×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر

خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)


آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۸ مهر ۱۴۰۱

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۳۰۰,۲۰۵ ۲۰۰ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۳۸۴,۳۰۰ ۱۹۸ ۱۱ ۱۱
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۳۴۲,۳۶۷ ۵۵ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۳۴۲,۳۶۷ ۵۵ ۵۵ ۵۵
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۳۸,۷۹۱ ۳۶۲٫۸۸ ۶۰٫۴۸ ۶۰٫۴۸
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۳۸۷,۰۰۶ ۳۰۸ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۰۲,۶۴۰ ۱۱۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۰۲,۶۴۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۴۲,۳۶۷ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰
پلی استایرن انبساطی F305 ۳۶۶,۵۷۰ ۵۰۰ ۴۳۵ ۲۸۰
پلی استایرن انبساطی F305 ۳۶۶,۵۷۰ ۰ ۲۰۵ ۲۰۵
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۳۸۷,۰۰۶ ۱,۰۰۱ ۴۱۸ ۳۷۴
اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC ۱,۱۷۱,۶۳۶ ۱۰۱٫۲ ۶۶ ۶۶
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۳۸,۷۹۱ ۱,۰۰۸ ۳۸۳٫۰۴ ۳۸۳٫۰۴
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۸۰,۱۳۵ ۵۰۰ ۱,۰۷۵ ۵۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۸۰,۱۳۵ ۱۰۰ ۴۱۵ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۵۸,۹۰۷ ۱۰۰ ۳۴۵ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۵۸,۹۰۷ ۷۵ ۲۰۵ ۷۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۴۲,۳۶۷ ۸۵۵ ۲۸۱٫۲۵ ۱۴۶٫۲۵
پلی وینیل کلراید S57 ۲۲۹,۰۶۵ ۲۰۰ ۳۵۰ ۲۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۴۲,۳۶۷ ۱,۰۰۱ ۲۹۷ ۲۳۱
پلی وینیل کلراید S70 ۲۳۴,۷۶۳ ۳۰۰ ۵۴۰ ۳۰۰
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC ۳۵۷,۱۱۲ ۳۵ ۵۰ ۳۵
نخ پلی استر گرید D ۲۱۴,۰۱۴ ۲۴ ۴۸ ۲۴
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۴۰۲,۲۵۶ ۱۸ ۳۶ ۱۸
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۴۱۰,۸۳۵ ۳۳۰ ۳۷۴ ۳۳۰
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۴۱۲,۷۲۹ ۱۱۰ ۲۲۰ ۱۱۰
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۴۲۳,۴۲۷ ۱۱۰ ۲۴۲ ۱۱۰
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB ۳۹۰,۲۹۳ ۳۶ ۷۲ ۳۶
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۱,۰۷۵,۷۲۸ ۱۲۰ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 ۲۲۰,۷۷۰ ۱۶۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 ۳۵۷,۱۱۲ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۳۸۷,۰۰۶ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۴۲,۳۶۷ ۰ ۱۴۳ ۱۴۳
آلیاژ پلی کربنات ABS ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۳۸۷,۰۰۶ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی استایرن مقاوم ۷۰۵۵ ۴۱۴,۰۹۷ ۴۴ ۰ ۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۱,۰۷۵,۷۲۸ ۸۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۴۲,۳۶۷ ۱۱۰ ۲۲ ۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸ ۳۴۲,۳۶۷ ۶۶ ۰ ۰
پلی کربنات W1 ۱,۱۴۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۲۴N ۳۴۲,۳۶۷ ۱۷۶ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۰۴۳,۹۹۴ ۱۰۱٫۲ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۲۷,۹۲۵ ۲,۲۰۰ ۴,۲۴۰ ۲,۲۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۲۷,۹۲۵ ۲,۶۱۸ ۴,۲۲۴ ۲,۶۱۸
پلی وینیل کلراید E6834 ۲۵۹,۸۳۵ ۴۹۵ ۵۵۰ ۴۹۵
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۲۸۳,۶۰۰ ۱۷۶ ۶۳۸ ۱۷۶
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۲۷۴,۶۶۰ ۹۶۰ ۲,۴۲۴ ۹۶۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۷۴,۶۶۰ ۶۰۰ ۹۳۶ ۶۰۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۲۷۴,۶۶۰ ۲۵۲ ۶۳۰ ۲۵۲
پلی پروپیلن فیلم RG3420L ۳۹۸,۰۴۲ ۵۲۲ ۱۳۰٫۵ ۱۳۰٫۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۲۷۴,۶۶۰ ۴۲ ۸۴ ۴۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۲۸۳,۶۰۰ ۸۴ ۲۱۰ ۸۴
