×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 1 خبر

خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

داربست پلیمری و سرامیکی سه بعدی متشکل از ریزساختارهای بیومتریک

مرجع پلیمر در بازار ایران: به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، ایمپلنت های  قابل جذب محصولی ایران‌ ساخت به شکل یک داربست پلیمری و سرامیکی سه بعدی چاپ شده است که از ریزسـاختارهای بیومتریـک تشـکیل می‌شود. محصولی که قابلیت احیـای بافـت طبیعـی پـس از ورود بـه بــدن انســان را داراست. این داربســت منحصــر بــه فــرد پرینت شــده ســه بعدی، امــکان نفــوذ ســلول ها و رگ هـای خونـی را فراهـم می‌کنـد کـه هـر دو نقـش اصلـی در بهبـود زخم هـا و ترمیـم بافـت دارند. ایــن مــواد از لحــاظ زیســتی قابل جــذب و قابل انعطــاف هستند و بــه کنــدی تخریب می‌شوند.

کاربردها و قابلیت های ایمپلنت‌ های استخوانی قابل جذب شامل:

ایمپلنت‌ های قابل جذب کاربردها و قابلیت هایی مانند امکان تولید هر ایمپلنت به صورت اختصاصی برای هر بیمار، مـواد کامـلا تخریب پذیر، قابل جذب در بدن و جایگزین شـونده بـا بافت طبیعی بیمار، کاهش در زمان و هزینه جراحی و تهیه شده از مواد دارای تاییدیه اف دی ای می باشد.

استفاده از مش های تیتانیومی برای بازسازی استخوان فک

اما کاربــرد آن در حــوزه جراحی هــای فــک و صــورت منحصــر بــه فــرد اســت. بـه عنـوان مثـال در حـال حاضـر برای بازسـازی اسـتخوان فـک معمـولا از مش هــای تیتانیومــی اســتفاده می شــود. رونــد کار بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه مـش تیتانیومـی بـه همـراه پـودر اسـتخوانی در یک مرحلـه درون دهان بیمـار قرار می گیـرد، بعـد از شـش مـاه عمـل دوم انجـام شـده و مــش تیتانیومــی خــارج می شــود، ســپس دوبــاره کام بخیـه خـورده و بعـد از ۲ تـا ۳ مـاه عمـل کارگـذاری ایمپلنـت دندانـی انجـام می شـود.

اما این محصول ایـن رونــد را متحــول می‌کنــد. اســتفاده از آن باعــث می شــود کل مراحــل فــوق در یـک مرحلـه انجـام شـود و بــا توجــه بــه نبــود محصــول مشــابه در خصــوص ایمپلنت هــای قابل جــذب تولیــد شــده توســط چاپگــر زیســتی، حجــم بــازار هــدف بایــد بــه صــورت تقریبــی محاســبه شود. پیش بینــی می شــود در کشــور مــا ســالانه بیــش از صد هزار مــورد مصــدوم به ضایعــات یــا شکســتگی های پیچیــده اســتخوانی در ناحیــه ســر و صــورت دچار می‌شوند کــه همگــی از مصرف کننــدگان بالقــوه ایــن محصــول هســتند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.