×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۱۷ خرداد , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۴ تیر ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۱۹,۳۷۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۱,۰۱۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۵۰۶ ۱۱۴,۴۰۹ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پتروشیمی جم ۲,۰۲۴ ۹۷,۶۱۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV پتروشیمی جم ۵۹۴ ۹۳,۰۵۹ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۱۱۱,۶۴۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۹۷,۷۶۲ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۱۰۳,۱۳۹ انبار کارخانه
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳,۰۰۰ ۱۰۰,۴۲۵ انبار کارخانه
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۹۷,۷۶۲ انبار کارخانه
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۹۷,۷۶۲ انبار کارخانه
آگاه استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۰۴ ۱۳۷,۵۱۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۱۰۱,۵۷۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۱۰۰,۴۲۵ انبار کارخانه
بانک انصار پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۵۱۸ ۱۰۱,۵۷۳ انبار کارخانه
آگاه استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۲۵۲ ۱۳۷,۵۱۷ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۳۲,۶۲۱ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۳۰,۱۶۵ انبار کارخانه
بانک سامان پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۲۰۰ ۳۱۸,۰۰۰ شاد آباد
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۰۰ ۱۲۷,۷۲۸ بندر عباس
بانک سامان پلی کربنات ۱۰۱۲UR پتروشیمی خوزستان ۱۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۱۹,۳۷۳ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۱۰۰,۴۲۵ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۹۶,۹۴۶ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۱۴۴ ۹۶,۹۴۶ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۱,۲۰۰ ۹۶,۹۴۶ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۱۰۱,۵۷۳ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۱,۵۱۸ ۱۱۱,۶۴۸ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پتروکیهان ۱۰۰ ۱۱۹,۳۷۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۱,۰۰۸ ۹۷,۷۶۲ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۱,۰۰۸ ۱۰۰,۴۲۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱,۲۰۰ ۹۳,۰۵۹ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۵۰۴ ۱۰۱,۵۷۳ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پتروپاک مشرق زمین ۲۲۴ ۱۱۹,۳۷۳ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۹۳,۰۵۹ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۴۰,۴۹۱ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱,۳۲۰ ۹۷,۷۶۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱,۵۶۲ ۱۰۱,۵۷۳ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۹۸,۷۴۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۲۸,۲۹۷ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۱۲۲ ۹۷,۷۶۲ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۱۰۳,۱۳۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۳,۴۰۴ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۹۸,۷۴۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ پتروشیمی تبریز ۷۰ ۱۱۶,۸۹۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۲۰ ۱۲۷,۷۲۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۱۰ ۱۲۷,۷۲۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۲۴,۰۴۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۷۰ ۱۱۴,۷۶۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱,۰۰۰ ۹۳,۲۹۴ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۱۴۰,۴۹۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۹۷,۴۵۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۹۴,۶۵۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۱۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۵ ۱۲۷,۷۲۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱,۶۰۰ ۱۲۵,۱۶۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱,۰۰۰ ۹۶,۹۴۶ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۳۷,۲۲۰ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۳۵,۳۹۹ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۴۰,۲۸۶ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.