گل رز سایبری با رگ های پلیمری رسانا

اخبار پلیمری

بازدید: 41

Print Friendly, PDF & Email

به نقل از مرجع پلیمر در بازار ایران :

مفهوم انرژی سبز با اعلان تبدیل موفقیت آمیز گل رز زنده به یک مدار الکتریکی، بیشتر به واقعیت نزدیک گردید.پلیمر

گل رزی که برق تولید می کند؟ معمولا” ارتباط و هم پوشانی بین دنیای گیاهان و لوازم الکترونیکی، وجود ندارد اما با پژوهش های جدید با ادغام دستگاه الکترونیکی و زیست شناسی، جهان ما یک گام به سمت جهانی که در آن گیاهان و کامپیوتر بیشتر هم تنیده شده اند، حرکت نموده است. دستیابی به این موفقیت در اوایل سال جاری در یک آزمایشگاه در جنوب سوئد حاصل شد. جایی که مگنوس برگن، استاد الکترونیک آلی در دانشگاه لینکوپینگ، با رهبری یک تیم توانست مدار الکتریکی فعال از یک باغ گل رز با پر کردن رگهای آن ها با پلیمر رسانا، بسازد.

این آزمایش ها توانست درب های جدید برای اتصال الکترونیک و گیاهان را بگشاید. بافت زنده ای که رسانا می شود

منبع : newscientist.com

2
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.