خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 18 شهریور 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 18 شهریور 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 18 شهریور 1401

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE 304,586 0 20 20
پلی استایرن مقاوم 6045 404,189 0 110 110
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 350,403 100 5 5
پلی بوتادین رابر 1220 456,233 362.88 100.8 100.8
پلی استایرن انبساطی F305 359,710 400 355 335
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,171,636 101.2 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 219,200 208 32 16
پلی پروپیلن فیلم RP120L 408,965 330 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 350,403 0 15 15
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 301,178 400 60 60
پلی استایرن انبساطی F305 359,710 0 65 65
پلی بوتادین رابر 1220 456,233 705.6 161.28 161.28
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 123.2 61.6 61.6
پلی کربنات 1012UR 1,075,728 120 10 10
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 254,918 160 496 160
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 373,042 300 935 300
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 373,042 150 445 150
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 373,042 400 695 400
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 359,710 30 165 30
پلی استایرن انبساطی R200 352,163 40 330 40
پلی استایرن انبساطی R310 352,163 70 320 70
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 373,042 396 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 355,433 560 600 560
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,105,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,125,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,145,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,175,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 0 4.4 4.4
پلی کربنات 0407UR 1,075,728 80 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 359,710 170 325 170
پلی بوتادین رابر 1220 456,233 0 20.16 20.16
پلی استایرن معمولی 24N 343,862 176 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 343,862 170 205 0
پلی بوتادین رابر 1220 456,233 0 302.4 302.4
پلی استایرن مقاوم 4512 400,470 198 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 343,862 0 10 10
پلی استایرن معمولی MP08 343,862 300 190 100
پلی استایرن معمولی 1115 343,862 220 187 165
پلی استایرن مقاوم 6045 404,107 550 93.5 77
پلی استایرن معمولی 1028 343,862 66 44 44
پلی استایرن مقاوم 7055 432,395 44 0 0
پلی استایرن معمولی 1460 343,862 0 22 22
پلی استایرن معمولی 1460 343,862 308 88 66
پلی استایرن معمولی 1160 343,862 308 110 22
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 262,802 33 33 33
پلی استایرن انبساطی 422FC 350,403 45 95 45
پلی استایرن معمولی 1551 343,862 1,001.25 1,113.75 798.75
پلی استایرن معمولی 1551 343,862 0 90 90
پلی استایرن مقاوم 7240 404,107 1,199 1,089 1,045
پلی استایرن معمولی 1540 343,862 1,507 1,771 1,441
پلی استایرن معمولی 1540 343,862 0 66 66
پلی استایرن معمولی 1540 343,862 1,001 1,221 1,001
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE 304,951 100 40 20
پلی پروپیلن نساجی HP502N 282,941 400 60 60
پلی پروپیلن نساجی HP502N 282,941 0 80 80
نخ پلی استر گرید D 211,514 12 36 12
نخ پلی استر 160D48FA 418,427 110 264 110
نخ پلی استر 160D48FC 355,663 28 28 28
نخ پلی استر 160D48FB 397,506 18 54 18
نخ پلی استر 250D48FA 405,835 220 572 220
نخ پلی استر 500D96FA 407,729 110 242 110
نخ پلی استر 250D48FB 385,543 18 90 18
پلی استایرن مقاوم 6045 404,107 0 5.5 5.5
پلی استایرن مقاوم 6045 404,107 0 66 66
پلی استایرن معمولی 1551 343,862 0 22.5 22.5
پلی استایرن مقاوم 7240 404,107 0 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE 304,951 0 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 492,580 20 40 20
نخ پلی استر SD485D96FAA 434,520 20 0 0
نخ پلی استر SD485D96FAA 433,820 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 490,999 20 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 273,481 1,100 1,700 1,100
پلی پروپیلن نساجی Z30S 273,481 300 600 300
نخ پلی استر 48F280DTA 415,937 209 171 171
نخ پلی استر 48F280DTB 399,300 70 40 40
نخ پلی استر 48F280DTB 399,300 0 30 30
نخ پلی استر 48F280DTC 386,821 45 0 0
نخ پلی استر 48F180DTC 391,265 30 0 0
نخ پلی استر 96F560DTC 380,462 20 20 20
پلی وینیل کلراید S65 234,052 2,200 3,940 2,200
پلی پروپیلن نساجی HP510L 273,481 192 1,224 192
پلی پروپیلن نساجی HP550J 273,481 792 1,128 792
پلی پروپیلن فیلم HP525J 277,272 720 1,200 720
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 291,169 154 506 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 291,675 110 396 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 291,169 660 1,672 660
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 291,169 154 330 154
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 295,591 330 792 330
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 295,591 154 374 154
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 311,384 154 242 154
پلی پروپیلن نساجی HP510L 273,481 96 432 96
پلی پروپیلن نساجی HP552R 273,481 720 1,296 720
پلی وینیل کلراید E6834 266,820 506 759 506
پلی وینیل کلراید S65 234,052 1,200 2,260 1,200
پلی وینیل کلراید S65 234,052 2,904 4,653 2,904
پلی وینیل کلراید S65 234,052 2,002 3,762 2,002
پلی وینیل کلراید S65 234,052 1,000 1,880 1,000
پلی پروپیلن نساجی SF060 273,481 1,200 2,720 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 317,070 168 630 168
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 273,481 273 651 273
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 273,481 273 567 273
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 273,481 273 882 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 273,481 42 147 42
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 277,272 609 1,029 609
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 287,379 126 168 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 317,070 252 588 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 323,513 147 483 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 310,879 42 126 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 291,169 147 273 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 295,591 126 357 126
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 395,530 87 130.5 65.25
پلی پروپیلن نساجی HP552R 273,481 1,320 2,156 1,320
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 291,169 240 1,220 240
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 273,481 870 2,349 870
پلی پروپیلن نساجی Z30S 273,481 1,320 1,584 1,320
