×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۲۶ دی , ۱۴۰۰  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۸ بهمن ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۷۲۶ ۸۸,۰۴۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۷۰۴ ۱۰۵,۴۱۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۴,۷۴۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۱۱۰ ۹۰,۳۲۹ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۹۲,۴۶۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۱۰۰,۴۳۳ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۶ ۱۰۱,۸۱۲ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۱,۰۱۲ ۹۶,۹۶۳ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۱۰۰,۴۳۳ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲۰ ۱۵۷,۹۶۰ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۹,۸۷۷ انبار کارخانه
بانک کارآفرین استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۸ ۱۵۰,۹۷۴ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۹۶,۹۶۳ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۹۲,۰۶۰ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۱,۵۱۸ ۱۰۲,۸۷۸ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۷۰۰ ۸۸,۰۴۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱,۱۰۰ ۱۰۹,۵۷۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱,۰۰۰ ۹۲,۴۶۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰ ۱۰۶,۷۴۲ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۹۲,۴۶۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۶۱۶ ۹۲,۰۶۰ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۱,۰۰۸ ۹۲,۴۶۰ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۹۲,۴۶۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۶۰۰ ۹۰,۳۲۹ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ پتروشیمی مهاباد ۱۶۸ ۹۳,۰۳۲ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۸,۲۰۳ انبار کارخانه
بانک دی پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۵۱۸ ۹۲,۰۶۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱۹۸ ۹۲,۰۶۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲b18 شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۸۸,۰۴۳ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه ۴۸ ۸۹,۸۷۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۷۲۰ ۹۶,۹۶۳ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۰۲,۰۲۷ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۱,۰۰۸ ۸۹,۸۷۷ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۸,۴۸۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲,۵۰۸ ۸۹,۸۷۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۱۴۴ ۱۰۳,۷۵۱ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۶,۲۴۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۶۰ ۱۲۳,۶۶۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۸۰ ۱۲۳,۶۶۴ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۴۴۰ ۹۹,۰۴۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱,۰۰۱ ۹۷,۸۹۷ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۱۵۷,۹۶۰ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۶۵,۹۶۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۹,۷۰۸ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱,۶۰۶ ۹۶,۹۶۳ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۷,۷۱۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱,۳۲۰ ۹۲,۰۶۰ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۱۰۳,۷۵۱ تهران
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۹۶,۹۶۳ تهران
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پلیمر آریا ساسول ۲۲۰ ۹۸,۶۷۸ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۹۹,۸۷۲ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.