×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰  .::.  اخبار منتشر شده : 3 خبر

خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۷ آبان ۱۴۰۰

نام کالا قیمت پایه عرضه عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۷۱,۲۲۴ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۵۳,۲۲۰ ۰ ۳۹۶ ۳۹۶
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۹۶۵,۸۵۲ ۹۰ ۵ ۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۵۶,۲۹۸ ۵۰۰ ۷۰۰ ۴۵۵
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۴۴,۷۸۱ ۵۴ ۳۶ ۱۸
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 ۲۵۲,۸۳۱ ۵۰۰ ۳۷۰ ۳۵۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۳۷,۳۲۶ ۵۰۰ ۳۴۰ ۳۱۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۱۰,۷۳۷ ۲۹۷ ۲۲۰ ۱۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۵۶,۲۹۸ ۳۰۰ ۳۰ ۱۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۳۷,۳۲۶ ۶۰۰ ۱۲۵ ۱۱۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۳۷۴,۳۶۴ ۵۰۴ ۲۴۱٫۹۲ ۲۴۱٫۹۲
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 ۳۴۳,۹۹۵ ۵۰ ۳۰ ۲۰
نخ پلی استر ۱۶۰D48FC ۳۰۸,۴۸۸ ۸۴ ۱۴ ۱۴
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۱۵۶,۹۷۸ ۷۴٫۸ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B03 ۲۹۸,۷۹۸ ۵۰۰ ۱۴۰ ۱۴۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۳۷۴,۳۶۴ ۷۰۵٫۶ ۱۲۰٫۹۶ ۱۲۰٫۹۶
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۴۵,۸۲۸ ۳۳۰ ۱۱ ۱۱
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۳۵۶,۲۹۸ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) ۲۵۳,۷۰۴ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۴۵,۸۲۸ ۷۹۸٫۷۵ ۱,۰۶۸٫۷۵ ۷۹۸٫۷۵
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۳۵۲,۲۲۹ ۲۲۰ ۳۷۴ ۲۲۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۴۵,۸۲۸ ۱۰۰ ۲۵۰ ۱۰۰
پلی استایرن معمولی ۳۲N ۳۴۸,۵۹۵ ۱۱۰ ۲۸۶ ۱۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۵۶,۲۹۸ ۸۰۰ ۱,۳۵۵ ۸۰۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B01 ۲۹۸,۷۹۸ ۵۰۰ ۹۲۰ ۵۰۰
پلی وینیل کلراید S57 ۴۶۸,۶۶۴ ۳۰۰ ۴۹۰ ۳۰۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۱۰,۷۳۷ ۹۰۲ ۱,۱۳۳ ۹۰۲
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۴۵,۸۲۸ ۹۰۲ ۱,۵۹۵ ۹۰۲
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۳۳۵,۶۳۹ ۴۰ ۷۵ ۴۰
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۳۵۰,۳۳۵ ۲۲۰ ۶۸۲ ۲۲۰
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۳۶۲,۹۲۷ ۲۲۰ ۲۴۲ ۲۲۰
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB ۳۳۲,۸۱۸ ۷۲ ۱۶۲ ۷۲
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۹۶۵,۸۵۲ ۹۰ ۱۶۰ ۹۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۱,۲۴۵,۸۹۴ ۸۳٫۶ ۱۴۵٫۲ ۸۳٫۶
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۳۵۶,۲۹۸ ۲۲۰ ۲۲۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۰۴,۵۷۵ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی کربنات W1 ۱,۰۰۶,۵۵۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۱,۰۲۱,۵۵۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۹۶۸,۳۵۰ ۶۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۹۸۳,۶۵۰ ۶۰ ۰ ۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۰۲ ۳۹۶,۵۹۳ ۱۰۰٫۸ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد E011P ۱,۲۰۱,۴۳۶ ۶۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۳۷,۳۲۶ ۰ ۹۰ ۹۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B03 ۲۹۸,۷۹۸ ۰ ۲۸۰ ۲۸۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۵۶,۲۹۸ ۰ ۴۵ ۴۵
نخ پلی استر ۱۶۰D48FC ۳۰۸,۴۸۸ ۰ ۲۸ ۲۸
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۱۵۶,۹۷۸ ۰ ۱۷٫۶ ۱۷٫۶
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۵۶,۲۹۸ ۰ ۵ ۵
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۴۴,۷۸۱ ۰ ۳۶ ۳۶
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۹۶۵,۸۵۲ ۰ ۵ ۵
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۱۰,۷۳۷ ۰ ۲۲ ۲۲
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۱۵۶,۹۷۸ ۰ ۱۳٫۲ ۱۳٫۲
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۳۷۴,۳۶۴ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۳۹۳,۷۵۴ ۰ ۱۰۰٫۸ ۱۰۰٫۸