پلی پروپیلن نساجی C30S 273,481 528 1,958 528
پلی پروپیلن نساجی 1102L 273,481 174 761.25 174
پلی پروپیلن نساجی V30S 273,481 40 160 40
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 317,070 174 565.5 174
پلی پروپیلن نساجی C30S 273,481 24 72 24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 273,481 348 783 348
نخ پلی استر SD250D48FAA 436,266 20 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 295,591 506 1,078 506
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 273,481 609 1,087.50 609
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 317,070 20 250 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 312,015 264 418 264
پلی استایرن مقاوم 6045 404,107 0 11 11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 255,089 1,300 2,000 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 302,973 1,800 3,240 1,800
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 247,436 90 200 90
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 230,191 840 624 624
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 230,191 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 230,191 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 230,191 840 192 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 225,138 840 192 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 230,191 504 312 216
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 230,191 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 225,398 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 225,398 504 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 283,280 96 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 283,280 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 259,890 1,104 1,872 1,104
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 287,307 2,508 1,430 1,078
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 287,307 0 154 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 329,253 0 132 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 329,253 1,738 1,804 1,606
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 314,601 1,650 2,420 1,650
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 276,470 1,496 1,958 1,496
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 227,167 1,416 1,920 1,416
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 308,567 1,738 2,178 1,738
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 225,398 600 336 216
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 225,398 0 24 24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 270,920 4,004 4,158 4,004
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 225,138 704 1,100 704
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 259,890 1,000 1,790 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 259,890 1,000 2,150 1,000
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 413,959 210 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 320,059 110 198 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 225,398 2,200 2,882 2,200
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 227,167 1,606 2,112 1,606
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 225,398 0 264 264
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 225,398 1,804 1,474 1,144
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 225,398 0 308 308
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 267,686 154 220 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 283,280 110 330 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 530,000 180 220 180
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 259,890 1,298 1,760 1,298
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 413,959 423.36 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 259,890 1,408 2,464 1,408
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 225,398 0 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 225,398 2,200 902 572
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 225,398 0 418 418
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 227,167 880 1,166 880
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 396,129 302.4 201.6 201.6
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 294,516 3,300 2,486 2,266
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 294,516 0 1,034 1,034
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 225,138 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 225,138 3,003 3,047 2,981
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 255,089 1,100 660 550
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 255,089 0 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 255,089 0 264 264
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 246,775 110 187 110
پلی استایرن انبساطی 221HS 355,027 180 260 180
پلی استایرن انبساطی 321HS 355,027 165 255 165
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 282,297 0 22 22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 282,297 2,002 1,375 1,375
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 255,089 1,080 1,680 1,080
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 262,669 720 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 280,355 2,800 4,650 2,800
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 282,297 209 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 259,235 352 594 352
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 256,352 220 352 198
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 530,000 555 465 440
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 530,000 0 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 255,089 0 430 430
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 255,089 4,800 4,010 3,520
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 259,890 1,100 1,408 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 272,884 440 704 440
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 225,398 1,100 638 506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 225,398 0 198 198
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 227,167 0 330 330
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 227,167 3,102 2,156 2,002
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 413,959 302.4 80.64 80.64
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 413,959 0 161.28 161.28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 413,959 0 60.48 60.48
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 413,959 1,008 1,008 1,008
جمع کل 105939.29 140938.6 92169.64
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است