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲۷۴,۶۶۰ ۲۰۰ ۵۴۰ ۲۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۷۴,۶۶۰ ۱,۵۶۲ ۲,۲۶۶ ۱,۵۶۲
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲۷۴,۶۶۰ ۴۴۰ ۱,۱۸۸ ۴۴۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۷۸,۴۹۱ ۵۰۶ ۷۹۲ ۵۰۶
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۴۱۷,۹۳۷ ۰ ۱۹ ۱۹
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۴۱۷,۹۳۷ ۱۳۳ ۱۱۴ ۱۱۴
نخ پلی استر ۴۸F280DTC ۳۷۶,۱۴۳ ۴۵ ۱۵ ۱۵
پلی وینیل کلراید S65 ۲۲۷,۹۲۵ ۱,۵۰۰ ۱,۹۸۰ ۱,۵۰۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۷۸,۴۹۱ ۳۶۰ ۵۷۶ ۳۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۸۴,۱۱۱ ۸۸ ۳۳۰ ۸۸
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۲۸۳,۶۰۰ ۴۴۰ ۱,۱۶۶ ۴۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۰۴,۰۳۶ ۱۷۶ ۴۶۲ ۱۷۶
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۰۴,۰۳۶ ۸۸ ۲۶۴ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۲۷۴,۶۶۰ ۶۰۰ ۱,۴۴۰ ۶۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۰۴,۰۳۶ ۲۲۰ ۳۰۸ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۳۲۵,۷۵۰ ۲۱۰ ۳۹۹ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۲۷۴,۶۶۰ ۲۴۰ ۷۹۲ ۲۴۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۷۸,۴۹۱ ۳۶۰ ۵۷۶ ۳۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S ۳۰۴,۰۳۶ ۸۸ ۲۴۲ ۸۸
پلی وینیل کلراید S65 ۲۲۷,۹۲۵ ۳,۰۱۴ ۴,۸۸۴ ۳,۰۱۴
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۲۷۴,۶۶۰ ۲۱۰ ۵۲۵ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۲۷۴,۶۶۰ ۲۱۰ ۸۴۰ ۲۱۰
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۲۷۸,۴۹۱ ۵۰۴ ۸۶۱ ۵۰۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۲۸۸,۷۰۹ ۱۰۵ ۲۱۰ ۱۰۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۲۷۴,۶۶۰ ۳۴۸ ۱,۱۰۹٫۲۵ ۳۴۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۰۴,۰۳۶ ۱۴۷ ۲۷۳ ۱۴۷
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۲۷۸,۴۹۱ ۵۲۲ ۷۳۹٫۵ ۵۲۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۳۰۳,۵۲۵ ۴۲ ۱۰۵ ۴۲
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۲۷۴,۶۶۰ ۲۶۱ ۱,۱۳۱ ۲۶۱
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L ۲۷۴,۶۶۰ ۱۷۴ ۴۱۳٫۲۵ ۱۷۴
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۳۲۵,۷۵۰ ۲۶۱ ۶۰۹ ۲۶۱
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۷۴,۶۶۰ ۸۰۰ ۱,۶۴۰ ۸۰۰
پلی پروپیلن نساجی V30S ۲۷۴,۶۶۰ ۱۲۰ ۲۴۰ ۱۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۳۱۶,۲۹۸ ۱۲۶ ۳۵۷ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی C30S ۲۷۴,۶۶۰ ۸۸۰ ۲,۱۷۸ ۸۸۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۲۵,۷۵۰ ۳۵۷ ۶۹۳ ۳۵۷
نخ پلی استر ۴۸F280DTB ۴۰۱,۲۲۰ ۳۰ ۴۰ ۳۰
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۴۱۹,۸۳۱ ۳۸ ۹۵ ۳۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۲,۰۷۶ ۲,۲۰۰ ۳,۸۰۶ ۲,۲۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۲۵۶,۷۹۱ ۱,۲۰۰ ۱,۵۳۶ ۱,۲۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۲,۰۷۶ ۱,۰۰۸ ۹۶۰ ۸۱۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۲۶۸,۶۶۹ ۱,۲۰۰ ۸۴۰ ۶۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۲۶۸,۶۶۹ ۱,۴۰۸ ۱,۳۲۰ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۳۲,۰۷۶ ۲,۲۰۰ ۲,۹۲۶ ۲,۲۰۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۷۹,۱۱۷ ۲,۴۸۶ ۲,۳۵۴ ۲,۲۶۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۹۶,۰۰۰ ۱,۵۱۸ ۲,۰۶۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۹۶,۰۰۰ ۵۵۰ ۶۱۶ ۵۵۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۰۹,۶۴۷ ۱,۵۱۸ ۲,۳۹۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۳۱۵,۰۲۰ ۸۳۶ ۱,۰۱۲ ۶۶۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۳۰۳,۷۰۹ ۲,۱۳۴ ۲,۷۷۲ ۲,۱۳۴
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS ۳۵۸,۹۰۷ ۱۲۰ ۲۲۵ ۱۲۰
