
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 316,298 126 357 126
پلی پروپیلن نساجی C30S 274,660 880 2,178 880
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 325,750 357 693 357
نخ پلی استر 48F280DTB 401,220 30 40 30
نخ پلی استر 96F560DTA 419,831 38 95 38
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 232,076 2,200 3,806 2,200
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 256,791 1,200 1,536 1,200
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 232,076 1,008 960 816
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 268,669 1,200 840 648
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 268,669 1,408 1,320 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 232,076 2,200 2,926 2,200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 279,117 2,486 2,354 2,266
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 296,000 1,518 2,068 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 296,000 550 616 550
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 309,647 1,518 2,398 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 315,020 836 1,012 660
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 303,709 2,134 2,772 2,134
پلی استایرن انبساطی 221HS 358,907 120 225 120
پلی استایرن انبساطی 321HS 358,907 110 175 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 285,382 2,002 1,573 1,551
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 285,382 110 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 239,401 55 66 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 268,669 1,000 1,040 980
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 227,598 704 1,100 704
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 231,821 1,606 2,112 1,606
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 276,729 154 220 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 268,669 484 550 330
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 393,881 1,008 302.4 302.4
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 297,208 3,300 2,332 1,804
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 253,898 110 66 66
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 306,157 1,800 3,180 1,800
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 232,076 3,102 2,398 2,200
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 256,791 120 480 120
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 264,454 480 648 480
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 282,103 220 374 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 268,669 1,210 572 396
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 256,791 5,500 6,622 5,500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 282,913 3,000 3,760 3,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 232,707 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 232,707 1,320 408 336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 227,598 360 288 288
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 232,076 0 192 192
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 268,669 0 168 168
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 268,669 0 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 284,836 1,518 1,518 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 279,117 2,508 3,212 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 279,117 0 220 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 287,286 418 528 418
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 324,069 1,012 2,222 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 315,020 0 176 176
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 285,382 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 262,068 352 451 352
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 540,000 555 370 350
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 540,000 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 268,669 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 268,669 1,000 1,470 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 292,850 110 198 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 268,669 814 1,078 418
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 268,669 0 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 297,208 0 913 913
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 227,598 3,003 3,575 3,003
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 256,791 220 363 187
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 256,791 0 33 33
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 540,000 140 160 140
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 285,382 1,300 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 231,821 2,016 3,216 2,016
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) 276,821 55 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 232,076 0 770 770
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 282,103 154 462 154
جمع 93632.28 123963.7 82036.67
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است