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۳۷۱,۲۲۴ ۵۵۰ ۲۴۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن نساجی V30S ۳۷۱,۲۲۴ ۷۴۸ ۲۶۴ ۲۲۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۷۱,۲۲۴ ۴۲۰ ۴۶۲ ۳۹۹
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۹۲,۷۶۳ ۵۵۰ ۱۱۰ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۱,۲۲۴ ۱,۱۰۰ ۱,۲۵۴ ۱,۰۵۶
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۹۵,۲۳۱ ۲۲۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی پروپیلن پزشکی V30GA ۳۷۳,۴۴۷ ۱,۵۰۰ ۱,۳۶۰ ۱,۳۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R ۳۷۸,۴۴۸ ۳۰ ۳۰ ۳۰
نخ پلی استر ۴۸F280DTC ۳۴۱,۰۰۰ ۱۲۰ ۳۰ ۳۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTB ۳۸۴,۱۵۲ ۵۰ ۵۰ ۵۰
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C ۳۹۴,۱۵۵ ۱۸ ۱۸ ۱۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۳۹۵,۲۳۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۴۰۲,۹۰۰ ۱۲۶ ۲۵۲ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۱,۲۲۴ ۱,۰۰۸ ۱,۲۲۴ ۱,۰۰۸
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۷۳,۴۴۷ ۴۳۵ ۶۷۴٫۲۵ ۴۳۵
پلی پروپیلن نساجی F30G ۳۷۱,۲۲۴ ۳۳ ۷۷ ۳۳
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۳۷۳,۴۴۷ ۶۳۰ ۱,۰۹۲ ۶۳۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۷۱,۲۲۴ ۷۲۰ ۲,۰۱۶ ۷۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۳۸۲,۳۳۹ ۱۱۰ ۲۴۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۷۳,۴۴۷ ۷۹۲ ۱,۱۰۴ ۷۹۲
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۳۷۱,۲۲۴ ۸۷۰ ۱,۳۹۲ ۸۷۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۳۸۲,۳۳۹ ۶۳ ۳۱۵ ۶۳
پلی وینیل کلراید E6834 ۵۲۸,۶۳۶ ۴۵۱ ۵۵۰ ۴۵۱
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۳۸۲,۳۳۹ ۱۶۸ ۳۱۵ ۱۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۳۸۲,۳۳۹ ۱۱۰ ۳۳۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۳۷۱,۲۲۴ ۶۰۹ ۱,۴۷۹ ۶۰۹
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C ۴۱۱,۷۹۲ ۴۲ ۱۴۷ ۴۲
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۷۱,۲۲۴ ۲۰۰ ۳۲۰ ۲۰۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۳۷۱,۲۲۴ ۴۲۰ ۱,۲۱۸ ۴۲۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۷۳,۴۴۷ ۱,۱۰۰ ۱,۷۱۶ ۱,۱۰۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۷۱,۲۲۴ ۸۱۴ ۱,۰۳۴ ۸۱۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۳۸۲,۳۳۹ ۲۲۰ ۷۴۸ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T ۳۷۸,۴۴۸ ۶۳ ۱۶۸ ۶۳
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۳۷۱,۲۲۴ ۱۵۴ ۳۵۲ ۱۵۴
پلی وینیل کلراید S65 ۴۲۴,۴۵۰ ۱,۵۴۰ ۳,۷۷۳ ۱,۵۴۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۳۷۱,۲۲۴ ۹۲۰ ۱,۳۸۰ ۹۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۴۰۲,۹۰۰ ۶۳ ۲۷۳ ۶۳
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۴۰۶,۳۴۶ ۸۴ ۲۷۳ ۸۴
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۷۱,۲۲۴ ۶۰۰ ۲,۱۸۴ ۶۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۷۸,۴۴۸ ۱۴۷ ۴۲۰ ۱۴۷
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۷۱,۲۲۴ ۴۲۰ ۶۵۱ ۴۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۴۲۴,۴۵۰ ۱,۶۶۰ ۲,۹۵۰ ۱,۶۶۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۷۱,۲۲۴ ۱,۱۰۰ ۲,۳۷۶ ۱,۱۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۴۲۴,۴۵۰ ۱,۷۰۰ ۲,۲۲۰ ۱,۷۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۳۸۲,۳۳۹ ۵۵۰ ۱,۲۵۴ ۵۵۰
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R ۳۷۰,۸۶۹ ۱۸ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۷۱,۲۲۴ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۱,۲۲۴ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۳۷۱,۲۲۴ ۰ ۳۳۰ ۳۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۹۵,۲۳۱ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی V30S ۳۷۱,۲۲۴ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۳۷۴,۳۶۴ ۰ ۴۰٫۳۲ ۴۰٫۳۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۷۰S ۲۶۲,۵۲۰ ۳۰۸ ۳۰۸ ۳۰۸