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS ۳۵۸,۹۰۷ ۱۱۰ ۱۷۵ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۸۵,۳۸۲ ۲,۰۰۲ ۱,۵۷۳ ۱,۵۵۱
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۰۳۰UA ۲۸۵,۳۸۲ ۱۱۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۲۳۹,۴۰۱ ۵۵ ۶۶ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۲۶۸,۶۶۹ ۱,۰۰۰ ۱,۰۴۰ ۹۸۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۲۲۷,۵۹۸ ۷۰۴ ۱,۱۰۰ ۷۰۴
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۳۱,۸۲۱ ۱,۶۰۶ ۲,۱۱۲ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۲۷۶,۷۲۹ ۱۵۴ ۲۲۰ ۱۵۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۲۶۸,۶۶۹ ۴۸۴ ۵۵۰ ۳۳۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۳۹۳,۸۸۱ ۱,۰۰۸ ۳۰۲٫۴ ۳۰۲٫۴
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۹۷,۲۰۸ ۳,۳۰۰ ۲,۳۳۲ ۱,۸۰۴
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۲۵۳,۸۹۸ ۱۱۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۰۶,۱۵۷ ۱,۸۰۰ ۳,۱۸۰ ۱,۸۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۳۲,۰۷۶ ۳,۱۰۲ ۲,۳۹۸ ۲,۲۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۲۵۶,۷۹۱ ۱۲۰ ۴۸۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۲۶۴,۴۵۴ ۴۸۰ ۶۴۸ ۴۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 ۲۸۲,۱۰۳ ۲۲۰ ۳۷۴ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۲۶۸,۶۶۹ ۱,۲۱۰ ۵۷۲ ۳۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۵۶,۷۹۱ ۵,۵۰۰ ۶,۶۲۲ ۵,۵۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۸۲,۹۱۳ ۳,۰۰۰ ۳,۷۶۰ ۳,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV ۲۳۲,۷۰۷ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV ۲۳۲,۷۰۷ ۱,۳۲۰ ۴۰۸ ۳۳۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ ۲۲۷,۵۹۸ ۳۶۰ ۲۸۸ ۲۸۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۲,۰۷۶ ۰ ۱۹۲ ۱۹۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۲۶۸,۶۶۹ ۰ ۱۶۸ ۱۶۸
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۲۶۸,۶۶۹ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۸۴,۸۳۶ ۱,۵۱۸ ۱,۵۱۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۷۹,۱۱۷ ۲,۵۰۸ ۳,۲۱۲ ۲,۵۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۷۹,۱۱۷ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۲۸۷,۲۸۶ ۴۱۸ ۵۲۸ ۴۱۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۲۴,۰۶۹ ۱,۰۱۲ ۲,۲۲۲ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۳۱۵,۰۲۰ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۸۵,۳۸۲ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۲۶۲,۰۶۸ ۳۵۲ ۴۵۱ ۳۵۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۵ ۳۷۰ ۳۵۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۲۶۸,۶۶۹ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۲۶۸,۶۶۹ ۱,۰۰۰ ۱,۴۷۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۲۹۲,۸۵۰ ۱۱۰ ۱۹۸ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۲۶۸,۶۶۹ ۸۱۴ ۱,۰۷۸ ۴۱۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۲۶۸,۶۶۹ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۹۷,۲۰۸ ۰ ۹۱۳ ۹۱۳
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۲۷,۵۹۸ ۳,۰۰۳ ۳,۵۷۵ ۳,۰۰۳
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۲۵۶,۷۹۱ ۲۲۰ ۳۶۳ ۱۸۷
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۲۵۶,۷۹۱ ۰ ۳۳ ۳۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۵۴۰,۰۰۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۴۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۸۵,۳۸۲ ۱,۳۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۳۱,۸۲۱ ۲,۰۱۶ ۳,۲۱۶ ۲,۰۱۶
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) ۲۷۶,۸۲۱ ۵۵ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۳۲,۰۷۶ ۰ ۷۷۰ ۷۷۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۲۸۲,۱۰۳ ۱۵۴ ۴۶۲ ۱۵۴
جمع ۹۳۶۳۲٫۲۸ ۱۲۳۹۶۳٫۷ ۸۲۰۳۶٫۶۷
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت
0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.