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۰۹,۱۵۰ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۳۹۳,۷۵۴ ۸۰۶٫۴ ۵۲۴٫۱۶ ۵۲۴٫۱۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۵۰,۲۲۰ ۱,۰۰۰ ۲۶۰ ۱۸۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۰۰,۲۲۹ ۲,۵۰۸ ۲,۶۱۸ ۲,۴۶۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۱۰,۳۳۵ ۵۵۵ ۴۳۰ ۴۳۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۷۷,۷۷۱ ۱,۵۰۷ ۱,۲۹۸ ۱,۲۸۷
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۶۳,۸۱۶ ۱۵۴ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۵۳,۲۲۰ ۱,۰۰۸ ۱,۱۷۶ ۱,۰۰۸
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 ۲۶۱,۵۵۰ ۱۱۰ ۲۸۶ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۶۱,۵۵۰ ۱,۳۰۰ ۲,۱۸۰ ۱,۳۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۵۷,۸۸۸ ۴۸۰ ۱,۰۵۶ ۴۸۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۷۸,۶۸۶ ۲,۵۰۰ ۲,۷۴۰ ۲,۵۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۶۰,۶۵۱ ۱,۶۰۶ ۳,۹۱۶ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۵۳,۴۴۲ ۲,۳۱۰ ۴,۴۰۰ ۲,۳۱۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۸۳,۶۴۷ ۱,۰۱۲ ۱,۷۱۶ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV ۲۵۷,۸۸۸ ۲۴۰ ۵۰۴ ۲۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ ۳۰۹,۱۵۱ ۱۲۰ ۶۰۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV ۲۵۷,۸۸۸ ۲۴۰ ۳۳۶ ۲۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ ۲۵۳,۴۴۲ ۲۴۰ ۴۳۲ ۲۴۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۱,۵۵۰ ۱,۵۳۶ ۲,۴۷۲ ۱,۵۳۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۸,۰۳۹ ۱,۱۰۰ ۲,۰۲۰ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۵۳,۷۵۳ ۱,۵۱۸ ۲,۶۱۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۱,۵۵۰ ۱,۲۱۰ ۲,۰۴۶ ۱,۲۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۲۵۳,۴۴۲ ۵۰۰ ۱,۰۸۰ ۵۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 ۲۷۶,۰۲۰ ۱۱۰ ۱۹۸ ۱۱۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۵۱۰,۳۳۵ ۱۳۰ ۲۶۰ ۱۳۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۳۳۷,۳۲۶ ۱۳۰ ۱۷۵ ۱۳۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۳۳۷,۳۲۶ ۱۷۰ ۲۱۵ ۱۷۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۶۳,۶۰۵ ۱,۵۱۸ ۱,۹۵۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۰۸,۰۳۹ ۹۶۰ ۱,۵۱۲ ۹۶۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۰۹,۱۵۰ ۱۴۱٫۱۲ ۳۷۲٫۹۶ ۱۴۱٫۱۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۰۳,۶۶۹ ۲,۵۰۸ ۳,۶۵۲ ۲,۵۰۸
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۶۰,۶۵۱ ۱,۲۱۰ ۲,۷۹۴ ۱,۲۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۶۰,۶۵۱ ۳۰۰ ۱,۰۱۰ ۳۰۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۴۸,۷۰۶ ۳,۰۱۴ ۴,۰۰۴ ۳,۰۱۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۱۱,۳۷۳ ۹۹۰ ۱,۳۵۳ ۹۹۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۵۳,۲۲۰ ۱,۰۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۸,۰۳۹ ۳,۴۱۰ ۵,۳۰۲ ۳,۴۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۵۳,۲۲۰ ۱,۱۰۰ ۱,۴۳۰ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۵۷,۸۸۸ ۵۰۴ ۹۳۶ ۵۰۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۰۸,۰۳۹ ۴۸۰ ۱,۵۶۰ ۴۸۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۲۵۵,۹۱۵ ۶۶ ۳۵۲ ۶۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۲۸۹,۴۸۷ ۱,۱۰۰ ۱,۸۴۸ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۶۰,۶۵۱ ۱,۴۰۸ ۲,۹۰۴ ۱,۴۰۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۵۰,۲۲۰ ۰ ۲۶۰ ۲۶۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۹۹,۳۴۰ ۱,۲۰۰ ۱,۳۸۰ ۱,۲۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۵۳,۲۲۰ ۱,۳۲۰ ۱,۵۶۲ ۱,۳۲۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۶۳,۸۱۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۷۷,۹۴۵ ۱۱۰ ۲۲۰ ۱۱۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۱۰,۳۳۵ ۰ ۹۰ ۹۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۰۰,۲۲۹ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۷۷,۷۷۱ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) ۲۶۹,۴۳۸ ۵۰ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۳۹۳,۷۵۴ ۰ ۴۰٫۳۲ ۴۰٫۳۲
نخ پلی استر ۴۸F280DTC ۳۴۱,۰۰۰ ۰ ۹۰ ۹۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۶۰,۶۵۱ ۶۱۶ ۲,۵۰۸ ۶۱۶
جمع کل ۸۲۴۹۱٫۹۵ ۱۲۷۳۹۷٫۴۸ ۷۷۹۷۹٫۷۹

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.